IVF / TESA

TESA

TESA innebär att spermier tas ut direkt ur testiklarna

TESA = testikulär spermieaspiration

En del män kan ha levande spermier i testiklarna trots att de inte har några i spermaprovet.

TESA är en metod för uttagning av spermier från testiklarna.

Därför kan metoden användas även för män som tidigare har valt att låta sterilisera sig.

Vid TESA tas ett litet vävnadsprov ut (med en tunn kanyl). Vävnadsprovet undersöks genast på laboratoriet. Ibland räcker det inte med ett prov, utan vi måste ta ut spermier även från den andra testikeln.

Förutsättningen för att vi ska utföra TESA är att mannen har utretts och att man bedömer att det finns en chans att ta ut spermier.

Det finns en risk att vi inte hittar några levande spermier som vi kan använda. I så fall kan man överväga möjligheten att använda donatorsperma.

TESA används alltid i kombination med ICSI.

Att få TESA utfört kostar extra utöver priset för IVF-behandling.

adresse

Stork IVF Klinik | St. Kongensgade 40 H, 1 tr. | DK-1264 København K
Tel. +45 3257 3316 | Fax +45 3257 3346 | info@storkklinik.dk | CVR.nr. 33 03 49 11

certifikat

Checkbox kommt...