IVF / FER

FER

FER – Implantering av tinade, befruktade ägg

FER = Frozen Embryo Replacement

Ett litet plaströr med befruktade ägg förs upp i livmodern.

Innan dess har man gått igenom en behandling med antingen östradioltabletter (stimulerad FER) eller använt en ägglossningsspruta i den egna spontana cykeln (ostimulerad FER) – I båda fallen för att förbereda livmoderslemhinnan för att ta emot de tinade, befruktade äggen.

Vi diskuterar med dig om ett eller två ägg ska implanteras, men beslutet beror bland annat på äggens kvalitet, deras utvecklingsstadium vid nedfrysningen, din ålder, antalet tidigare försök och orsaken till din/er ofruktsamhet.

adresse

Stork IVF Klinik | St. Kongensgade 40 H, 1 tr. | DK-1264 København K
Tel. +45 3257 3316 | Fax +45 3257 3346 | info@storkklinik.dk | CVR.nr. 33 03 49 11

certifikat

Checkbox kommt...