IVF / EmbryoScope

EmbryoScope

Här ser du en video från vårt EmbryoScope. Det befruktade ägget delar sig till 2-cell efter ca 20 sekunder och sedan vidare till en 4-cell.

EmbryoScopet är en inkubator där äggen förvaras under utvecklingen. I embryoskopet tas bilder av äggen var tjugonde minut under deras delning/utveckling. Det ger möjlighet att se äggdelningarna på film och därmed välja de embryon som delar sig bäst och därmed ger bäst chans till graviditet.

adresse

Stork IVF Klinik | St. Kongensgade 40 H, 1 tr. | DK-1264 København K
Tel. +45 3257 3316 | Fax +45 3257 3346 | info@storkklinik.dk | CVR.nr. 33 03 49 11

certifikat

Checkbox kommt...