Insemination / Utredningar före insemination / SMEARTEST

Smear

Screening för livmoderhalscancer

Vi på StorkKlinik vill att du blir screenad med ett cellprov från din livmoderhals innan du börjar processen på kliniken. Det beror på att vi vill se till att du inte ställs inför oväntade utmaningar mitt i processen. Syftet med att ta ett cellprov från livmoderhalsen är nämligen att diagnostisera förstadier (cellförändringar) till livmoderhalscancer så att man kan behandla eventuella förändringar och förhindra att de utvecklas vidare till livmoderhalscancer.

Man tror att livmoderhalscancer utvecklas under flera år via flera förstadier av ökande svårighetsgrad. Till skillnad från små cellförändringar som ofta försvinner spontant förvärras svåra cellförändringar oftare och utvecklas så småningom till livmoderhalscancer.

Eftersom förstadier till livmoderhalscancer oftast inte ger några symtom upptäcks förstadierna först genom ett cellprov från livmoderhalsen. Det finns flera grader av onormala celler, och att du har cellförändringar innebär inte att du har livmoderhalscancer. Provet tas vid en vanlig gynekologisk undersökning, då cellerna oftast tas från livmoderhalsen med en liten mjuk borste. Det gör inte ont att få ett cellprov taget men det kan kännas lite obehagligt. Provet skickas sedan vidare för undersökning av eventuella onormala celler. Normalt får man veta resultatet av undersökningen efter några veckor. Även om cellprovet visar att du har onormala celler eller lättare cellförändringar är det inte säkert att du behöver behandling. I dessa fall rekommenderar vi oftast en ny kontroll. Därefter tar man ställning till hur man ska gå vidare.

Vi vill betona att cellförändringar inte är samma sak som livmoderhalscancer, men man bör alltid utreda cellförändringar närmare.

adresse

Stork IVF Klinik | St. Kongensgade 40 H, 1 tr. | DK-1264 København K
Tel. +45 3257 3316 | Fax +45 3257 3346 | info@storkklinik.dk | CVR.nr. 33 03 49 11

certifikat

Checkbox kommt...