Insemination / Utredningar före insemination / Hysterosalpingoultrasonography (HSU)

Hystero-salpingo-ultrasonografi (HSU)

Om det inte finns någon passage kan ägg och spermier inte mötas - och ingen befrugtning av ägget kan ske.

Om passagen är nedsatt i äggledaren är risken större för ett utomkvedshavandeskap. Därför rekommenderar vi att du får passagen i dina äggledare undersökt. Vid hormonstimulerad insemination måste du gå igenom en HSU-undersökning. Om båda äggledarna är stängda är provrörsbefruktning (IVF) den enda möjligheten att bli gravid.

De flesta kvinnor har normal passage genom äggledarna, men om du har tidigare har haft underlivsinfektion, klamydia, blindtarmsinflammation, endometrios eller andra sjukdomar som innebär att dina äggledare kan ha skadats är risken större för att passagen genom äggledarna är nedsatt eller stängd. En symtomfri underlivsinfektion ("stum infektion") med klamydia kan även förekomma och leda till förträngningar eller stopp i äggledarna.

Du kan få en äggledarundersökning här på kliniken som visar om passagen är normal. Hos StorkKlinik görs undersökningen med hjälp av ett ultraljud som kallas hysterosalpingoultrasonografi (HSU). På sjukhus och röntgenkliniker kan man göra en röntgenundersökning med kontrastmedel, vilket kallas hysterosalpingografi (HSG).

Undersökningen görs under perioden efter mensens slut och före förväntad ägglossning, dvs. ungefär mellan åttonde och tolfte cykeldagen. Oftast kan du insemineras under samma cykel. En förutsättning för att göra undersökningen är att vi har en negativ klamydiaodling från livmoderhalsen som är högst 3 månader gammal. Klamydiaodlingen kan göras på StorkKlinik eller hos din egen läkare/gynekolog.

Själva HSU-undersökningen görs i en gynekologstol. Först tvättas livmoderhalsen (så att inga bakterier kommer upp i själva livmodern), sedan förs en tunn kateter in genom livmoderhalsen och upp till livmodern. När katetern är på plats fylls en liten ballong i kateterns ände med lite luft. Det gör vi för att försäkra oss om att vätskan som senare sprutas upp i livmodern inte rinner ut genom livmoderhalsen utan genom äggledarna. Vissa kvinnor kan uppleva ballongfyllningen som en spänning i underlivet, men den gör inte ont. När ballongen är full med vatten och sitter som den ska görs ett ultraljud. Under ultraljudet förs en blandning av saltvatten och luft in i livmodern – medan vi följer vattnets passage genom äggledarna. Om äggledarna är stängda kan vätskan inte löpa fritt genom dem. Vissa kvinnor kan uppleva smärtor som liknar menstruationssmärtor under undersökningen.

Undersökningen görs utan bedövning – och de allra flesta kan gå till jobbet direkt efteråt. För vissa kvinnor kan det vara en god idé att ta smärtstillande, t.ex. 1 g Panodil ca en timme före undersökningen. Du kommer att ha möjlighet att vila dig innan du åker hem igen.

Efter undersökningen kan du få en tunn flytning eller en liten mellanblödning. Vi rekommenderar att du använder en binda efter undersökningen. Infektionsrisken är minimal, men om du skulle få ont eller feber under dagarna efter undersökningen är det viktigt att du kontaktar läkare för eventuell behandling. Du kan ta Panodil som smärtstillande, men oftast behövs det inte. Om det inte går att påvisa normal passage i båda dina äggledare informerar vår läkare dig om det fortsatta förloppet. Eventuellt blir du rekommenderad att göra en titthålsoperation av äggledarna (laparoskopi) eller att gå direkt till provrörsbefruktning (IVF).

adresse

Stork IVF Klinik | St. Kongensgade 40 H, 1 tr. | DK-1264 København K
Tel. +45 3257 3316 | Fax +45 3257 3346 | info@storkklinik.dk | CVR.nr. 33 03 49 11

certifikat

Checkbox kommt...