Insemination / Hormonstimulering / Ultraljudsundersökning i samband med hormonstimulerad insemination

Ultraljudsundersökning i samband med hormonstimulerad insemination

I samband med en hormonstimulerad insemination behöver 2-3 ultraljud göras per cykel.

Med hjälp av ultraljudsundersökningarna kan vi följa follikeltillväxten och antalet folliklar, samt bedöma om hormonbehandlingen har önskad effekt. Vi använder dessutom ultraljudsundersökningarna för att planera in den bästa tidpunkten för insemination.

Det första ultraljudet görs på andra eller tredje dagen i din cykel. Sedan görs ett till på åttonde till tionde cykeldagen Oftast kan vi bestämma datum för inseminationen vid det andra ultraljudet, men ibland måste vi göra ytterligare ett ultraljud efter några dagar. Om din egen gynekolog gör ultraljudsundersökningen är det viktigt att du kontaktar oss med resultatet samma dag, så att vi kan planera hur vi ska gå vidare med behandlingen.

På StorkKlinik erbjuder vi insemination på högst tre mogna folliklar (beroende på din ålder och eventuell infertilitetsfaktor). Om du har fått hormonstimulering gör vi aldrig någon insemination utan att du först har gjort en ultraljudsskanning. Det beror på att det ibland finns för många mogna folliklar samtidigt. Om det finns många mogna folliklar under en cykel ökar sannolikheten för att flera ägg ska befruktas. Det kan leda till en så kallad flerbördsgraviditet, dvs. en graviditet med flera foster. Vissa kvinnor är särskilt känsliga för behandlingen med hormoner. Då kan risken öka för att för många folliklar ska bildas. I så fall måste vi stoppa inseminationen, eller i vissa fall erbjuda oss att minska antalet folliklar i äggstockarna genom punktur. Ett annat alternativ är att gå över till akut IVF-behandling.

adresse

Stork IVF Klinik | St. Kongensgade 40 H, 1 tr. | DK-1264 København K
Tel. +45 3257 3316 | Fax +45 3257 3346 | info@storkklinik.dk | CVR.nr. 33 03 49 11

certifikat

Checkbox kommt...