Insemination / Hormonstimulering / Starta en hormonstimulerad cykel

Att påbörja en hormonstimulerad cykel

Innan du kan påbörja en hormonstimulerad cykel behöver vi bland annat känna till din hormonella status. Därför behöver du ta vissa prover före behandlingsstart.

Undersökningar och utredning i samband med hormonstimulering
Många undersökningar kan din egen läkare göra. Det kan skynda på behandlingen om vi har resultaten redan första gången du kommer till oss för ett samtal om hormonstimulering.

Om du tidigare har behandlats på StorkKlinik har kanske några av proverna redan tagits och resultaten gäller kanske fortfarande. Kontakta därför gärna oss för mer information. Innan StorkKlinik kan erbjuda hormonbehandling behöver vi ha svar på följande prover:

Undersökningar av kvinnan

Blodprover: Särskild förberedelse:
FSH/LH och östradiol Tas på dag 2–3 i cykeln
TSH Oberoende av cykeln
Prolaktin Ha varit vaken minst 2–3 timmar/minus stressaktivitet, oberoende av cykeln
AMH, anti-müllerskt hormon oberoende av cykeln
Antikroppar mot röda hund
HIV 1/2 Ingår i priset för hormonstimulerad insemination och IVF-/ICSI-behandling
Hepatit B-virus-antigen Ingår i priset för hormonstimulerad insemination och IVF-/ICSI-behandling behandling
Totalt hepatit B-kärnantigen Ingår i priset för hormonstimulerad insemination och IVF-/ICSI-behandling behandling
Hepatit C-virus-antikroppar Ingår i priset för hormonstimulerad insemination och IVF-/ICSI-behandling behandling
Androgener Tas eventuellt vid PCOS
Övriga undersökningar
HSG (hysterosalpingografi) eller HSU (hysterosalpingoultrasonografi
Smear
Klamydia

Undersökningar av mannen

Blodprover: Särskild förberedelse:
HIV 1/2 Ingår i priset för hormonstimulerad insemination och IVF-/ICSI-behandling
Hepatit B-virus-antigen Ingår i priset för hormonstimulerad insemination och IVF-/ICSI-behandling behandling
Totalt hepatit B-kärnantigen Ingår i priset för hormonstimulerad insemination och IVF-/ICSI-behandling behandling
Hepatit C-virus-antikroppar Ingår i priset för hormonstimulerad insemination och IVF-/ICSI-behandling behandling
Spermaprov Kan göras på StorkKlinik och bör göras tidigt i förloppet på grund av planeringen av behandlingstypen

Dokumentation som visar resultaten av ovanstående prover måste skickas. OBS: Sundhedsstyrelsen kräver enligt dansk lag att blodprover för HIV och hepatit B och C analyseras på laboratorier som är godkända som EU-vävnadscentrum. Alternativt måste vi göra om blodprovet.

Alla ovanstående blodprover, odlingar och undersökningar kan göras på StorkKlinik.

Med dina provsvar som underlag kan vi planera hormonstimuleringen så att den passar dig så bra som möjligt. När du har fått svar på proverna kan du ringa till oss och beställa tid för ett samtal här på kliniken.

Under samtalet går vi igenom dina provsvar och gör en ultraljudsskanning av din livmoder och dina äggstockar. Om provsvaren och ultraljudsresultatet tillåter kan du börja med hormonstimuleringen från och med dag 2–3 i cykeln. Du kommer att få en grundlig vägledning och instruktion om hur själva behandlingen går till. Du får även kontaktuppgifterna till StorkKliniks hormonstimuleringsgrupp, så att du vid behov kan ställa frågor om din behandling. De hormonpreparat du ska använda ordineras av en av läkarna på StorkKlinik och lämnas till dig samma dag som du är på kliniken. Det finns ett apotek nära StorkKlinik där du oftast kan köpa de hormoner du ska använda.

Efter 8–10 dagars hormonbehandling ska du göra ytterligare ett ultraljud. Denna ultraljudsundersökning kan vi göra på kliniken, eller så kan du låta din egen gynekolog göra den. Om det är din egen gynekolog som gör ultraljudet är det viktigt att vi får resultatet från undersökningen samma dag som den görs, så att vi kan planera det fortsatta förloppet. Ofta kan vi efter detta ultraljud planera när du ska få ägglossningssprutan och när du kan insemineras. Men det kan också hända att du ska fortsätta med hormonstimuleringen ytterligare några dagar innan inseminationen kan planeras efter en tredje ultraljudsskanning.

Vissa kvinnor kan uppleva biverkningar i samband med hormonstimuleringen, men oftast rör det sig om lindriga biverkningar.

adresse

Stork IVF Klinik | St. Kongensgade 40 H, 1 tr. | DK-1264 København K
Tel. +45 3257 3316 | Fax +45 3257 3346 | info@storkklinik.dk | CVR.nr. 33 03 49 11

certifikat

Checkbox kommt...