Insemination / Hormonstimulering / Sedan tar du hormoner

Så här tar du hormonerna i samband med hormonstimulerad insemination

Hormonstimuleringen ges antingen i tablettform och/eller som injektioner i huden på magen. Du får noggranna instruktioner av personalen på StorkKlinik, och du är alltid välkommen att vända dig till oss om du har några frågor.

  • kläm ihop huden på magen strax under naveln till en valk och stick in nålen vinkelrätt
  • injicera läkemedlet långsamt
  • tvätta händerna
  • ta fram spruta och nål
  • bryt ampullerna eller sprita av injektionsflaskorna
  • dra upp vätskan från ampullen eller injektionsflaskan
  • spruta ner vätskan i pulvret och dra upp blandningen i sprutan igen
  • om du ska använda mer än ett pulver sprutar du sedan ner blandningen i nästa ampull eller injektionsflaska med pulver. OBS: högst 3 pulver per portion vatten
  • när du har blandat de ordinerade läkemedlen byter du till en tunn nål
  • tryck ut eventuella luftbubblor och injicera sedan blandningen i huden under naveln

På StorkKlinik använder vi två olika typer av pennor för att injicera follikelstimulerande hormon. Den ena pennan är förfylld med hormon och du byter hela pennan när den är tom. I den andra pennan sätter man in en patron med läkemedel åt gången, och samma penna används under hela behandlingen. Patronen byts när den är tom. Principen är enkel för båda pennorna, och du får utförliga instruktioner på kliniken, både muntliga, skriftliga och praktiska.

Vissa läkemedel levereras färdigblandade i sprutor som är klara att använda. Då behöver du alltså inte själv blanda till läkemedlet. Sprutan är fylld med den mängd läkemedel som du ska injicera. Det gäller t.ex. ägglossningssprutan.

Om du är osäker eller vid behov är du alltid välkommen att kontakta StorkKlinik. Du kan ringa till oss under våra öppettider på telefon +45 3257 3316 eller mejla oss påinfo@storkklinik.dk.

adresse

Stork IVF Klinik | St. Kongensgade 40 H, 1 tr. | DK-1264 København K
Tel. +45 3257 3316 | Fax +45 3257 3346 | info@storkklinik.dk | CVR.nr. 33 03 49 11

certifikat

Checkbox kommt...