Insemination / Hormonstimulering / Hormoner som används av StorkKlinik – samt biverkningar av dessa

Hormoner och möjliga biverkningar

Olika biverkningar kan uppträda i samband med hormonstimuleringen. Biverkningarna är oftast lindriga och upphör när du slutar ta hormonerna. Det är viktigt att du vänder dig till StorkKlinik eller din egen läkare om du känner dig otrygg eller inte mår bra i samband med hormonstimuleringen. Nedan kan du läsa lite om de hormoner vi oftast använder på StorkKlinik samt deras vanligaste biverkningar.

Stimulerar hypofysen till att producera mer naturligt (endogent) FSH. Därmed stimuleras även tillväxten av äggblåsor (folliklar) i äggstockarna. 

Biverkningar: spänningar i brösten, illamående, blodvallningar, huvudvärk, sömnlöshet, magont och humörsvängningar, samt i mycket sällsynta fall leverpåverkan och dimsyn. Pergotime finns i tablettform.

FSH, Follikelstimulerande hormon. LH, luteiniserande hormon.

Stimulerar äggstockarna till att utveckla och mogna fram fler äggblåsor (folliklar).

Biverkningar: lokal irritation vid insticksstället, trötthet, uppblåsthet, huvudvärk, spänningar i brösten och tryck/tyngd i underlivet, när äggblåsorna växer. Hormonerna ska tas som en injektion.

HCG, humant choriongonadotropin (även känt som graviditetshormon). Ovitrelle sörjer för att ägget genomgår en sista mognad och ger ägglossning ca 36-40 timmar efter att det har administrerats. Verkar som det naturliga ägglossningshormonet, LH (luteiniserande hormon).

Biverkningar: lokal irritation på insticksstället, lätta spänningar i brösten, trötthet, illamående, huvudvärk och uppblåsthet. Vissa kvinnor upplever sin ägglossning mer intensivt än vanligt. Om du gör ett graviditetstest inom 10–12 dagar efter att du har tagit Ovitrelle kan testresultatet vara falskt-positivt. Ovitrelle tas som en injektion.

Progesteron stabiliserar livmoderslemhinnan och gör den mottaglig för befruktade ägg. Används endast efter inseminationsbehandlingen efter indikation. Crinone är en vaginalgel. Lutinus är vaginaltabletter.

Biverkningar: spänningar i brösten, ödem och i sällsynta fall psykiska biverkningar. Läkemedlen "håller fast" slemhinnan. Därför kan det hända att mensen inte kommer på förväntat datum trots att du inte är gravid.

  • Tecken på infektion på injektionsstället: rodnad, svullnad och förtjockning
  • Tecken på lokal allergisk reaktion på injektionsstället: rodnad, svullnad, klåda
  • Tecken på begynnande överstimulering (är dock mycket sällsynt i samband med insemination): utspänd buk, underlivssmärtor, viktökning, ödem, feber, kräkningar, urineringsbesvär, andningssvårigheter

adresse

Stork IVF Klinik | St. Kongensgade 40 H, 1 tr. | DK-1264 København K
Tel. +45 3257 3316 | Fax +45 3257 3346 | info@storkklinik.dk | CVR.nr. 33 03 49 11

certifikat

Checkbox kommt...