Information / Våra anställda

Träffa oss

Jette Godsk Mikkelsen
Teamleader, Embryolog

Jacob Lyster
regissören, redovisning

Tanja Schrøder
Embryolog
Inger Brunsgaard
Barnmorskan
Ina Lindén
Barnmorska
Lene Schou Berling
Fertilitetskoordinator
Lisa Wagner
Fertilitetskoordinator
Karen-Lis Simonsen
Assistent
Susanne Bøttern Gross
Receptionist
Katrine Haahr
Överläkare inom fertilitet och
specialist i gynekologi och obstetrik
Lone Petersen
& Specialist fertilitetsspecialist i gynekologi och obstetrik
Anne Maj Från Holt
Team Leader, koordinator, fertilitetsbehandling
Anita Elverdal
ESHRE certifierad embryologist, äggdonation koordinator
Sasha Piil Haagensen
Embryolog
Liv Friberg
Barnmorska
Trine Broe Gulstad
Fertilitetskoordinator
Pernille Unneland
Assistent
Christine Haargaard
Student Hjälp
Nina la Cour Freiesleben
Överläkare inom fertilitet och
specialist i gynekologi och obstetric, PhD
Julia Buus Nicholson
Teamleader, ESHRE-certifierad barnmorska
Lene Kejser
Barnmorska

Camilla Zimling
Embryolog

Louise Greisen
Embryolog
Tine Schermacher Larsen
Sjuksköterska
Helle Johansen
Sjuksköterska
Christina Larsen
ESHRE-certifierad sjuksköterska
Jette Birkedal
Fertilitetskoordinator
Birgit Djuurhus
Fertilitetskoordinator
Maja Kejser Lousky
Student Hjälp

adresse

Stork IVF Klinik | St. Kongensgade 40 H, 1 tr. | DK-1264 København K
Tel. +45 3257 3316 | Fax +45 3257 3346 | info@storkklinik.dk | CVR.nr. 33 03 49 11

certifikat

Checkbox kommt...