Information / StorkKlinik i medierna / Media searches

Medierna söker

Medier och journalister söker ofta kvinnor och par som vill dela med sig till andra av sina tankar.

Under åren har många kvinnor berättat sin historia för att ge mod och lust till andra kvinnor som vill ha barn.

Vi vill gärna tacka alla de kvinnor och par som har delat sin historia med oss.

Frågor från journalister om StorkKlinik ställs till lsb@storkklinik.dk eller på +45 3257 3316.

4. december 2015

Hej,

Jag är journalist på DR och arbetar med ett program om ofrivillig barnlöshet.

Jag vill gärna möte människor med erfarenhet av att få hjälp med att få barn i utlandet. Det kan vara olika former av donation, t.ex. av ägg eller sperma eller surrogatmödraskap.

Jag hoppas att någon vill låta mig följa processen att få ett barn och visa hur det går till.

Vårt program går helt förutsättningslöst ut på att berätta vilka begränsningar och möjligheter det finns för ofrivilligt barnlösa som vill ha hjälp att få barn i Danmark.

Din/er medverkan kommer att ingå i ett 30 minuter långt program om ämne i DR:s nya magasin om hälsa: ”Sundhedsmagasinet”.

Jag hoppas att du/ni har lust till ett helt förutsättningslöst samtal med mig för att dela med er av era erfarenheter och höra lite mer om vad det innebär att medverka i programmet.

Kontakta mig gärna så snart som möjligt.

Med vänlig hälsning

Asger Mow
Journalist, TV Avisen

DR Byen
Emil Holms Kanal 20, Opg. 6-2
0999 København

Tel: +45 28543058
E-post: amow@dr.dk
Privat: asgermow@hotmail.com
Twitter: @asger_mow
www.dr.dk/nyheder

adresse

Stork IVF Klinik | St. Kongensgade 40 H, 1 tr. | DK-1264 København K
Tel. +45 3257 3316 | Fax +45 3257 3346 | info@storkklinik.dk | CVR.nr. 33 03 49 11

certifikat

Checkbox kommt...