Information / Stork-träffar

Storkträff
Nästa Storkträff: 09.06.2018

Varje år anordnar vi ett större möte för barn från StorkKlinik och deras föräldrar.

Storkträffen är till för familjer som har fått hjälp av StorkKlinik. Vid träffen blir det gemensamma aktiviteter, möjlighet att se spermier i mikroskop, lek och mycket annat.

För många barn är det en stor upplevelse att vara tillsammans med så många andra barn som har blivit till på samma sätt som de själva.

För dig som förälder är Storkträff ännu en möjlighet att utbyta erfarenheter och adresser, bilda grupper eller få vänner bland de andra föräldrarna.

Syftet med storkträffarna är:

  • Att fira barnen och ge dem upplevelsen av att de är många som kommer från en unik familjeform som tillkommer på ett ganska ovanligt sätt. Att barnen får träffas i ett forum där det t.ex. alla barn inte nödvändigtvis har någon pappa.
  • Att både mödrar och barn får ytterligare en möjlighet att skapa nya eller återse gamla nätverk och goda kontakter som kanske möter liknande glädjeämnen och utmaningar i sin vardag.
  • Dessutom kan vi alla tillsammans bidra lite till barnens bilder, tankar och känslor kring "Vem är jag?", "Varifrån kommer jag?". Väl vetande att det är ständigt återkommande frågor.

adresse

Stork IVF Klinik | St. Kongensgade 40 H, 1 tr. | DK-1264 København K
Tel. +45 3257 3316 | Fax +45 3257 3346 | info@storkklinik.dk | CVR.nr. 33 03 49 11

certifikat

Checkbox kommt...