Information / Priser och betalning

IVF

Paket med 3 IVF-behandlingar med partnerns sperma/donatorsperma från egen depå**
Kvinnor upp till 35 år DKK43000
Kvinnor 36–39 år DKK46000
Kvinnor 40–45 år DKK51000
Paket med 3 IVF- behandlingar med icke-kontaktbar donator**
Kvinnor upp till 35 år DKK48000
Kvinnor 36–39 år DKK51000
Kvinnor 40–45 år DKK56000
Paket med 3 IVF- behandlingar med öppen donator**
Kvinnor upp till 35 år DKK50000
Kvinnor 36–39 år DKK53000
Kvinnor 40–45 år DKK58000
** Köp av paket 3 behandlingar ingår.
Dessutom tillkommer 2 implanteringar av befruktade ägg (FER) om det har funnits möjlighet att frysa ner befruktade ägg vid dina behandlingar. Därefter är paketet förbrukat.
Om din behandling avbryts före ägguttagning påverkas inte paketet. Om din behandling avbryts efter ägguttagning räknas detta som ett försök. Paketet är förbrukat om du föder ett barn, om alla försöken används och om det har gått två år sedan du började utnyttja paketet.
Extra tjänster ingår inte i priset. Dessa betalas separat. Därför kan det hända att du måste betala mer när du kommer till kliniken för behandling. Kostnader för läkemedel ingår inte i priserna.
I alla IVF-behandlingar ingår lagenliga virusblodprover, ultraljud (inklusive första ultraljudet under graviditeten), tolkningar av ultraljud från egen gynekolog och att dina befruktade ägg odlas i EmbryoScope.
Money back deal - paket pris DKK 75.000
Kriterie: <=37 år gammal / hormonvärden inom normalreferens
Uppnås ej graviditet efter förbrukat paket får du 50% av paketpriset tillbaka eller ett äggdonationsforsök*.
Inkluderet i priset: Alla blodprover, alla ultraljud/värdering av alla ultraljud, 4 aspirationer / 4 transfereringar, obegränsade FER-behandlinger, ICSI, AHA, Blastocyst och frys.
Annullering efter aspiration: 1 aspiration + transfer förbrukat
Annullering föra aspiration: inte förbrukat något i paketet.
Paketet är förbrukat, om du föder ett barn, alla forsök är använda eller om det har gått 2 år.
En IVF-behandling med partnerns sperma/donatorsperma från egen depå * DKK23.000
En IVF-behandling med icke-kontaktbar donator* DKK25.000
En IVF-behandling med öppen donator* DKK26.000
Behandlingen kan avbrytas före ägguttagning: avgiften för avbruten behandling är 3 000 danska kronor. Behandlingen kan avbrytas före äggimplantering: Du får en ny behandling med 50 % rabatt. Rabatten kan bara utnyttjas en gång
Ultralljudsundersökning med rådgivning DKK 1 000
FER – Implantering av tinade, befruktade ägg DKK 5 000
ICSI-befruktning DKK 3500
Blastocystodling av befruktade embryon DKK 4 500
Blastocystodling av befrugtade embryon och förvaring 2 år DKK 6000
Assisted Hatching (AHA) DKK 3 000
Spermieanalys DKK 1 000
TESA – testikulär spermaaspiration DKK 4 000
HSU – passageundersökning av äggledarna DKK 2 500
Fertilitetsrådgivning (läkarsamtal, ultraljud och blodprover) DKK 3 000
Fertilitetsrådgivning inklusive HSU DKK 5 000
Nedfrysning och förvaring av sperma i upp till 2 år vid köp av sperma genom StorkKlinik DKK 2 500
Depåavgift per år för upp till 10 portioner sperma, inklusive 2 mottagningar från samma donator DKK 1 275
Extra mottagning av sperma, per gång DKK 400
Extra donator, per leverans DKK 400
Frakt av donatorsperma vid specialbeställning och reservation DKK 850
Förmedling av kontakt till nätverk och grupper DKK 200
Blodprover (hepatit, HIV) – som krävs enligt lag vid IVF-behandling - kan göras på kliniken DKK 500
Blodprover (alla hormonprover inklusive AMH och röda hund) DKK 1 500
Blodprov per undersökning DKK 200
Blodprov (AMH) DKK 500
Blodprov (röda hund) DKK 200
Blodprov (prolaktin) DKK 200
Klamydia DKK 200
Smear DKK 200
Apostille (norska kunder) 800 DKK
Förvaring av befruktade ägg per år utöver 2 år DKK 2 000
Inledande samtal vid äggdonation – mottagare DKK1.000
Äggdonation inkl. ICSI, blastocystodling, frys, medicin till donator, blodprovar* DKK55.000*
IVF-behandling med donatorägg - känd donator DKK30.000**
* Priset är med garanti för tillbakaläggning av en blastocyst (ägg) och inklusiv nedfrysning av blastocyst (ägg). Vi garanterar 1 befruktat ägg tillbaka och mins 1 befruktat ägg i frysen. Om inte något ägg lägges tillbaka ges en ny äggdonation gratis. Om det inte blir några ägg till frys kostar en ny äggdonation dkk 30.000,-
** Ved känd donation får modtagarparet alla utgifter til donotor (samtal, medicin, transport, m.m.).
Dubbeldonation ex. medicin och säd 55.000DKK
Social Freezing DKK 50.000
Inkl. lagpliktiga virusprover, ultraljudsundersökningar, ägguttagningar samt nedfrysning av ägg och lagring i 2 år.

Insemination

Journalsamtal vid insemination DKK 0
Insemination (sperma ingår inte) DKK 3 500
Insemination med partners sperma eller orenad sperma (ICI) från depå DKK 4 000
Hormonstimulering (exklusive läkemedel, ultraljud, sperma och insemination) DKK 1.800
Weekend- och helgdagstillägg – se helgdagar här DKK 450
Sperma från icke-kontaktbar donator, per portion för insemination DKK 2.000
Sperma från icke-kontaktbar donator, per portion för depå DKK 2.100
Sperma från kontaktbar donator, per portion för insemination DKK 3.000
Sperma från kontaktbar donator, per portion för depå DKK 3.500
Ultraljudsundersökning vid inseminationer DKK 1000
Fertilitetsrådgivning (läkarsamtal, ultraljud och blodprover) DKK 3 000
Fertilitetsrådgivning inklusive HSU DKK 5 000
Nedfrysning och förvaring av sperma i upp till 2 år vid köp av sperma genom StorkKlinik DKK 2 500
Depåavgift per år för upp till 10 portioner sperma, inklusive 2 mottagningar från samma donator DKK 1 275
Extra mottagning av sperma, per gång DKK 400
Extra donator, per leverans DKK 400
Frakt av donatorsperma vid specialbeställning och reservation DKK 850
Förmedling av kontakt till nätverk och grupper DKK 200
Blodprover (hepatit, HIV) – som krävs enligt lag vid IVF-behandling - kan göras på kliniken DKK 500
Blodprover (alla hormonprover inklusive AMH) DKK 1 500
Blodprov per undersökning DKK 200
Blodprov (AMH) DKK 500
Blodprov (röda hund) DKK 200
Blodprov (prolaktin) DKK 200
Klamydia DKK 200
Smear DKK 200

Priser och betalning

Du kan betala genom banköverföring:

Vi ger våra svenska kunder möjligheten att göra inbetalinger till ett svenskt bankkonto. Det enda du behöver göra är att räkna om fakturabeloppet som är i danska kronor till svenska kronor med denna valutakursomräknare. På detta sparer du pengar på kostnader för överföringer till utlandet.

Valutakurser.dk använder den aktuella valutakursen från den danska centralbanken. Observera att fakturan är i danska kronor och att beloppet räknas om till svenska kronor med länken oven.

Var uppmärksam på att du ska betala till bankgiro nummer.

Bankinformationen till vårt svenska bank är:

DNB Bank

Bankgiro nummer: 551-4385

 

Du kan betala via kreditkort här:
Öppna betalningsfönster

Kreditkortsföretaget lägger på en avgift på 0,70% av köpesumman om kortet är utfärdat I Danmark och 1,50% om det är utfärdat utanför Danmark. Betalning med betalkort, t.ex. Dankort, är avgiftsfri. Du kan se avgiften på ditt kvitto från oss.

 

 

 

Med reservation för eventuella prisändringar och tryckfel.

adresse

Stork IVF Klinik | St. Kongensgade 40 H, 1 tr. | DK-1264 København K
Tel. +45 3257 3316 | Fax +45 3257 3346 | info@storkklinik.dk | CVR.nr. 33 03 49 11

certifikat

Checkbox kommt...