Information / Länkar

Länkar

www.villhabarn.se

www.femmis.se

www.pcoinfo.dk– PCO-föreningens hemsida för kvinnor med polycystiskt ovarialsyndrom

www.pcoforum.dk– för PCO-kvinnor.

www.dcnetwork.org<br/>En engelsk hemsida om att ha donatorbarn samt länkar till många spännande föreningar och studier.

www.lgbt.dk<br/>LGBT Danmark – Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner – är en intresseorganisation på områdena könsidentitet och sexuell orientering.

www.statsforvaltningen.dk– statsförvaltningen kan ge dig/er vägledning om reglerna och rättsverkningarna av fader- och medmoderskap.

www.minmave.dk<br/>Massor av artiklar om graviditet, förlossning, spädbarn och småbarn. Delta i de många diskussionerna eller smygkika i vårt galleri med ultraljudsbilder och mycket mer.

www.regnbuebarn.dk/<br/>Webbplatsen riktar sig till homosexuella, singlar och andra som vill bli föräldrar utan att leva i en traditionell kärnfamilj med far, mor och barn men vars utgångspunkt är att barnet kommer att känna till båda sina biologiska föräldrar.

www.donorbarn.dkFöreningen för donatorbarn och föräldrar är en förening där medlemmarna är donatorbarn eller föräldrar till donatorbarn.

Gruppen är öppen för alla heltidsmammor, eller heltidspappor om det skulle finnas några sådana, för att erbjuda en plats där självvalt ensamstående mammor med olika donatorlösningar kan mötas, även kvinnor med känd donator (en vän, ett ex, en far som har frånsagt sig faderskapet osv.). Den gemensamma utgångspunkten är att vi alla tillsammans är heltidsmödrar och har hela ansvaret för våra barn.<br/>www.facebook.com:

StorkKlinik Nätverk/networking, Copenhagen<br/>Adoption & samfund,www.adoption.dk

www.femmis.se<br/>Femmis, frivilligt ensamstående mammor med insemination/IVF, är en ideell och obunden förening. Föreningen består av kvinnor i olika faser av processen att bli mammor som ensamstående med assisterad befruktning på klinik och med donator<br/>Föreningen har många intressanta länkar.

www.lfub.dk<br/>– Landsforeningen for ufrivilligt barnløse – både de som är inne i en process, de som ännu inte har fått barn och de som har varit lyckliga nog att få barn och har erfarenhet på området.

www.seedsibling.org/<br/>Seed Siblings är föreningen för dig som blivit till med donerad sperma tillhandahållen via en nordisk klinik eller en dansk spermabank. I vårt forum kan du söka kontakt med andra i samma situation.<br/>Vi välkomnar varmt både föräldrar, barn och dig som är eller har varit donator!

HomoFÆDREGRUPPEN år2015 - "en slags mödragrupp men för män som gillar män"

booksfordonoroffspring.blogspot.dk här finns många intressanta böcker för barn och vuxna.

www.jordemoderhuset.com<br/>Kliniken erbjuder givetvis förlossningsförberedelse, barnmorskebesök, graviditets- och efterfödseln-gymnastik, men även rytmik för småbarn, rörelse och avspänning mogna kvinnor med fokus på bäckenbotten.

adresse

Stork IVF Klinik | St. Kongensgade 40 H, 1 tr. | DK-1264 København K
Tel. +45 3257 3316 | Fax +45 3257 3346 | info@storkklinik.dk | CVR.nr. 33 03 49 11

certifikat

Checkbox kommt...