Välkommen till StorkKlinik – din fertilitetsklinik i Köpenhamn

Vi hälsar dig välkommen till fina lokaler i centrala Köpenhamn.

Vi har ingen väntetid och erbjuder alla former av fertilitetsbehandling: naturlig och hormonstimulerad insemination, IVF/ICSI och TESA, blastocystodling, frysbehandling. Vi erbjuder också äggdonation. Från 1. januar är även dubbeldonation lagligt i Danmark (ägg- och spermier). Vårt laboratorium använder den mest moderna utrustning  inom fertilitet. Vi har bland annat tre embryoskop för övervakning av äggen.

På StorkKlinik vet vi hur mycket det betyder att bli bemött av personal som känner till ens bakgrund och behandlingsförlöp. Därför gör vi allt för att det skal vara kontinuitet bland den personal som fölger dig och din behandling här på kliniken.

VivaNeo Danmark har fra den 1. december 2017 fået ny CEO.

Read more

Fra 1. januar 2018 er det tilladt at modtaget dobbeltdonation (æg- og sæddonation) i Danmark. Spørgsmålet har netop været til behandling i...

Read more

adresse

Stork IVF Klinik | St. Kongensgade 40 H, 1 tr. | DK-1264 København K
Tel. +45 3257 3316 | Fax +45 3257 3346 | info@storkklinik.dk | CVR.nr. 33 03 49 11

certifikat

Checkbox kommt...