Fertilitet / Mannen / Mannens reproduktionssystem

Det manliga reproduktiva systemet

Stamcellerna till mannens spermier anläggs tidigt i fosterstadiet, och antalet håller sig relativt konstant under livet.

Själva spermaproduktionen börjar vid ungefär 12 års ålder och fortsätter under hela livet. Den regleras av olika hormoner som utsöndras av hypofysen, en hormonproducerande körtel i hjärnan. De hormoner som reglerar spermaproduktionen är FSH (follikelstimulerande hormon) och LH (luteiniserende hormon). FSH är det hormon som stimulerar spermieproduktionen, och LH aktiverar produktionen av det manliga könshormonet testosteron.

Själva spermien består anatomiskt av ett huvud, en mellandel och en svans. Spermierna rör sig genom kvinnans livmoderkanal, livmoder och ut genom äggledarna med målet att en enda spermie ska nå fram till äggcellen och befrukta den. Spermien är den manliga könscellen och produceras i mannens testiklar i tunna kanaler som leder över till bitestiklarna. Här lagras spermierna medan de genomgår en mognadsprocess. Bitestikeln övergår i sädessträngen, som vid ejakulationen skickar spermier blandat med sekret från sädesblåsan och prostatan vidare till urinröret, varifrån sperman frisätts.

Vid en utlösning töms normalt 2-6 ml sädesvätska ut, som typiskt innehåller 60-450 miljoner spermier. Mängden sädesvätska säger inget om spermiernas kvalitet och kan variera. Spermakvaliteten påverkas av många faktorer, inklusive tiden från den senaste utlösningen. Dessutom är det stor variation mellan olika spermaprover från samma man. För att det ska gå att dra slutsatser om spermakvaliteten rekommenderar vi därför att minst två spermaprover tas under en period på 3-4 veckor ifall det första provet visar nedsatt kvalitet. Om man vill veta något om själva spermiekvaliteten tittar man närmare på spermiernas rörlighet och utseende. Mängden sperma räcker inte för att dra några slutsatser.

Referensvärden från WHO laboratory manual, 5 edn. 2010 för normal spermakvalitet:

  • Volym: >1,5 ml
  • Spermiekoncentration: >15 miljoner/ml
  • Totalt antal spermier: >39 miljoner/ml
  • Vitala (levande) spermier: > 50 %
  • Andel spermier med normal form: >4 %
  • Rörliga spermier: > 40 %
  • Leukocyter (vita blodkroppar): <1 miljon/ml

Om mannens sperma ska användas för insemination eller IVF-behandling på StorkKlinik ska det finnas ett spermaprov så att vi kan ge råd och rekommendera bästa möjliga fertilitetsbehandling.

Friska spermier antas kunna befrukta ett ägg i upp till 72 timmar efter utlösningen. Spermier som har tvättats i samband med insemination anses kunna befrukta ett ägg i 48-72 timmar. Spermier som har varit frysta anses kunna befrukta ett ägg i upp till 24 timmar.

 

 

adresse

Stork IVF Klinik | St. Kongensgade 40 H, 1 tr. | DK-1264 København K
Tel. +45 3257 3316 | Fax +45 3257 3346 | info@storkklinik.dk | CVR.nr. 33 03 49 11

certifikat

Checkbox kommt...