Fertilitet / Kvinnan / Orsaker till infertilitet hos kvinnan

När orsaken till barnlöshet ligger hos kvinnan

Orsakerna till barnlöshet är ofta:

  • Ålder
  • Utebliven ägglossning
  • Blockerade äggledare
  • PCO - polycystiska ovarier
  • Endometrios

I takt med att kvinnans ålder stiger försämras kvinnans fertilitet. Detta beror på att antalet ägg i äggstockarna samt produktionen av könshormoner sjunker – och att äggens kvalitet blir sämre i takt med att en kvinna blir äldre. Dessutom ökar risken för missfall med stigande ålder hos kvinnan. Missfallsrisken beror ofta på kromosomfel i äggen. Även mannens ålder har en viss betydelse, men inte i samma grad.

Det kan vara mycket svårt att förutsäga hur stor chans en enskild kvinna har att bli gravid, men generellt anses det att en kvinna på 40 år har en chans på ca 10 % att uppnå en graviditet. Motsvarande siffra för en kvinna på 30 år är ca 25 % och för en kvinna på 20 år ca 40 %.

Utebliven ägglossning beror som regel på polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS), tidig övergångsålder, för hög nivå av prolaktin eller för låg nivå av hormonerna FSH och LH.

Oftast blir kvinnor som har problem med att få sina ägg att mogna och med sin ägglossning (PCO) hjälpta med hormonstimulering (inklusive en ägglossningsspruta) och/eller kostomläggning. Normalt går det att få ägglossningen och menstruationscykeln att bli regelbundna, och vi kan sedan följa upp med insemination eller IVF-behandling.

Om äggledarna är blockerade eller om passagen är försämrad kan det vara svårt att bli gravid, eftersom ägget antingen inte kan ta sig igenom äggledaren eller inte alls fångas upp av den. Det kan även tänkas att spermierna har svårt att tränga igenom äggledaren om passagen är nedsatt eller helt blockerad.

Det kan finnas flera orsaker till att passagen genom äggledarna är helt eller delvis blockerad. Oftast beror det på tidigare underlivsinfektioner, t.ex. klamydia. Det är viktigt att komma ihåg att man mycket väl kan ha haft en "tyst" infektion, dvs. utan symtom. En infektion kan orsaka sammanväxningar i äggledarna, eller så kan dessa vara blockerade efter en operation i underlivet pga. ärrbildning/ sammanväxningar. Likaledes kan en ena eller båda äggledarna ha opererats bort. Även endometrios kan vara en orsak till att passagen är försämrad eller helt blockerad. Trots blockerade äggledare går det att uppnå en graviditet med IVF-behandling.

PCO står for polycystiska ovarier och innebär att det finns många äggblåsor i äggstockarna. PCO är en sjukdom som många kvinnor lider av högre eller lägre grad. Det är den vanligaste orsaken till oregelbunden ägglossning (ofta med långa intervaller mellan varje menstruation med en längre cykel än 35 dagar) och/ eller utebliven ägglossning.

Kvinnor med PCO har högre testosteronnivå (det manliga könshormonet). Därför ser man ofta ökad hårväxt och tendens till oren hud hos kvinnor med PCO. Även en tendens till övervikt med ansamling av fett kring magen är vanlig bland kvinnor med PCO.

Om du har PCO rekommenderar vi att du ändrar dina kostvanor och din livsstil. Syftet med kostomläggningen är att återställa den hormonobalans som man vanligen ser hos kvinnor med PCO. Om du vill veta mer om detta kan du tala med oss på kliniken. Vi kan även erbjuda samtal med vår egen dietist.

Endometrios kan vara en smärtsam och kronisk sjukdom, och man tror att upp till 10 % av alla kvinnor lider av den. Endometrios uppstår när delar av livmoderslemhinnan också finns utanför livmodern. Som regel sätter sig endometriet i underlivet, på äggstockarna (och bildar eventuellt cystor, så kallade endometrier), på äggledarna, i urinblåsan, på tarmarna eller på insidan av bukhinnan. Vävnaden påverkas av hormonerna på samma sätt som livmoderslemhinnan. Även endometriosvävnaden reagerar/blöder under menstruationen, något som kan vara smärtsamt, men alla kvinnor har inte symtom på sin endometrios.

 

  • Smärtor före och under menstruation
  • Smärtor i samband med ägglossning
  • Smärtor i samband med samlag
  • Barnlöshet

Eftersom det finns olika grader av endometrios och det kan förekomma på olika ställen behövs det en individuell bedömning för att komma fram till vilken behandling som är den bästa. Vid endometrios rekommenderar vi att du talar med någon av klinikens läkare, din egen läkare eller gynekolog om det fortsatta förloppet.

adresse

Stork IVF Klinik | St. Kongensgade 40 H, 1 tr. | DK-1264 København K
Tel. +45 3257 3316 | Fax +45 3257 3346 | info@storkklinik.dk | CVR.nr. 33 03 49 11

certifikat

Checkbox kommt...