Fertilitet / Kvinnan / Kvinnans inre reproduktionsorgan

Kvinnans inre könsorgan

Medan behandlingen pågår görs (eventuellt) en ultraljudsundersökning, och olika undersökningar behövs för att kontrollera livmodern, äggledare, äggstockar, olika hormoner med mera. Här kan du läsa lite om kvinnans inre könsorgan, som alla på sitt sätt påverkar kvinnans fertilitet

Kvinnans inre könsorgan består av slidan, livmodern med livmoderhalsen, äggledarna och äggstockarna.

Livmoderns funktion är att ta emot det befruktade ägget, ge fostret näring under dess utveckling och medverka till barnets födsel. Den består till största delen av muskelvävnad och är på insidan klädd med slemhinna. När en kvinna inte är gravid har livmodern formen och storleken av ett litet päron och är cirka 8-10 cm lång och väger 50-100 gram. Under en graviditet växer livmodern och strax före förlossningen väger den ungefär 1000 gram, dvs. 1 kilo. Efter födseln återfår den nästan sin normala storlek igen. Efter klimakteriet blir livmodern som regel något mindre.

Hos de flesta kvinnor är livmodern böjd framåt, men det är inte onormalt att den som hos en del är bakåtböjd och som hos andra är rak Det har ingen betydelse för chansen att bli gravid hur livmodern ligger. Livmodern stöds av bäckenbottenmuskulaturen. Den översta, runda delen kallas för livmoderhålan, medan den smala delen av "päronet" kallas för livmoderhalsen.

Livmoderns hålrum är klätt med en slemhinna som påverkas av de skiftande nivåerna av kroppens könshormoner. Under en menstruationscykel genomgår livmoderslemhinnan olika faser under påverkan av de olika könshormonerna som bildas i äggstockarna

En menstruationscykel startar den dag en kvinna har första blödningsdag. Blödningen beror på att livmoderslemhinnan stöts ut, eftersom det inte finns något befruktat ägg som har satt sig fast i den. När slemhinnan har stöts ut, bildas det en ny slemhinna, som gradvis växer sig tjockare. Vid tidpunkten för ägglossningen är slemhinnan klar för att ta emot ett befruktat ägg, som kan sätta sig fast i slemhinnan och börja växa. Om ägget inte har blivit befruktat kommer livmoderslemhinnan att stötas ut, vilket visar sig som en menstruationsblödning. Denna process upprepas varje månad fram till kvinnans övergångsålder. Efter övergångsåldern blir slemhinnan som regel tunnare och stöts inte ut. Menstruationen upphör alltså.

Livmoderhalsen

Livmoderhalsen är cirka 2 cm i diameter och cirka 3 cm lång och bildar övergången mellan livmoderhålan och slidan. Livmoderhalsen sticker ner i toppen av slidan, där den nedersta delen både kan ses och kännas vid en gynekologisk undersökning. Det är genom livmoderhalsen vi för in en kateter vid insemination eller när befruktade ägg återföras till livmodern. Det går lättast att föra in den tunna katetern (antingen med sperma vid insemination eller med befruktade ägg vid IVF-behandling) om man har full urinblåsa när man kommer till den här delen av behandlingen. Det beror på att livmoderhalsens böjning rätas ut när blåsan är full.

Äggstockarna producerar könshormoner och innehåller små ägganlag. I äggstockarna mognar och frisätts (ägglossning) normalt bara ett ägg under varje cykel. Normalt finns äggstockarna i par, motsvarande testiklarna hos män. En kvinnas äggstockar är ovala och cirka 3 cm x 1,5 cm x 1,5 cm i storlek. De finns i bäckenet nära livmodern och äggledarna.

Äggstockarna undersöks alltid med ultraljud i samband med IVF-behandling och hormonstimulerad insemination. Det gör vi bland annat för att se hur aktiva äggstockarna är och för att försäkra oss om att det inte finns några cystor.

Utöver att de producerar, lagrar och frisätter mogna ägg under kvinnans fertila ålder fungerar äggstockarna även som endokrina körtlar genom att producera könshormoner, främst östrogen, progesteron och androgener.

Äggledarna är två smala rör, som förbinder äggstockarna med livmodern. De är cirka 0,5-0,8 mm i diameter (varierar dock under behandlingsförloppet) och cirka 10-12 cm långa. Efter ägglossningen rör sig det mogna ägget från äggstockarna ner genom en av äggledarna till livmodern. Det är normalt i äggledarna som befruktningen sker. Om det inte finns någon passage i äggledarna kan ägget inte tränga ner genom dem och spermierna inte komma upp till ägget – och ägget befruktas inte. Samma sak sker vid nedsatt passage i äggledarna. Risken för att få en graviditet utanför livmodern är också större vid dålig passage i ägglederna. 

adresse

Stork IVF Klinik | St. Kongensgade 40 H, 1 tr. | DK-1264 København K
Tel. +45 3257 3316 | Fax +45 3257 3346 | info@storkklinik.dk | CVR.nr. 33 03 49 11

certifikat

Checkbox kommt...