Donatorsperma / Reservationer

Reservation

Om du/ni vill beställa hem en viss donatorsperma kan du/ni själva ombesörja detta eller överlåta det på StorkKlinik.

Detta ska göras efter samtalet och före behandlingsstart. Donatorsperman kommer att reserveras i ditt/ert namn. Du betalar för det antal portioner donatorsperma som du/ni vill få skickade till StorkKlinik, en fraktavgift och en årlig administrationsavgift för att spara 1–10 portioner i depå.

På StorkKlinik finns det även möjlighet att reservera donatorsperma från samma donator som du har blivit gravid med. Därmed kan samma donator användas för syskon.

För en del kvinnor/par är det inte viktigt eftersom de menar att barn som växer upp tillsammans alltid är syskon, oavsett vilka gener de har.

Om du/ni har fått ett barn genom behandling med donatorsperma på en annan klinik kan StorkKlinik undersöka om det går att beställa donatorsperma från samma donator.

Detta kräver att du/ni får information om donatornumret från den tidigare kliniken.

adresse

Stork IVF Klinik | St. Kongensgade 40 H, 1 tr. | DK-1264 København K
Tel. +45 3257 3316 | Fax +45 3257 3346 | info@storkklinik.dk | CVR.nr. 33 03 49 11

certifikat

Checkbox kommt...