Donatorsperma / Känd donator

Egen donator

Har du en känd donator?

Om du/ni vill använda er av en känd donator (egen eller dedikerad donator, som inte är partner) för din behandling på StorkKlinik kommer den kända donatorn att vara underställd Sundhedsstyrelsens praxis och rättsliga krav för screening genom intervju, fysisk undersökning och blodprover samt odlingar för utvalda smittsamma sjukdomar.

1. Screening genom intervju vid spermadonation från känd donator.

Alla kända donatorer ska gå igenom en bedömning som görs av utbildad vårdpersonal på StorkKlinik. Bedömningen gäller risken för smittsamma sjukdomar och risken för att föra eventuella ärftliga sjukdomar vidare. Donatorn ska fylla i och skriva under en förklaring där han på heder och samvete berättar om sin hälsa. Han ska även samtycka till att hans hälsouppgifter vidarebefordras till kvinnan/paret som han vill donera till. Dessutom görs en fysisk (objektiv) undersökning i samband med samtalet.

2. Nedfrysning av sperma

Nedfrýsning av sperma samt relevanta och obligatoriska test sker hos spermabanken, European Spermbank

 

 

3. En skriftlig bedömning samt muntlig information om eventuella risker och resultat ges.

Du/ni ska skriva under ett formulär om informerat samtycke. Efter det kan fertilitetsbehandlingen inledas.

Om du/ni funderar på att komma hit med en känd donator ber vi dig/er att först ringa eller skriva till oss, så att vi kan informera dig/er så väl som möjligt. Vi nås på telefon +45 3257 3316 eller mejladressen info@storkklinik.dk.

adresse

Stork IVF Klinik | St. Kongensgade 40 H, 1 tr. | DK-1264 København K
Tel. +45 3257 3316 | Fax +45 3257 3346 | info@storkklinik.dk | CVR.nr. 33 03 49 11

certifikat

Checkbox kommt...