+45 32 57 33 16

Vi finns här för dig!

Öppettider:

Mån, tor: 08:00–18:00
Tis, ons, fre 08:00–16:00
Tör, söndag, helgdagar: 08:30–15:00 

Inga väntetider för rådgivning/behandling

Kontakta oss:

✉ info@storkklinik.dk

+45 32 57 33 16

Den elektroniska journalen

Vi ser fram emot att höra från dig!

Spontan abort - vi hjälper dig vidare

Risken för spontan abort vid fertilitetsbehandling

Upp till 25 procent av alla naturliga graviditeter slutar med en spontan abort. De allra flesta av dessa graviditeter avbryts på ett så tidigt stadium att många kvinnor inte har hunnit upptäcka att de är gravida.
Risken för spontan abort är ungefär densamma även vid IVF-behandling eller i samband med ICSI. Orsaken är att de kvinnor som får IVF-behandling ofta har en högre genomsnittsålder än kvinnor som blir naturligt gravida.

Orsaker till spontan abort

Man tror att spontana aborter beror på att det har skett ett fel vid de första celldelningarna av det befruktade ägget. Kromosomavvikelser är en av de vanligaste kända orsakerna till spontana aborter. Det innebär att kromosomantalet eller kromosomernas struktur i det befruktade ägget avviker från det normala.
Risken för avvikelser ökar påtagligt med åldern. Kvinnans ålder är en viktig faktor vid spontana aborter, och risken för spontan abort är högre hos kvinnor över 35.
Följande fem faktorer kan ligga bakom upprepade spontana aborter:

1. Hormonell obalans

Kvinnors menstruationscykel regleras av hormoner. Om man har en hormonell obalans kan det leda till upprepade spontana aborter. Många kvinnor har till exempel PCO, som är en av de mer välkända hormonrubbningarna.

2. Immunsystemet överreagerar

I sällsynta fall har spontana aborter immunologiska orsaker. Det innebär att kvinnans immunsystem av misstag försvarar sig mot det befruktade ägget. Embryot registreras helt enkelt som en främmande kropp och stöts bort.

3. Missbildningar och myom

Embryots växt kan hämmas om kvinnan har missbildningar, förväxningar eller myom på livmodern. Det ökar samtidigt risken för en spontan abort betydligt. Kvinnor som har avvikelser i livmodern (dvs. myom eller anatomiska defekter) har ofta svårt att bli gravida, eftersom deras fertilitet är kraftigt nedsatt.

4. Ökad risk för blodproppar (trombostendens)

Hos kvinnor som har ökad risk att få en blodpropp kan det uppstå problem med blodcirkulationen i moderkakan. Om fostret inte får tillräckligt med cirkulerande blod kan det leda till en spontan abort.

5. Osund livsstil

En osund livsstil, rökning och/eller passiv rökning samt läkemedel och droger kan öka risken för spontana aborter.

Det är en komplicerad process att skapa en människa, så även om diagnostiken är avancerad kan det hända att vi inte kan hitta orsaken till upprepade spontana aborter.
Vid en fertilitetsbehandling utgår våra läkare från diagnostiken och koncentrerar sig på dina möjligheter och eventuella begränsningar och ger dig sedan råd utifrån det om vilken behandling de anser passar dig bäst. Om du har råkat ut för upprepade spontana aborter vid naturliga graviditeter kan fertilitetsbehandling vara en lösning ifall diagnostiken ger ett tydligt resultat.

H2: Tal och fakta: Spontana aborter

  • Hos kvinnor i åldern 20 till 25 är risken för en spontan abort i genomsnitt 9 procent.
  • Hos kvinnor över 45 år är risken ca 75 procent.
  • Omkring 80 procent av alla spontana aborter sker före utgången av tolfte graviditetsveckan
  • Om kvinnan har fått en spontan abort tidigare är risken för spontan abort senare i graviditeten högre. Risken ökar i direkt förhållande till antalet tidigare spontana aborter.
  • Alla graviditeter som slutar för utgången av vecka 27 betecknas enligt Världshälsoorganisationens (WHO) riktlinjer som spontana aborter. 

Andra intressanta ämnen för dig

Vi står klar til å hjelpe deg!

Du er velkommen til å kontakte oss!

Öppettider:

Mån, tor: 08:00–18:00
Tis, ons, fre 08:00–16:00
Lör, söndag, helgdagar: 08:30–15:00 

Kontakta oss:

✉ info[at]storkklinik.dk

+45 32 57 33 16

Vi ser fram emot att höra från dig!