+45 32 57 33 16

Vi finns här för dig!

Öppettider:

Mån, tor: 08:00–18:00
Tis, ons, fre 08:00–16:00
Tör, söndag, helgdagar: 08:30–15:00 

Inga väntetider för rådgivning/behandling

Kontakta oss:

✉ info@storkklinik.dk

+45 32 57 33 16

Den elektroniska journalen

Vi ser fram emot att höra från dig!

Priser och Betalning

 

Priserne er gældende pr. 14.01.2019

 

 

IVF-behandling

Ved opstart af IVF behandling er alle basisblodprøver (HIV, Hepatitis B, Hepatitis C og hormonprøver) taget her på klinikken og evt. sædprøve inkluderet. Ligeledes er ultralyd/vurdering af ultralyd inkluderet i prisen.

 

Enkelt IVF behandling

Enkelt IVF behandlingDKK
med partners sæd/eget depot donorsæd23.000

 

Pakke med 3 IVF behandlinger

Pakke med 3 IVF behandlingerDKK
med partners sæd eller egen donor
Kvinder til og med 35 år43.000
Kvinder 36 til og med 42 år51.000
med ICSI (mikro-injektion)
Kvinder til og med 35 år50.000
Kvinder 36 til og med 42 år58.000

Køb af en IVF-pakke forudsætter læges anbefaling uanset alder.

Indhold i pakken: Der gennemføres op til 3 IVF behandlinger. Derudover er der 2 oplægninger af befrugtede æg fra frys (FER), hvis der har været mulighed for at nedfryse befrugtede æg i dine behandlinger. Nedfrysning er ikke inkluderet i pakken. Aflyses din behandling før ægudtagning, påvirker det ikke din pakke, men koster DKK 3.000. Aflyses din behandling efter ægudtagning, regnes det som ét IVF forsøg.

Pakken er forbrugt, hvis du føder et barn, alle forsøg bruges, eller hvis der er gået to år siden opstart.

Extra ydelser er ikke inkluderet i prisen, de skal betales ved siden af. Udgifter til medicin er ikke inkluderet i priserne. Alle IVF behandlinger er inklusiv lovpligtige virus-blodprøver, skanninger (inkl. den første graviditetsskanning), tolking af skanninger fra egen gynækolog og dyrkning af befrugtede æg i Embryoscope.

Efter fødsel tilbyder vi at sende en film af befrugtningen og æggets udvikling. Filmen sendes pr. email og kan via et link downloades og gemmes som minde. Filmen sendes først, når vi har modtaget data om fødsel.

flere oplysninger

Ægdonation

De fleste af vores  ægdonorer er (pr. 1/9-2017) testet for cystisk fibrose, Spinal Muscular Atrophy, Fragile X Syndrome og karyotype.

ÆgdonationDKK
Indledende samtale til  - modtager1.000
Ægdonation *55.000
Ægdonation med kendt donor **38.000

 * Ægdonation inkl. ICSI, ægdyrkning, evt. frys af æg, medicin til ægdonor, alle blodprøver inkl. gentestning af donor samt sædanalyse og nedfrysning af sæd. Prisen er med garanti for tilbage lægning af æg. Hvis der ikke lægges æg tilbage, gives en ny ægdonation gratis. Hvis der ikke er æg til frys, koster en ny ægdonation DKK 30.000.

** Ved kendt ægdonation afholder modtageren/parret alle udgifter til ægdonor (samtale, medicin, transport, m.m.).

 

Ægdonations pakke                  DKK
Ægdonations pakke ***              100.000

*** Aftalen vedrører ægdonation op til 3 gange med behandlingsforløb, der omfatter 1 oplægning af frisk æg/blastocyst ved hver ægdonationer. Dertil er alle oplægninger af befrugtet æg fra frys (FER-behandling) efter første og anden ægdonation inkluderet i prisen. Prisen er jf. gældende prisliste.

Indsætning af æg fra frys efter 3. ægdonation er ikke inkluderet i prisen. Ved indsætning af æg fra frys fra disse donationer afregnes behandlingerne pr. gang i henhold til gældende prisliste.

Prsen omfatter alle samtaler (med undtagelse af den indledende samtale), kontroller, skanninger, alle blodprøver taget på klinikken inklusiv medicin til ægdonor, udtagning af æg fra donor, ICSI, dyrkning af æg til blastocyster, AHA (assisted hatching), frys og opbevaring af befrugtede æg i 2 år. Tillige omfatter prisen analyse af sædprøve og sædfrys inklusiv 1 års opbevaring.

Er der nedfrosne æg fra forudgående ægdonation, så skal alle de frosne æg anvendes ved indsætning af æg fra frys (FER-behandling), før en ny ægdonation kan påbegyndes.

Graviditet:

Kontrakten anses for fuldført og afsluttet ved fødsel af mindst et levende barn, også selvom du kun har brugt 1 forsøg i pakken.

Hvis der er befrugtede æg på frys efter opnået graviditet og disse ønskes anvendt, så er prisen for disse efterfølgende oplægninger af befrugtede æg fra frys (FER-behandling) pr. oplægning i henhold til gældende prisliste.

Ydelser ikke omfattet af prisen:

Donorsæd til befrugtning af donoræg er ikke en del af prisen. Ligeledes er medicin anvendt til behandlingen for modtageren af æg ikke inkluderet i prisen og afregnes særskilt med apoteket.

Der vil være et tillæg til prisen ved ekstra ydelser, f.eks. TESA, efterfølgende oplægninger af æg fra frys (FER-behandlinger) donorsæd, opbevaring af sæd ud over 1 år og fortsat nedfrysning af blastocyster udover 2 år – se venligst gældende prisliste.

Betaling:

Ved aftalens indgåelse eller inden påbegyndelse af behandling indbetales prisen til Stork IVF Klinik A/S ved overførsel til klinikkens bankkonto: Nykredit reg. nr. 5472, konto 0944572, IBAN nr.: DK5054720000944572, SWIFT adr.: NYKBDKKK. Ved betaling via Storks hjemmeside kan benyttes Dankort, Visa, Visa Electron, Mastercard. Ved betaling med udenlandske kort beregnes et gebyr på 2,40 % af beløbet til kortudstederen.

Behandlingsperiode:

Den samlede behandling skal gennemføres inden for en tidsperiode på 24 måneder regnet fra aftalens indgåelse. Hvis denne tidsperiode overskrides, uden aftale om andet og uden at hele behandlingsforløbet er gennemført, bortfalder Stork IVF Klinik A/S’ pligt til at yde yderligere behandling.

Aflysning af behandling:

Hvis der under behandlingen er omstændigheder, som gør, at behandlingen ikke kan udføres, (eller at der ingen udsigt er til graviditet, da kan aftalen tilbagekaldes). I sådanne tilfælde har Stork IVF Klinik A/S ret til at modtage betaling for behandling i forhold til aktuelle prisliste for enkelt behandlinger med ekstra opkrævning for TESA, FER, donorsæd eller fortsat nedfrysning af blastocyster eller sæd.

flere oplysninger

Dobbelt donation

Anvendelse af donoræg samt donorsæd.

DKK
Dobbelt donation55.000

Dobbeltdonation inkl. ICSI, ægdyrkning, eventuel frys af æg, medicin til ægdonor, alle blodprøver inkl. gentestning af ægdonor. Pris for sæddonor er IKKE med i prisen. Prisen er med garanti for tilbagelægning en 1 æg (blastocyst). Hvis der ikke lægges æg tilbage, så gives en ny ægdonation gratis. Hvis der ikke er æg til frys, så koster en ny ægdonation DKK 30.000.

flere oplysninger

IVF - extra ydelser

Ved opstart af IVF behandling er alle basisblodprøver (HIV, Hepatitis B, Hepatitis C og hormonprøver) taget her på klinikken og evt. sædprøve inkluderet. Ligeledes er ultralyd/vurdering af ultralyd inkluderet i prisen.

IVF - extra ydelserDKK

Indledende samtale (danske kunder)

Gratis
Opfølgende samtale200
Fertilitetsrådgivning
lægesamtale, skanning og blodprøver
3.000

Fertilitetsrådgivning m. læge inkl. HSU

5.000

Aflysning af behandling inden ægudtag
- kun ved køb af enkelt IVF-behandling

3.000

Ultralydskanning, med rådgivning 1.000

FER (Oplægaf optøede befrugtede æg)

5.000

ICSI-befrugtning

4.000

Donorsæd ved behandling, åben *

4.000

Donorsæd v. beh., ikke-anonym **2.200

Nedfrysning af befrugtede æg inkl.  2 års

opbevaring  

6.000
Opbev. af blastocyster pr. år udover 2 år2.000
Assisted Hatching (AHA)2.000
Sædanalyse (gratis ved behandling her)
1.000
TESA - udtagelse af sæd fra testikler4.000
HSU - passage us. af æggeledere2.500

Nedfrysning af ubefrugtede æg

inkl. 2 års opbevaring

9.000
Vandscanning1.500
Nedfrys af partners sæd og opbev. 2 år
2.000
Opbevaring af donorsæd, 2 års opbev.2.500

Opbevaring af donorsæd, max.

10 portioner, 2 leveringer, 1 år

1.500
Ekstra modtagelse af sæd, pr. gang400
Fragt af donorsæd ved særbestilling 895
Modtagelse af sæd/æg fra anden klinik2000
Forsendelse af sæd/æg til anden klinik4000
Jordemoder konsultation500
Blodprøve (hepatitis, HIV) - lovpligtige,
kan tages i klinikken
800
Hormonprøver (AMH, TSH, TPO)+rubella1.000
Blodprøve pr. undersøgelse, andre200
Blodprøve (AMH)500
Blodprøve (Rubella)200
Blodprøve (Prolaktin)200
Chlamydia200
Smear200


     * med udlevering af identitet ved barnets fyldte 18 år

    ** ikke med udlevering af identitet

flere oplysninger

Insemination

InseminationDKK

med henvisning/sæd ikke inkl.

1.500

uden henvisning/sæd ikke inkl.3.500
med partners sæd (oprenset)4.000
JournalsamtaleGratis
Opfølgende samtale200
Weekend- og helligdagstillæg450
Ikke-kontaktbar donorsæd til insemination2.200
Kontaktbar donorsæd til insemination
4.000

Scanning ved inseminationer

(ikke hormon stimuleret)

1.000

Scanning/tolkning ved hormonstimulation

(ekskl. udgift til medicin)

1.800

flere oplysninger

Insemination - extra ydelser

Insemination - extra ydelserDKK
Samtale 800
Opfølgende samtale200
Fertilitetsrådgivning
lægesamtale, skanning og blodprøver
3.000
Fertilitetsrådgivning +  HSU og blodprøver5.000
Nedfrys af partners sæd, 2 års opbev.2.800
Depotgebyr pr. år, max. 10 portioner sæd
inkl. 2 modtagelser af samme donor
1.500
Ekstra modtagelse af sæd, pr. gang400
Fragt af sæd ved særbestilling og res.895
Blodprøve (hepatitis, HIV) - lovpligtige,
kan tages i klinikken
500
Hormonprøver (AMH, TSH, TPO) + rubella1.000
Blodprøve pr. undersøgelse200
Blodprøve (AMH)500
Blodprøve (Rubella)200
Blodprøve (Prolaktin)200
Chlamydia200
Smear200

flere oplysninger

Social frysning

Social freezingDKK
Social freezing 23.000

Priset är inklusive lagpliktiga virusprover, ultraljudsundersökningar och ägguttagning dock exklusive utgifter för mediciner. Eventuell befruktning av obefruktade ägg, nedfrysning av ägg och senare äggåterförande skall betalas separat efter gällande prislista.

Obefruktade ägg: Vi rekommenderar minst 20 nedfrysta ägg för att kunna uppnå en graviditet. Detta innebär ungefär 2-3 stimulationer med mediciner samt ägguttagningar. Du skall vara max 38 år samt ha en normal äggreserv.

läs mer

Betalning

Vi ger våra svenska kunder möjligheten att göra inbetalninger till et svenskt bankkonto. Det enda du behöver göra är att räkna om fakturabeloppet, som är i danska kronor till svenska kronor med denna valutakursomräknare valutakurser.dk. På detta sparer du pengar på kostnader för överföringer till utla

Valutakurser.dk använder den aktuella valutakursen från den danska centralbanken.

Var uppmärksam på att du ska betala till bankgiro nummer.

DNB Bank

Bankgiro nummer: 551-4385

 To Payment Page

Kreditkortsföretaget lägger på en avgift på 0,70 % av köpesumman om kortet är utfärdat i Danmark och 1,50 % om det är utfärdat utanför Danmark. Betalning med betalkort, t.ex. Dankort, är avgiftsfri. Du kan se avgiften på ditt kvitto från oss. Kontakta din bank eller kortutfärdare om du är osäker på om du har ett kredit- eller betalkort.

Med förbehåll för eventuella prisändringar samt tryckfel.

läs mer

Vi står klar til å hjelpe deg!

Du er velkommen til å kontakte oss!

Öppettider:

Mån, tor: 08:00–18:00
Tis, ons, fre 08:00–16:00
Lör, söndag, helgdagar: 08:30–15:00 

Kontakta oss:

✉ info[at]storkklinik.dk

+45 32 57 33 16

Vi ser fram emot att höra från dig!