+45 32 57 33 16

Vi finns här för dig!

Öppettider:

Mån, tor: 08:00–18:00
Tis, ons, fre 08:00–16:00
Tör, söndag, helgdagar: 08:30–15:00 

Inga väntetider för rådgivning/behandling

Kontakta oss:

✉ info@storkklinik.dk

+45 32 57 33 16

Den elektroniska journalen

Vi ser fram emot att höra från dig!

Priser och Betalning

Alla basblodprover (HIV samt hepatit B och hepatit C) tas här på kliniken och eventuella spermaanalyser ingår i priset för alla IVF-behandlingar. Även eventuella kompletterande hormonprover som rekommenderas av våra läkare och tas här på kliniken ingår i priset.

IVF-behandling

Single IVF treatment

ServicePriser (DKK)
Priser (SEK)
En IVF-behandling med partnerns sperma/donatorsperma från egen depå23.00031.960

Om behandlingen avbryts före ägguttagning är avgiften för avbruten behandling 3 000 DKK. Om behandlingen avbryts före äggimplantering, gäller det som genomfört behandling och du kan en ny behandling med 50 % rabatt. Rabatten kan bara utnyttjas en gång.

Paket med 3 IVF-behandlingar

ServicePriser (DKK)
Priser (SEK)
Paket med 3 IVF-behandlingar med egen donator eller partnerns sperma
Kvinnor upp till 35 år43.00059.750
Kvinnor 36–39 år46.00063.915
Kvinnor 40–45 år51.00070.860
Paket med 3 IVF-behandlingar med icke-anonym donator
Kvinnor upp till 35 år48.000 66.700
Kvinnor 36–39 år51.00070.860
Kvinnor 40–45 år56.000 77.810
Paket med 3 IVF-behandlingar med öppen donator
Kvinnor upp till 35 år50.000 69.470
Kvinnor 36–39 år53.00073.640
Kvinnor 40–45 år58.000 80.600
Paket med 3 IVF-behandlingar med ICSI 
Kvinnor upp till 35 år50.000 69.470
Kvinnor 36–39 år53.00073.640
Kvinnor 40–45 år58.00080.600
Paket med 3 IVF-behandlingar med ICSI och öppen donatorsperma  
Kvinnor upp till 35 år57.00079.200
Kvinnor 36–39 år60.00083.365
Kvinnor 40–45 år65.000 90.315
Paket med 3 IVF-behandlingar med ICSI och icke-anonym donatorsperma  
Kvinnor upp till 35 år55.000 76.420
Kvinnor 36–39 år58.00080.600
Kvinnor 40–45 år63.000 87.540

Definition av paketet: Tre behandlingar genomförs. Dessutom tillkommer 2 implanteringar av befruktade ägg (FER) om det har funnits möjlighet att frysa ner befruktade ägg vid dina behandlingar. Det koster extra ifall vi kann frysa dina ägg. Därefter är paketet förbrukat. Om din behandling avbokas före ägguttagning påverkas inte paketet. Om din behandling avbokas efter ägguttagning räknas detta som ett försök. Paketet är förbrukat om du föder ett barn, om alla försöken används och om det har gått två år sedan du började utnyttja paketet. Extra tjänster ingår inte i priset. Dessa betalas separat. Därför kan det hända att du måste betala mer när du kommer till kliniken för behandling. Kostnader för läkemedel ingår inte i priserna. I alla IVF-behandlingar ingår lagenliga virusblodprover, ultraljud (inklusive första ultraljudet under graviditeten), tolkningar av ultraljud från egen gynekolog och att dina befruktade ägg odlas i EmbryoScope. Vitrifikation (blastocystodling samt nedfrysning) ingår inte i paketet.

Efter födseln erbjuder vi oss också att skicka en film av befruktningen och äggets utveckling. Filmen skickas via mejl och kan laddas ner via en länk och sparas som minne. Filmen skickas först när vi har fått uppgifter om födseln.

läs mer

Money-back deal

KriteriumPriser (DKK)Priser (SEK)
Högst 37 år gammal/hormonvärden i normalområdet/du ska också enligt en samlad läkarbedömning vara fertil.75.000104.200

  Om graviditet inte har uppnåtts efter att paketet har förbrukats erbjuds 50 % av priset åter eller ett försök med äggdonation. 

  Ingår i priset:

  • Inledande samtal
  • Alla blodprover
  • Alla ultraljudsundersökningar/bedömningar av ultraljudsundersökningar
  • 4 aspirationer/4 återföringar
  • Obegränsad FER
  • ICSI
  • AHA
  • Blastocyst och frysning
  • Sperma ingår INTE

  Avbokning efter aspiration: 1 aspiration + återföring förbrukat

  Avbokning före aspiration: inte förbrukat i något paket

  Paketet är förbrukat om du föder ett barn, om alla försöken används och om det har gått två år

  Paketet kan bara köpas en gång.

   

läs mer

Social frysning

ServicePriser (DKK)Priser (SEK)
Social freezing (nedfrysning av obefruktade ägg för senare bruk)50.00069.470

För att uppnå graviditet vid senare användning av frysta obefrukade ägg rekommenderas frysning av minst 20 ägg.

Typisk via 2-3 stimuleringar samt ägguttagningar.

Du ska vara under 38 år och ha äggreserver i normalområdet.

Priset är inklusive lagstadgade virusprover, ultraljudsundersökningar,

Ägguttagning samt frysning av oocyter och förvaring i 2 år men exklusive kostnader för läkemedel.

läs mer

Äggdonation

Alla våra äggdonatorer är (från den 1/9-2017) testade för cystisk fibros, spinal muskelatrofi, bräcklig X-syndromet och karyotyp.

ServicePriser (DKK)Priser (SEK)
Inledande samtal vid äggdonation - mottagare1.0001.400
Äggdonation *55.00076.420
IVF-behandling med donatorägg - känd donator **30.00041.690

 

* Äggdonation inkl. ICSI, blastocystodling, nedfrysning, läkemedel till donatorn, alla blodprover inkl. gentestning av donatorn samt spermieanalys och nedfrysning av sperma. Priset är med garanti för återföring av en blastocyst (ägg) och inklusive nedfrysning av blastocyst(er) (ägg). Vi garanterar 1 befruktat ägg för återföring. Om inga ägg återförs ges en ny äggdonation gratis. Om inga ägg fryses ned kostar en ny äggdonation 30 000 DKK.


** Med känd donator står mottagarparet för alla donatorns utgifter (samtal, läkemedel, transport m.m.). 

läs mer

Dubbeldonation

använding av donatorägg och donatorsäd

ServicePriser (DKK)Priser (SEK)
Dubbeldonation55.00078.000


Priset inkluderar transferrering av 1 blastocyst (ägg).

Medicin och donatorsäd ingår inte i priset.

läs mer

IVF – extra tjänster

ServicePriser (DKK)Priser (SEK)

Inledande samtal vid IVF

1.000
Fertilitetsrådgivning
(läkarsamtal, ultraljudsundersökning och blodprover)
3.0004.170

Fertilitetsrådgivning inklusive HSU

5.000

6.950
Avbokning av behandling utan ägguttagning –
gäller endast vid köp av en enskild behandling

3.000

4.170
Ultraljud med rådgivning
(utan behandling här)
1.0001.390

FER – Implantering av tinade, befruktade ägg

5.000

6.950

ICSI-befruktning

3.500

4.870

Donatorsperma vid behandling, öppen *

3.000

4.170
Donatorsperma vid behandling, icke-anonym **2.0002.780
Blastocystodling av befruktade embryon
inkl. nedfrysning av blastocyster och förvaring i 2 år
6.0008.340
Förvaring av blastocyster per år utöver 2 år2.0002.780
Assisted Hatching (AHA)3.0004.170
Spermaanalys (gratis vid fertilitetsbehandling här)1.000 1.390
TESA - testikulär spermaaspiration4.0005.560
HSU - passageundersökning av äggledarna2.5003.480
Nedfrysning av oocyter i samband med IVF-behandling6.0008.340
Nedfrysning av partnerns sperma och förvaring 2 år2.0002.780
Förvaring av befruktade ägg per år utöver 2 år2.000 2.780
Förvaring av donatorsperma i upp till 2 år vid köp av sperma genom kliniken2.500 3.480
Förvaring av donatorsperma (själv köpt från spermabanken), upp till 10 portioner, 2 leveranser, 1 år1.275 1.780
Extra mottagning av sperma, per gång400 560
Frakt av donatorsperma vid specialbeställning och reservation895
Blodprov (hepatit, HIV) – som krävs enligt lag vid IVF-behandling –
kan göras på kliniken
500700
Blodprov (alla hormonprover, inkl. AMH + rubella)1.5002.090
Blodprov per undersökning, utöver nämnda200280
Blodprov (AMH)500 700
Blodprov (rubella)200 280
Blodprov (prolaktin)200280
Klamydia200 280
Smear200 280

 

 * med röjande av identitet när barnet har fyllt 18 år

** utan röjande av identitet

läs mer

Insemination

ServicePriser (DKK)Priser (SEK)
Journalsamtal vid inseminationFriFri
Insemination (med remiss) med donatorsperma (sperma ingår inte)

1.500

2.100
Insemination (utan remiss) med donatorsperma (sperma ingår inte)3.500 4.870
Insemination med partnerns sperma4.0005.560
Hormonstimulering (inkl. rådgivning samt alla ultraljudsundersökningar/exklusive kostnader för läkemedel)

1.800

2.500
Weekend- och helgdagstillägg – se helgdagar här450630
Sperma från icke-kontaktbar donator, per portion för insemination2.000 2.780
Sperma från icke-kontaktbar donator, per portion till depå2.1002.920
Sperma från kontaktbar donator, per portion för insemination3.000 4.170
Sperma från kontaktbar donator, per portion till depå3.500 4.870
Ultraljudsundersökning vid inseminationer (ej hormonstimulering) 1.0001.390

läs mer

Insemination – extra tjänster

ServicePriser (DKK)Priser (SEK)
Fertilitetsrådgivning 
(läkarsamtal, ultraljudsundersökning och blodprover)
3.0004.170
Fertilitetsrådgivning inklusive HSU5.0006.950
Nedfrysning av partnerns sperma och förvaring 2år2.5003.470
Depåavgift per år för upp till 10 portioner sperma,
Inkl. 2
1.2751.770
Extra mottagning av sperma, per gång400560
Extra donator, per leverans400560
Frakt av donatorsperma vid specialbeställning och reservation895
Blodprov (hepatit, HIV) – som krävs enligt lag vid IVF-behandling -
kan tas på kliniken
500700
Blodprov (alla hormonprover, inkl. AMH)1.5002.100
Blodprov per undersökning200280
Blodprov (AMH)500700
Blodprov (rubella)200280
Blodprov (prolaktin)200280
Klamydia200280
Smear200280

läs mer

Betalning

Vi ger våra svenska kunder möjligheten att göra inbetalninger till et svenskt bankkonto. Det enda du behöver göra är att räkna om fakturabeloppet, som är i danska kronor till svenska kronor med denna valutakursomräknare valutakurser.dk. På detta sparer du pengar på kostnader för överföringer till utla

Valutakurser.dk använder den aktuella valutakursen från den danska centralbanken.

Var uppmärksam på att du ska betala till bankgiro nummer.

DNB Bank

Bankgiro nummer: 551-4385

 To Payment Page

Kreditkortsföretaget lägger på en avgift på 0,70 % av köpesumman om kortet är utfärdat i Danmark och 1,50 % om det är utfärdat utanför Danmark. Betalning med betalkort, t.ex. Dankort, är avgiftsfri. Du kan se avgiften på ditt kvitto från oss. Kontakta din bank eller kortutfärdare om du är osäker på om du har ett kredit- eller betalkort.

Med förbehåll för eventuella prisändringar samt tryckfel.

läs mer

Vi står klar til å hjelpe deg!

Du er velkommen til å kontakte oss!

Öppettider:

Mån, tor: 08:00–18:00
Tis, ons, fre 08:00–16:00
Lör, söndag, helgdagar: 08:30–15:00 

Kontakta oss:

✉ info[at]storkklinik.dk

+45 32 57 33 16

Vi ser fram emot att höra från dig!