+45 32 57 33 16

Vi finns här för dig!

Öppettider:

Mån, tor: 08:00–18:00
Tis, ons, fre 08:00–16:00
Tör, söndag, helgdagar: 08:30–15:00 

Inga väntetider för rådgivning/behandling

Kontakta oss:

✉ info@storkklinik.dk

+45 32 57 33 16

Den elektroniska journalen

Vi ser fram emot att höra från dig!

Endometrios

Endometrios – kronisk sjukdom som orsak till infertilitet

Endometrios är en kronisk men godartad underlivssjukdom som förkommer hos kvinnor i fertil ålder. Vid endometrios växer vävnad som liknar livmoderslemhinnan (endometriet) fast på ett eller flera organ. Det kan till exempel hända i livmodern, äggledarna och äggstockarna samt i bukhinnan, tarmen och urinblåsan. Dessa vävnadsområden, som kallas endometriosvävnad, växer och kan blöda. Då uppstår ett inflammationsliknande tillstånd i vävnaden som med tiden ombildas till ärrvävnad. Vävnadsförändringarna vid endometrios försvårar befruktning och minskar chansen för att ett befruktat ägg ska fastna.

Symtom på endometrios: Endometriosvävnad genomgår cykliska förändringar, precis som slemhinnan i livmodern. Det ger vanligen  smärtor i samband med menstruation i början av sjukdomen. När sjukdomen har pågått en tid blir smärtorna ofta mer kroniska och hänger inte samman med menstruationen. Smärtorna kan även utlösas av samlag.

Ibland upptäcks endometrios när kvinnan utreds för infertilitet. Det varierar mycket hur många symtom sjukdomen ger, och graden av sammanväxningar har inte nödvändigtvis samband med hur många symtom man har.

Vad är det som orsakar endometrios?

Orsakerna är inte helt klarlagda. Det finns olika teorier om hur vävnadsförändringarna uppstår. Några exempel:

  • Delar av livmoderslemhinnan förs ner i underlivets olika organ när menstruationsblodet rinner bakåt (retrograd menstruation)
  • Delar av livmoderslemhinnan förs ut via blodet och lymfkärlen
  • Genetiska faktorer utlöser vävnadsförändringar
  • Felfunktion i immunsystemet
  • Miljöpåverkan, i synnerhet från miljögifter som PCB, DDT och dioxiner, påverkar det endokrina systemet

På grund av de många varierande symtomen och det komplexa förloppet verkar det troligt att det inte rör sig om enda orsak. Därför antar man att det är olika samverkande faktorer som ligger bakom sjukdomen.

Hur behandlas endometrios?

Det finns flera behandlingsmöjligheter för barnlösa endometriospatienter, både medicinska och kirurgiska, som även kan kombineras. Det avgörs vid det inledande samtalet. Varje patient får en individuellt anpassad behandling som bygger på en noggrann diagnos och kompletteras med rådgivningssamtal med våra specialistläkare.

Valet mellan provrörsbefruktning och insemination beror på hur utbredd endometriosen är och ifall det finns andra faktorer som minskar fertiliteten som man behöver ta hänsyn till.
Diagnos: För att ställa diagnosen gör man som regel först en ultraljudsundersökning, och vid behov även en laparoskopi (titthålsundersökning av bukhålan). Mindre områden med endometrios kan tas bort direkt, i samband med ingreppet.

Om det finns stora vävnadsförändringar eller sammanväxningar på ställen som är svåra att komma åt kan en större operation behövas, en laparotomi.

Hos ofrivilligt barnlösa patienter prioriteras fullständigt bevarande av organen högst. Det innebär att mycket stora endometriosområden på livmodern eller äggledarna inte alltid kan tas bort helt. Då kan man börja med en medicinsk behandling efter ingreppet som håller tillbaka endometriosen tills man kan börja med fertilitetsbehandlingen.

Endometrios – siffror och fakta

  • Endometrios är den näst vanligaste gynekologiska sjukdomen efter livmodermyom (godartade knutor).
  • Mellan 7 och 15 procent av alla kvinnor i fertil ålder antas ha endometrios, varav många inte har någon diagnos.
  • Man räknar med 40 000 nya fall av endometrios varje år.
  • Ofta går det lång tid innan endometrios upptäcks. I genomsnitt tar det sex år från de första symtomen till diagnosen.
  • Endometriospatienter indelas i infertila patienter vars infertilitet beror på sjukdomen och smärtpatienter, som inte är ofrivilligt barnlösa men lider av sjukdomens fysiska symtom.


Det finns litteratur på internet om endometrios, t.ex. på den danska endometriosföreningens hemsida: www.endo.dk.

Källa: Stiftung Endometriose-Forschung, Tyskland

Vi står klar til å hjelpe deg!

Du er velkommen til å kontakte oss!

Öppettider:

Mån, tor: 08:00–18:00
Tis, ons, fre 08:00–16:00
Lör, söndag, helgdagar: 08:30–15:00 

Kontakta oss:

✉ info[at]storkklinik.dk

+45 32 57 33 16

Vi ser fram emot att höra från dig!