+45 32 57 33 16

Vi finns här för dig!

Öppettider:

Mån, tor: 08:00–18:00
Tis, ons, fre 08:00–16:00
Tör, söndag, helgdagar: 08:30–15:00 

Inga väntetider för rådgivning/behandling

Kontakta oss:

✉ info@storkklinik.dk

+45 32 57 33 16

Den elektroniska journalen

Vi ser fram emot att höra från dig!

Kryoförvaring

Förvaring av celler och vävnader med kryoteknik

Kryoförvaring är en speciell process som gör det möjligt att bevara celler och vävnad under lång tid och använda senare. Celler och vävnader fryses ned och förvaras vid minus 196 grader Celsius i flytande kväve. Termen ”kryoförvaring” kommer från gammalgrekiskans ”kryos” som betyder ”köld”.

Vad går att bevara genom kryoförvaring?

Kryoförvaring är en vanlig metod inom fertilitetsbehandling:

  • Obefruktade ägg

Vid nedfrysning av obefruktade ägg finns det fortfarande relativt stor risk för att äggen skadas. Det beror på att obefruktade ägg innehåller mycket vatten (jämfört med befruktade ägg) och därför är mycket känsliga för nedfrysningsprocessen. De kan skadas av vattenkristaller som bildas under nedfrysningen. Men nedfrysta ägg är ändå en viktig äggdepå som kan användas vid en framtida fertilitetsbehandling.

  • Befruktade ägg i stadiet med 4–8 celler samt blastocyster

När speciella kryoförvaringsprocesser används där cellerna förses med ett membranskyddande medium (kryoprotektant) försätts cellerna i ett tillstånd som innebär att de kan bevaras länge (flera år) utan att deras livsduglighet påverkas och sedan kan tinas upp vid behov.

När är det lämpligt med kryoförvaring?

1. I samband med artificiell eller assisterad befruktning

Det är ofta ändamålsenligt att frysa ned befruktade ägg. Vid behov kan äggen odlas vidare och implanteras – till exempel om föräldraparet vill ha ett till barn. Processen kallas även frysbehandling. Fördelen med kryoförvaring är att kvinnan inte behöver gå igenom en ny hormonbehandling och ägguttagning.

2. Nedfrysning av ägg

Många yngre kvinnor vill gärna ha barn men kan eller vill av personliga skäl inte bli gravida i sin nuvarande livsfas. Det kan till exempel bero på att man vill göra yrkeskarriär eller inte har hittat rätt partner. I Danmark kan dessa kvinnor frysa in ägg och använda dem vid en senare tidpunkt.

Hur går frysbehandlingen till?

När en kvinna eller ett par vill använda ett nedfryst befruktat ägg för en graviditet kan äggen odlas vidare och implanteras i livmodern. Man talar då om frysbehandling. Obefruktade ägg som har varit nedfrysta befruktas först – alltid med hjälp av intracytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI) innan de implanteras.

Vid optimala cykelförhållanden kan frysbehandlingen göras utan att det behövs någon hormonell stimulering. En annan möjlighet är att stödja bildningen av livmoderslemhinnan med östrogen för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att ägget ska sätta sig fast. Läkaren kan mäta livmoderslemhinnans tjocklek med ultraljud. Om slemhinnan är tillräckligt tjock ges då behandling med hormonet progesteron. Det ändrar slemhinnans struktur så att den blir redo att ta emot befruktade ägg. En tredje möjlighet är att före embryoimplantering ge stimulering med hormonet FSH för att stödja follikelmognaden. Sedan kan läkaren implantera embryot eller embryona i livmodern med en mjuk kateter.

Vilka risker innebär kryoförvaring?

Kryoförvaring har använts i många år, och de flesta undersökningar visar inga negativa konsekvenser. Individuell rådgivning ingår ändå alltid i behandlingen.

Andra intressanta ämnen för dig

Vi står klar til å hjelpe deg!

Du er velkommen til å kontakte oss!

Öppettider:

Mån, tor: 08:00–18:00
Tis, ons, fre 08:00–16:00
Lör, söndag, helgdagar: 08:30–15:00 

Kontakta oss:

✉ info[at]storkklinik.dk

+45 32 57 33 16

Vi ser fram emot att höra från dig!