+45 32 57 33 16

Vi finns här för dig!

Öppettider:

Mån, tor: 08:00–18:00
Tis, ons, fre 08:00–16:00
Tör, söndag, helgdagar: 08:30–15:00 

Inga väntetider för rådgivning/behandling

Kontakta oss:

✉ info@storkklinik.dk

+45 32 57 33 16

Den elektroniska journalen

Vi ser fram emot att höra från dig!

IVF (in vitro-fertilisering)

IVF är en metod för så kallad assisterad befruktning. Den innebär att ägget och spermien inte sammansmälter i kvinnans kropp utan i ett provrör i laboratoriet. Därför kallas metoden”in vitro”, som helt enkelt betyder ”i provrör”, eller ”provrörsbefruktning”.

När är det lämpligt med IVF?

IVF är en möjlighet till exempel

  • om kvinnans äggledare är blockerade eller saknas (tubar sterilitet),
  • om mannens spermiekvalitet är nedsatt,
  • vid växt av livmoderslemhinna utanför livmodern (endometrios), eller
  • om utredningen inte visar någon orsak till steriliteten (idiopatisk sterilitet).
  • När kvinnan är äldre är chansen att bli gravid högre med IVF

Vad händer vid IVF?

1. Hormonstimulering

Chansen att en IVF-behandling ska lyckas är betydligt större om man kan få flera ägg att mogna samtidigt (oftast med hjälp av hormonbehandling). Om det inte längre är möjligt eller önskvärt (högre ålder, begränsat antal resterande ägganlag, överkänslighet för hormoner) kan IVF-cykler även genomföras med ett eller några få ägg (IVF med mild stimulering).

2. Uttagning och förberedelse av äggen

När äggen är mogna tar läkaren ut dem med en fin kanyl som förs in i äggstocken, med vägledning av ultraljud. Vid ägguttagningen sugs vätskan ut ur folliklarna. Ingreppet brukar bara ta några minuter. Kvinnan kan få smärtstillande och milda lugnande medel innan. De uttagna äggen förbereds sedan för befruktning i laboratoriet.

3. Sperma

Spermierna från spermaprovet renas i laboratoriet. Reningen innebär att rörliga spermier skiljs från orörliga och döda spermier. Om det inte finns spermier i mannens ejakulat kan material från en testikelbiopsi (TESE) användas. Om partnern inte har spermier som kan användas för befruktning används kryoförvarad sperma från en spermabank (donatorsperma).

4. Sammansmältning av ägg och spermier i provrör

Därefter placeras de renade spermierna tillsammans med kvinnans ägg i ett provrör. Provröret innehåller en särskild näringslösning. Nu ska spermierna på egen hand och utan ytterligare hjälp befrukta äggen. Dagen efter ägguttagningen kontrollerar man om äggen har befruktats. Befruktade ägg utvecklas till embryon som förvaras i inkubator (värmeskåp) i två till fem dagar.

5. Embryoimplantation

När embryona är klara implanterar läkaren dem i patientens livmoder, i enlighet med avtalet med henne och gällande lag. En mjuk plastkateter används för implantationen. Embryoimplantationen tar bara några minuter och är smärtfri. Nu kan embryona växa fast i livmoderslemhinnan och utvecklas vidare.

Två veckor efter implantationen kontrollerar man med ett graviditetstest om ingreppet har lyckats.

Hur stora är chanserna för ett lyckat resultat vid IVF-behandling?

Chansen för att bli gravid med IVF har främst samband med kvinnans ålder. Graviditetsfrekvensen ligger på ca 40 procent per embryoimplantation hos kvinnor på 30 år men knappt 30 procent hos kvinnor på 40 år. I genomsnitt leder alltså vart tredje ingrepp till en graviditet.
Om de befruktade äggen inte kan implanteras kan de frysas ner (kryoförvaring) och användas längre fram. Det innebär att kvinnan slipper hormonbehandling och ägguttagning vid nästa försök.

Finns det risk för biverkningar vid IVF?

Som vid alla medicinska ingrepp finns det viss risk med IVF. De komplikationer som kan uppstå är sällsynta, men de kan vara allvarliga i enstaka fall. Ibland ger hormonbehandlingen biverkningar, exempelvis det överstimuleringssyndrom som beskrivs ovan. Kvinnan kan då få magsmärtor, illamående och andnöd. Det finns risk för infektion och en något högre risk för graviditet utanför livmodern. Inte heller uttagning av ägg är riskfritt eftersom det kan uppstå oavsiktliga skador på organ. Din behandlande läkare förklarar noga vilka chanser och risker behandlingen innebär samt hur den går till och upplyser dig om risken för att bli gravid med flera barn (flerbördsgraviditet).

Andra intressanta ämnen för dig

Vi står klar til å hjelpe deg!

Du er velkommen til å kontakte oss!

Öppettider:

Mån, tor: 08:00–18:00
Tis, ons, fre 08:00–16:00
Lör, söndag, helgdagar: 08:30–15:00 

Kontakta oss:

✉ info[at]storkklinik.dk

+45 32 57 33 16

Vi ser fram emot att höra från dig!