+45 32 57 33 16

Vi finns här för dig!

Öppettider:

Mån, tor: 08:00–18:00
Tis, ons, fre 08:00–16:00
Tör, söndag, helgdagar: 08:30–15:00 

Inga väntetider för rådgivning/behandling

Kontakta oss:

✉ info@storkklinik.dk

+45 32 57 33 16

Den elektroniska journalen

Vi ser fram emot att höra från dig!

Blastocystimplantering

Implantering av blastocyst

Blastocystimplantering innebär att embryon implanteras vid en tidpunkt då de har hunnit mycket längre i utvecklingen och är i det så kallade blastocyststadiet. Det stadiet nås oftast på dag fem efter ägguttagningen.

När läkaren har tagit ut äggen från en äggstock (ägguttagning) befruktas dessa i laboratoriet. Det sker antingen genom normal provrörsbefruktning (IVF) eller intracytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI).

Direkt efter befruktningen börjar ägget dela sig och utveckla sig till ett embryo. Utvecklingsstadier:

Dag 1: kärnorna från ägg och spermie har ännu inte smält samman i det befruktade ägget).
Dag 2: 2- till 4-cellsstadiet.
Dag 3: 8-cellsstadiet.
Dag 4: morulastadiet, när det befruktade ägget har utvecklats till en cellklump med nio celler eller fler.
Dag 5: blastocyst.Normalt implanterar läkaren ett eller flera embryon i kvinnans livmoder två till flera dagar efter uttagningen av äggen. Denna process kallas embryoimplantering.

Tack vare bättre cellodlingsmedier kan embryona i inkubatorn i dag även utvecklas till dag fem, dvs. till blastocyststadiet (blastocystodling). Om läkaren implanterar dessa vidareutvecklade embryon i kvinnans livmoder talar man om blastocystimplantering.

Denna metod används allt mer. Om det finns många ägg att välja mellan på dag 2–3 kan det vara en fördel att vänta, eftersom de bästa äggen vid den tidpunkten inte alltid är de som visar sig bli de bästa blastocysterna.

Det kan också vara ett sätt att se om äggen har potential att utvecklas till blastocyststadiet.

Vilka är fördelarna med blastocystimplantering?

Möjlighet att identifiera embryon med utvecklingspotential

Endast 20–30 procent av de befruktade äggen utvecklas till blastocyster. När ett embryo har nått blastocyststadiet är chansen större att det sätter sig fast i livmodern.

Tidpunkten är perfekt vid blastocystimplantering

På samma sätt som vid blastocystimplantering når embryot vid en naturlig graviditet inte fram till livmodern och sätter sig fast där förrän femte dagen efter befruktningen. Därför antar man att livmoderslemhinnan är särskilt mottaglig för embryot just då.

Hur stor är chansen för ett lyckat resultat vid blastocystimplantering?

Graviditetsfrekvensen vid implantering av blastocyster är mycket hög. Jämfört med implantering av befruktade ägg i det tidigare utvecklingsstadiet (dag 2 eller 3) är chansen för ett lyckat resultat ca sju procent högre (källa DIR:s årsbok 2014). Kvinnor upp till 30 år har därmed mellan 45 och 50 procents chans att bli gravida vid blastocystimplantering, och för kvinnor mellan 30 och 39 år är chansen 35–40 procent. Men blastocystodling är inte en fördel för alla kvinnor. Våra fertilitetsläkare väljer tillsammans med dig den implanteringsmetod som lämpar sig bäst för dig (individuellt anpassad behandling) så att dina möjligheter till ett lyckat resultat blir så stora som möjligt.

Andra intressanta ämnen för dig

Vi står klar til å hjelpe deg!

Du er velkommen til å kontakte oss!

Öppettider:

Mån, tor: 08:00–18:00
Tis, ons, fre 08:00–16:00
Lör, söndag, helgdagar: 08:30–15:00 

Kontakta oss:

✉ info[at]storkklinik.dk

+45 32 57 33 16

Vi ser fram emot att höra från dig!