+45 32 57 33 16

Vi finns här för dig!

Öppettider:

Mån, tor: 08:00–18:00
Tis, ons, fre 08:00–16:00
Tör, söndag, helgdagar: 08:30–15:00 

Inga väntetider för rådgivning/behandling

Kontakta oss:

✉ info@storkklinik.dk

+45 32 57 33 16

Den elektroniska journalen

Vi ser fram emot att höra från dig!

Fertilitetsbehandling på StorkKlinik

Fertilitetsbehandling på StorkKlinik vid ofrivillig barnlöshet

Det kan finnas många orsaker till ofrivillig barnlöshet. Ofta rör det sig om flera samverkande faktorer som gör att önskan om barn inte uppfylls. Därför är det inledande samtalet mycket viktigt för den efterföljande fertilitetsbehandlingenStorkKlinik.

Ibland räcker en bättre reglering av cykeln för att få till en graviditet. Om det visar sig att kvinnan, mannen eller båda parter är ofruktsamma erbjuder den moderna fertilitetsmedicinen många behandlingsalternativ. StorkKliniks erfarna team rekommenderar den fertilitetsbehandling som är mest lämplig i din individuella situation och vägleder dig eller er genom behandlingsförloppet på bästa sätt. 

Översikt över behandlingsmöjligheter

Här får du en snabb översikt över vad vi erbjuder inom ramen för fertilitetsbehandling på StorkKlinik:

Intrauterin insemination (IUI)

Under en naturlig cykel kan man ta reda på tidpunkten för ägglossning genom ett LH-test eller en ultraljudsundersökning. Vid hormonstimulerad insemination utlöses ägglossningen hos kvinnan. De förberedda spermierna från donatorn eller partnern överförs direkt till livmodern med en kateter. Insemination används bland annat av lesbiska eller ensamstående med donatorsperma eller av heterosexuella par med nedsatt fruktsamhet.

mer information

Provrörsbehandling (IVF)

Vid IVF-behandling tas mogna äggceller ut från kvinnan efter hormonell stimulering och sammanförs med ungefär 50 000 förberedda spermier från donatorn eller partnern. Befruktningen sker utanför kroppen men av egen kraft. Om befruktningen lyckas implanteras normalt 1–2 embryon i livmodern efter 2–5 dagar. Läs mer om IVF.

mer information

Intracytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI)

Om sannolikheten är liten för att en IVF-behandling ska lyckas därför att det finns för få livsdugliga spermier finns det andra möjligheter inom fertilitetsbehandlingen. Vid ICSI kan äggceller som har utvunnits genom hormonstimulering befruktas var för sig med en spermie med hjälp av mikroinjektion. Liksom vid IVF implanteras sedan de embryon som bildas i livmodern. Läs mer om befruktningsförloppet vid ICSI här. ICSI kan också användas om tidigare försök med IVF inte har gjorts med optimalt antal befruktade ägg.

mer information

Implantering av embryo

Embryon som har skapats genom artificiella befruktning implanteras i livmodern via slidan och livmoderhalsen med hjälp av en mycket tunn kateter. Metoden är smärtfri för kvinnan och tar bara några minuter. Här hittar du närmare information om embryoöverföring.

mer information

Implantering av blastocyst

Det går också att implantera embryona först på dag 5, när de har nått blastocyststadiet, i stället för på dag 2 eller dag 3. Det ger en särskilt bra prognos för graviditet – här kan du läsa mer om implantering av blastocyst och när den metoden är användbar.

mer information

Kryoförvaring

Om det vid en hormonbehandling för IVF eller ICSI utvinns fler ägg än vad som behövs, kan dessa frysas och användas för artificiell befruktning längre fram under fertilitetsbehandlingen.

mer information

Fler möjligheter till fertilitetsbehandling vid ofrivillig barnlöshet.

Det är inte alltid av medicinska skäl eller på grund av ofruktsamhet som människor vänder sig till StorkKlinik. Vårt utbud innefattar även andra aspekter av fertilitetsbehandlingar.

Nedfrysning av ägg: Kvinnor i fertil ålder kan få obefruktade ägg nedfrysta om de vill öka chanserna för att bli gravida längre fram, när det av naturliga skäl kan vara svårare. Tekniken utvecklades för cancerpatienter men används i dag även av yngre kvinnor som vill skjuta upp familjebildningen. Här finns mer information om nedfrysning av ägg.

mer information

Spermiedonation: Artificiell befruktning med donatorsperma kan erbjudas singelkvinnor men även partner av samma kön. Det finns många möjligheter att välja donator. Du kan till exempel titta på en intervju med en av våra barnmorskor här.

Vi kommer givetvis att gå igenom de olika behandlingsmöjligheterna som ingår i fertilitetsbehandling på StorkKlinik grundligt vid journalsamtalet på kliniken.

mer information

Vi står klar til å hjelpe deg!

Du er velkommen til å kontakte oss!

Öppettider:

Mån, tor: 08:00–18:00
Tis, ons, fre 08:00–16:00
Lör, söndag, helgdagar: 08:30–15:00 

Kontakta oss:

✉ info[at]storkklinik.dk

+45 32 57 33 16

Vi ser fram emot att höra från dig!