+45 32 57 33 16

Vi finns här för dig!

Öppettider:

Mån, tor: 08:00–18:00
Tis, ons, fre 08:00–16:00
Tör, söndag, helgdagar: 08:30–15:00 

Inga väntetider för rådgivning/behandling

Kontakta oss:

✉ info@storkklinik.dk

+45 32 57 33 16

Den elektroniska journalen

Vi ser fram emot att höra från dig!

Nerfrysning av ägg

Det har i många år varit standard att frysa ner embryon innan en kärna har bildats, i 8-cells- eller blastocyststadiet. Fram till 2010 var det däremot osäkert om det skulle gå att hitta en lika effektiv metod för att frysa obefruktade ägg, men då kunde de första europeiska forskargrupperna visa att det med speciella metoder gick att få lika höga graviditetsfrekvenser med frysta ägg som med färska. Från början var nerfrysningen av ägg (kryoförvaring) främst avsedd för kvinnor som måste räkna med att bli infertila efter en kommande medicinsk behandling, till exempel kemoterapi. Men tekniken användes även för att ge kvinnor möjlighet till en mer flexibel planering sitt liv. Den som av privata skäl eller på grund av sitt yrke inte kan eller vill försöka bli gravid under en viss period kan låta frysa ägg för en graviditet längre fram i livet. Sådan nerfrysning kallas ibland ”social freezing”.

Nerfrysning av obefruktade ägg: Biologisk bakgrund

Redan från födseln har varje kvinna ett bestämt antal ägg, och det bildas inga fler under livet. Kvinnans äggreserv minskar alltså med åldern.

Därför uppstår med tiden två problem som kan leda till ofrivillig barnlöshet:

  1. Ju äldre kvinnan är, desto färre ägg finns kvar för ägglossning. Det minskar chanserna till befruktning.
  2. Kvinnans ålder påverkar även äggens kvalitet. Generellt ökar risken för missbildningar, graviditetskomplikationer och spontana aborter från 35-årsåldern, samtidigt som sannolikheten att bli gravid minskar. Denna utveckling börjar egentligen redan före 35-årsåldern men har då betydligt mindre inverkan.

Nerfrysning av ägg kan öka chanserna att bli gravid senare i livet genom att ägg kan tas ut och förvaras så tidigt som möjligt.

Hur går nerfrysningen av ägg till?

Nerfrysningen av ägg sker i princip i tre steg:

1. Uttagning av ägg

Om en kvinna bestämmer sig för att låta frysa ner ägg är det första steget att ta ut så många ägg som möjligt. Oftast får kvinnan då gå igenom en hormonbehandling för att stimulera äggmognaden. Genom regelbundna ultraljudsundersökningar går det att noga övervaka hur folliklarna mognar. Vid en lämplig tidpunkt tas äggen ut under lokalbedövning med hjälp av en tunn kanyl som förs in genom slidan. Tack vare ägguttagningen slipper kvinnan sedan oroa sig för att hennes naturliga äggreserv minskar. Varje månad är ett visst antal ägg ”mottagliga” för stimulering. I den naturliga cykeln är det en enda follikel som klarar sig vidare till ägglossning medan övriga ägg i cykeln förloras, och vid stimulering är det dessa ägg, som annars skulle gå till spillo, som används för att frysa ner.

2. Förvaring

De uttagna äggen fryses vid minus 196 °C och kan i det tillståndet förvaras säkert i årtionden. Ju fler ägg som lagras, desto större är chansen att bli gravid längre fram. Enligt de mest tillförlitliga undersökningarna som finns i dag utgår man ifrån att chansen för en lyckad födsel är 40 procent med 10 lagrade ägg, 60 procent med 12 lagrade ägg och 90 procent med 20 ägg, när äggen tas ut under den period när kvinnan är i den lämpligaste åldern (dvs. under 30).

3. Befruktning

Om det senare visar sig att kvinnan inte kan bli gravid på naturlig väg kan paret använda de nerfrysta äggen. Dessa befruktas med spermier från partnern (eller från en spermadonator) utanför livmodern (IVF) och sedan implanteras de befruktade äggen i livmodern.

När är den bästa tiden för att frysa ner ägg?

Eftersom chanserna till naturlig graviditet minskar redan efter 30 års ålder är det lämpligt att göra nerfrysningen så tidigt som möjligt. Enligt de mest tillförlitliga undersökningarna som finns i dag utgår man ifrån att chansen för en lyckad födsel är 40 procent med 10 lagrade ägg, 60 procent med 12 lagrade ägg och 90 procent med 20 ägg, när äggen tas ut under den period när kvinnan är i den lämpligaste åldern (dvs. under 30).

Om äggen fryses efter befruktning är det mycket större chans att äggen ska överleva och senare leda till en graviditet.

Hur många ägg ska tas ut?

Nerfrysning av ägg ökar utan tvekan chansen till en senare graviditet, men det finns inga garantier. För att öka chanserna ytterligare fryser man i regel ner flera ägg för förvaring. Ju äldre kvinnan är när äggen fryses, desto mindre är sannolikheten för en senare graviditet, eftersom äggkvaliteten då redan har försämrats. Då bör så många ägg som möjligt bör tas ut, vilket i det läget kan vara svårt eftersom äggreserven redan har minskat. Därför kan det behövas flera hormonstimuleringar och ägguttagningar.

Risker och biverkningar för mor och barn

Enligt flera undersökningar är riskerna ungefär lika höga för barn födda efter en graviditet med tinade ägg som för barn som föds efter en graviditet med normala IVF-/ICSI-cykler. Den hormonbehandling som behövs i samband med nerfrysning av ägg är normalt inte särskilt påfrestande för kroppen. Tack vare väl anpassade stimuleringsprotokoll förekommer överstimuleringssyndrom nästan inte längre. Individuell rådgivning är en del av behandlingen.

Andra intressanta ämnen för dig

hIntressanta ämnen

Äggdonation

Spermadonation

Dubbel donation

Donatorsperma

Bli äggdonator

Vi står klar til å hjelpe deg!

Du er velkommen til å kontakte oss!

Öppettider:

Mån, tor: 08:00–18:00
Tis, ons, fre 08:00–16:00
Lör, söndag, helgdagar: 08:30–15:00 

Kontakta oss:

✉ info[at]storkklinik.dk

+45 32 57 33 16

Vi ser fram emot att höra från dig!