+45 32 57 33 16

Vi finns här för dig!

Öppettider:

Mån, tor: 08:00–18:00
Tis, ons, fre 08:00–16:00
Tör, söndag, helgdagar: 08:30–15:00 

Inga väntetider för rådgivning/behandling

Kontakta oss:

✉ info@storkklinik.dk

+45 32 57 33 16

Den elektroniska journalen

Vi ser fram emot att höra från dig!

Dubbeldonation

I Danmark är det tillåtet med dubbeldonation. På StorkKlinik har vi stor expertkunskap om både användning av öppna, kända och anonyma ägg- och spermadonatorer. Vi har kort väntetid för dubbeldonation.

Dubbeldonation är tillåtet i Danmark sedan den 1 januari 2018. Det innebär att både ägg och sperma har donerats – och att barnet därmed inte blir biologiskt släkt med sina föräldrar. Dubbeldonation kan hjälpa barnlösa par vars ägg och spermier inte går att använda, eller ensamstående eller lesbiska som inte kan använda egna ägg och samtidigt behöver donatorsperma. 

Minst en av donatorerna ska vara öppen (gå att kontakta). Det innebär att det går att använda en känd donator, t.ex. en vän, syster eller annan släkting. Vid äggdonation får donatorn inte vara för nära släkt med den manliga partnern (t.ex. en syster).

Många får också hjälp via StorkKliniks äggdonatorer eller köper sperma från spermabankerna. Här kan StorkKlinik hjälpa till med donatorer av både typen öppen, anonym och anonym plus.

Rådgivning om användning av donatorsperma

På StorkKlinik har vi en nära dialog och ett nära samarbete med spermabankerna. Vi har många års erfarenhet av att använda donatorsperma. Vi ger råd om hur du/ni väljer och beställer donatorsperma (öppen, anonym eller anonym plus) och vilka frågor du/ni bör ta ställning till vid valet av spermadonator.

Vi ger råd om hela förloppet och tar alltid ett samtal om frågor som uppstår naturligt i samband med att en kvinna eller ett par väljer att använda en spermadonator. 

På kliniken har vi ofta kontakt med kvinnor som har fått barn med donatorsperma. Därför har vi stor insikt i hela processen – från de första tankarna kring valet av donator till tiden efteråt, när barnet ställer frågan: Vem är min pappa? Vi träffar också barnen och deras familjer när de växer upp.

Specialteam för äggdonation 

På StorkKlinik har vi ett specialteam för äggdonation som tar väl hand om de unga kvinnor som vill hjälpa barnlösa. Äggdonationsteamet känner till hela det förlopp du står inför. Samtidigt kan de svara på dina frågor och ge dig råd på vägen. 

Vårt team har stort fokus på att hjälpa så snabbt som möjligt genom att samordna alla äggdonationer så att det blir smidigt för dig. Därför har vi kort väntetid.

Vi vet att det betyder mycket för de kvinnor som donerar ägg att donationen leder till graviditet. Därför är vi noga med att berätta för våra donatorer om donationen lyckades. Vi för också en omfattande dialog med många som har fått hjälp genom äggdonation eller dubbeldonation. Den kunskapen och erfarenheten använder vi när vi ska ge råd till och hjälpa andra som ska gå igenom samma förlopp.

Andra intressanta ämnen för dig

Vi står klar til å hjelpe deg!

Du er velkommen til å kontakte oss!

Öppettider:

Mån, tor: 08:00–18:00
Tis, ons, fre 08:00–16:00
Lör, söndag, helgdagar: 08:30–15:00 

Kontakta oss:

✉ info[at]storkklinik.dk

+45 32 57 33 16

Vi ser fram emot att höra från dig!