+45 32 57 33 16

Vi finns här för dig!

Öppettider:

Mån, tor: 08:00–18:00
Tis, ons, fre 08:00–16:00
Tör, söndag, helgdagar: 08:30–15:00 

Inga väntetider för rådgivning/behandling

Kontakta oss:

✉ info@storkklinik.dk

+45 32 57 33 16

Den elektroniska journalen

Vi ser fram emot att höra från dig!

Donatorsperma

Donatorförklaring – vi har valt följande kategorier för att beskriva möjligheterna när det gäller donatorsperma:

Anonym donatorsperma: grundinformation (ögonfärg, hårfärg, längd och vikt)

Anonym donatorsperma plus: grundinformation + blodgrupp och yrke/utbildning

Öppen donatorsperma: som anonym plus samt med möjlighet till identifiering (man får själv kontrollera med spermabankerna)

Det finns olika spermabanker och det kan hända att de har olika definitioner för identitet och erbjuder olika alternativ för kontakten med donatorn längre fram i barnets liv. 

Vilken donator ska jag/vi välja?

Ta reda på möjligheterna och välj det som känns rätt för dig/er – och inte minst för det kommande barnet. Här följer fem frågor från barnmorskan på StorkKlinik Julia Buus Nicholson som kan vara viktiga att ställa sig i samband med valet av donator och att få ett donatorbarn.

Fem viktiga frågor om donatorval och att få ett donatorbarn

1. Vill du ha en öppen, anonym plus eller anonym donator?

Du väljer. Inget alternativ är mer rätt än något annat, även om det finns tecken på att allt fler, i synnerhet i Danmark, vill ha en öppen donator. Vårt råd är att det som känns rätt för dig och din partner i de allra flesta fall också är det bästa för barnet. Det viktiga är alltså att sätta sig in i möjligheterna och bestämma sig för något alternativ.

När vi frågar singelkvinnor och lesbiska par om deras val kan vi se att de flesta väljer en öppen donator – särskilt i Danmark, där öppenheten är stor kring annorlunda familjekonstellationer. Det handlar ofta om att kvinnorna inte vill begränsa barnet. Vissa singelkvinnor kan ha det här argumentet: ”När jag nu inte kan ge mitt barn en far kan jag ge det en öppen donator.” Vi ser också att fler heterosexuella par än tidigare väljer öppen donator på grund av samhällets ökade öppenhet.

Andra väljer en anonym plus eller anonym donator för att de vill ta hela ansvaret (på barnets vägnar) och inte ”bara” överlåta åt barnet att välja om det senare i livet vill vet mer om donatorn.

I dag är det också en annan viktig aspekt som har betydelse för valet av donator. För vad innebär det att välja en öppen donator? Det är ett vitt begrepp. Lagen säger inget om att barnet har rätt att träffa sin donator när det fyller 18, men däremot att det har rätt att få reda på donatorns identitet. Det leder till nästa fråga: Vad innefattar identiteten? Är det namn, adress eller bara uppgifter om donatorn? Vi vet inte det, eftersom spermabankerna har olika tolkningar.

I Danmark har vi haft öppna donatorer sedan 2007, vilket innebär att de äldsta donatorbarnen som är födda efter det inte har fyllt 18 år ännu. Därför vet vi inte hur spermabankerna kommer att hantera frågan, vilket kan göra det mer attraktivt för vissa att välja en anonym plus eller anonym donator – enbart för att det är enklare för barnet på det viset. Svaret blir inte: ”Vi får se vad du kan få veta när du fyller 18 år.” Med en anonym plus eller anonym donator vet vi i dag exakt vilken information barnet kan få om donatorn.

I vissa kulturer, i synnerhet i vissa andra länder, är det inte allmänt accepterat med donatorbarn. Därför ser vi kvinnor och par som väljer en anonym donator därför att de inte vill berätta varken för barnet eller omgivningen hur barnet blev till.

2. Vad ska du själv välja och vad ska du överlåta åt kliniken?

En viktig sak för dig att överväga är: Vad vill du eller ni själva välja? Vissa vill själva göra alla val. En del vill att donatorn har ljust hår och blå ögon. Andra är mer intresserade av att donatorn har liknande värderingar, livssyn och intressen. Och för vissa är det inte alls viktigt att ha inflytande.

Men de flesta har ett eller flera önskemål, och det är inget fel med det. Däremot är det viktigt att betona att vi inte kan garantera något. Även om donatorn har blå ögon kan kliniken aldrig veta säkert att barnet får det.

Om du eller ni vill ha en donator med ljust hår och blå ögon väljer vi någon som stämmer. Om vi väljer donator har vi inte mer information om honom än du eller ni själva kan få. Vi känner inte till donatorerna: det är bara spermabankerna som hanterar deras identiteter.

3. Hur ska du eller ni förhålla er till en eventuell ärftlig sjukdom hos en donator?

Vi bär alla på anlag för ärftliga sjukdomar. Det gäller även donatorerna. Även om en donator är screenad för många sjukdomar kan vi förstås inte ge några garantier. Men generellt har ett donatorbarn bättre chanser än ett som kommer till på naturlig väg eftersom donatorn är screenad och testad. Ofta har en donator lämnat sperma till andra barn tidigare, och vi får information om en donator till exempel är i karantän medan en medfödd missbildning eller sjukdom utreds hos ett barn som har honom som donator.

4. Drömmer ni om fler än ett barn?

Vi får ofta frågan: ”Hur mycket donatorsperma ska jag köpa?” Det är svårt att ge råd om det, för vi vet inte. Men en viktig fråga att tänka på tidigt i processen är om man vill ha helsyskon: ”Om allt går bra, vill du eller ni ha fler än ett barn? Är det i så fall viktigt att det är samma donator?” Svaret avgör förstås hur mycket sperma ni bör köpa eller reservera just nu – det gäller oavsett om donatorn är öppen, anonym plus eller anonym.

5. Hur ska du/ni berätta för barnet att det är ett donatorbarn?

Exakt vad har du/ni tänkt säga till barnet? När ska du/ni berätta det? Hur ska du/ni berätta det? Vi rekommenderar att du/ni redan när ni väljer att få ett donatorbarn tänker på vad barnet ska få veta.

Vi ser att vissa tar det som det blir, andra planerar något att säga och en del väljer att skriva dagbok från första tanken på ett donatorbarn tills de står där med barnet i famnen. Det blir då en gåva till barnet längre fram i livet.

Fördelen för lesbiska och ensamstående kvinnor är ju helt klart att barnet själv talar om när det är redo för svaret. En tvååring kanske säger: ”Var är min pappa?” Här handlar det bara om att vara tydlig. När barnet är fem år kanske det frågar igen. Vi träffar också en del som berättar från det att barnet är baby.

Och glöm inte ... ett donatorbarn är ett i högsta grad efterlängtat barn, som har varit önskat länge innan det blev till. Det är ett aktivt val. Det är önskat av modern, det är önskat av en medmor eller en far. Och det är önskat av donatorn. Det är en stor gåva – också att få höra det längre fram i livet!

Tre goda råd till dig som vill använda donatorsperma.

Barnmorskan Julia Buus Nicholson ger sina tre bästa råd till dig som vill använda donatorsperma.

1. Lyssna till magkänslan

Det ska kännas bra när du/ni gör valen kring donatorn. Det finns inget rätt eller fel. Om det känns rätt för dig/er är det också rätt val att göra.

2. Öppenhet och ärlighet är viktigast

Det viktigaste är att du är ärlig med ditt barn och berättar sanningen. Berätta sanningen för barnet medan det är litet, inte när det är 15. All forskning visar att det är mycket lättare för barnet att hantera sanningen än att få intrycket att det är tabu att vara donatorbarn. För ensamstående och lesbiska kvinnor är det självklart, men heterosexuella par måste göra ett aktivt val.

Det är en sak att vara ärlig med barnet, men vad säger man till omgivningen? Vad säger en ensamstående kvinna som till exempel bor i en liten by i Norge med sin son på två år? Ändrar hon sin historia efter vad hon tror omgivningen vill höra? ”Jag träffade en man, men det blev inget mer?” Eller säger hon: ”Jag har varit i Danmark och fått donatorsperma?”

Om hon berättar sanningen för sitt barn och omgivningen och visar att hon är nöjd med sitt beslut kommer barnet också att känna att det är OK och veta att det inte är något fel med att vara donatorbarn.

3. Tänk på barnet

Sätt alltid barnet före dina/era egna behov. Tänk på hur du tror att barnet kommer att reagera i takt med att det växer upp. 

Spermabankerna

Spermabankerna erbjuder val mellan olika donatortyper/donatorsperma och olika möjligheter att få upplysningar om donatorn.

Det är spermabanken som tar emot, kontrollerar och distribuerar sperman vidare till de behandlande klinikerna.

Donatorerna är män med skandinaviskt/europeiskt utseende. Deras medelålder är ca 25 år. I enskilda fall kan vi beställa donatorsperma av annat etniskt ursprung.

De flesta spermadonatorer är studerande vid högre utbildningsinstitutioner i Danmark, och deras motiv är typiskt både idealistiska och ekonomiska.

För att bli godkänd som spermadonator måste man genomgå flera medicinska undersökningar, vara frisk och inte ha någon ärftlig sjukdom i släkten.

På Sundhedsstyrelsens hemsida finns utförlig information om de läkarundersökningar som donatorerna ska genomgå innan ett fåtal (8–10 %) godkänns och kan användas som spermadonatorer.

Innan donatorsperman släpps för försäljning ska den ha varit i karantän medan donatorerna visar negativa resultat på tester för smittsamma sjukdomar tre och sex månader efter själva donationen.

Detta är den danska Sundhedsstyrelsens krav på spermabankerna för att minska risken för överföring av smittsamma sjukdomar, bland annat hiv.

De spermabanker vi samarbetar med är:

Om du ska få fertilitetsbehandling med donatorsperma har du flera möjligheter:

  • Du kan låta StorkKlinik välja en donator utifrån önskemål om ögonfärg, hårfärg och längd. Då gör vi vårt bästa för att tillgodose alla dina önskemål, men vi kan inte garantera att alla kommer att uppfyllas.
  • Du kan köpa en depå med donatorsperma genom StorkKlinik baserat på dina önskemål om ögonfärg, hårfärg och längd. Du får garanterat dina önskemål uppfyllda, och sperman är klar när du kommer för insemination – ring oss på +45 3257 3316, så hjälper vi dig med det praktiska!
  • Du kan själv köpa din donatorsperma och välja utifrån många olika egenskaper: Spermabanker vi samarbetar med: 
  1. www.europeanspermbank.com
  2. www.cryosinternational.com
  3. www.sellmerdiers.com 

Om du är registrerad på kliniken kan du få en gratis inloggning till European Sperm Banks kartotek över donatorer och en rabattkod till Cryos International. Då kan du själv hitta en donator och välja donatorsperma.

Om du ringer eller mejlar oss talar vi om vilka uppgifter som behövs.

Reservation

Om du/ni vill beställa hem en viss donatorsperma kan du/ni själva ombesörja detta eller överlåta det på StorkKlinik.

Detta ska göras efter samtalet och före behandlingsstart. Donatorsperman kommer att reserveras i ditt/ert namn. Du betalar för det antal portioner donatorsperma som du/ni vill få skickade till StorkKlinik, en fraktavgift och en årlig administrationsavgift för att spara 1–10 portioner i depå.

På StorkKlinik har du/ni även möjlighet att reservera donatorsperma från samma donator som du har blivit gravid med. Därmed kan samma donator användas till syskon. Det beror på om det fortfarande finns sperma från den donatorn hos spermabanken.

Om du/ni har fått ett barn genom behandling med donatorsperma på en annan klinik kan StorkKlinik undersöka om det går att beställa donatorsperma från samma donator.

Detta kräver att du/ni får information om donatornumret från den tidigare kliniken.

Egen donator

Om du har en egen donator

Om du/ni vill använda er av en känd donator (egen eller dedikerad donator, som inte är partner) för din behandling på StorkKlinik kommer den kända donatorn att vara underställd Sundhedsstyrelsens praxis och rättsliga krav för screening genom intervju, fysisk undersökning och blodprover samt odlingar för utvalda smittsamma sjukdomar.

1. Screening genom intervju vid spermadonation från känd donator 

Alla kända donatorer ska gå igenom en bedömning som görs av utbildad vårdpersonal på StorkKlinik. Bedömningen gäller risken för smittsamma sjukdomar och risken för att föra vidare eventuella ärftliga sjukdomar. Donatorn ska fylla i och skriva under en förklaring där han på heder och samvete berättar om sin hälsa. Han ska också samtycka till att hans hälsoinformation vidarebefordras till kvinnan/paret som han vill donera till. Dessutom görs en fysisk (objektiv) undersökning i samband med samtalet. 

2. Frysning av sperma

Frysning av sperma samt relevanta och obligatoriska tester sker hos spermabanken, European Sperm Bank. 

3. En skriftlig bedömning samt muntlig information om eventuella risker och resultat ges.

Du/ni ska skriva under ett formulär om informerat samtycke. Efter det kan fertilitetsbehandlingen inledas. Om du/ni funderar på att komma hit med en känd donator ber vi dig/er att först ringa eller skriva till oss, så att vi kan informera dig/er så väl som möjligt. Vi nås på telefon +45 3257 3316 eller mejladressen info[at]storkklinik.dk.


Andra intressanta ämnen för dig

Vi står klar til å hjelpe deg!

Du er velkommen til å kontakte oss!

Öppettider:

Mån, tor: 08:00–18:00
Tis, ons, fre 08:00–16:00
Lör, söndag, helgdagar: 08:30–15:00 

Kontakta oss:

✉ info[at]storkklinik.dk

+45 32 57 33 16

Vi ser fram emot att höra från dig!