+45 32 57 33 16

Vi finns här för dig!

Öppettider:

Mån, tor: 08:00–18:00
Tis, ons, fre 08:00–16:00
Tör, söndag, helgdagar: 08:30–15:00 

Inga väntetider för rådgivning/behandling

Kontakta oss:

✉ info@storkklinik.dk

+45 32 57 33 16

Den elektroniska journalen

Vi ser fram emot att höra från dig!

Bli äggdonator

Vill du bli äggdonator och hjälpa andra kvinnor?

Genom att bli äggdonator kan du hjälpa andra kvinnor att få sin dröm om ett barn uppfylld. Det finns många kvinnor som inte kan bli gravida med sina egna ägg, till exempel på grund av sjukdomar som cancer, tidigt klimakterium, Turners syndrom och ärftliga sjukdomar.

I Danmark är det brist på donatorägg, och därför måste många kvinnor resa utomlands för att ta emot ägg från en annan kvinna.

Lyckligtvis blir det även i Danmark fler och fler unga kvinnor som känner att de kan göra skillnad genom att donera ägg. De kvinnor som väntar på en donation är djupt tacksamma för den gesten.

Vad lagen säger om äggdonation

Enligt dansk lag är det inte tillåtet att betala kvinnor eller äggdonatorer för att de donerar ägg. Därför kan vi endast erbjuda en symbolisk summa på 7 000 kronor för själva donationen.

En äggdonation kan vara anonym eller öppen. Dessutom finns det nu möjlighet för kvinnor att ta emot ägg från en äggdonator som är en kvinna de känner. Det kan vara en väninna, en kollega eller en familjemedlem (men med vissa undantag, t.ex. mor/dotter).

För att få donera ägg ska du vara mellan 18 och 35 år, fullt frisk och inte ha ärftliga sjukdomar själv eller i din familj.

Det går alltid att ångra sig om du trots allt inte vill donera, men senast på dagen för själva ägguttagningen.

Processen för en äggdonator

Alla som funderar på att bli äggdonatorer inbjuds till ett förutsättningslöst samtal med läkare. I samband med det blir du grundligt informerad om etiska och juridiska aspekter av äggdonation. Du kan t.ex. välja att donera anonymt eller icke-anonymt. Därefter beskriver läkaren hela proceduren. Om du efter samtalet fortfarande vill bli äggdonator får du fylla i ett frågeschema om bland annat ditt hälsotillstånd och ärftliga sjukdomar i familjen.

Blodprov tas för att kontrollera för smittsamma sjukdomar och vissa ärftliga sjukdomar.

Under en normal cykel bildar kvinnor oftast endast ett moget ägg per månad, som kan befruktas.

För att du ska kunna donera ägg måste du därför få hormonstimulering så att det fler ägg mognar i dina äggstockar.

Innan behandlingen inleds kommer läkaren att göra en ultraljudsundersökning av dina äggstockar och din livmoder vaginalt (genom slidan). Dessutom ska du skriva under en donationsförklaring.

Därefter går en sjuksköterska igenom din plan med dig, talar om hur du ska ta hormonerna och svarar på ytterligare frågor. Du får receptet på hormonstimulerande läkemedel på kliniken. 

Själva hormonbehandlingen

dag 2–3 i din cykel, dvs. dagen efter menstruationens start, ska du börja ta läkemedlet, som kallas FSH (follikelstimulerande hormon). Läkemedlet kan heta olika saker, men gemensamt för alla varianter är att de stimulerar bildning av fler ägg och tas som en injektion i huden på magen en gång om dagen. Du kan ta läkemedlet vid ungefär samma tid på dagen (+/- en timme) efter vad som passar dig bäst.

dag 7 av cykeln ska du enligt avtal med kliniken ta ett annat hormon, Orgalutran, som förhindrar att du får ägglossning i förtid. Även Orgalutran tas som en injektion, men helst på morgonen.

Kontroll efter 8–10 dagar

Nästa kontroll blir 8–10 dagar efter att processen startats. Då kontrollerar vi med hjälp av ultraljud om stimuleringen har påverkat äggstockarna till att bilda ett lämpligt antal folliklar (äggblåsor). Eventuellt justerar vi läkemedelsdosen och bokar en ny tid för ultraljud under de nästkommande dagarna. De flesta kvinnor behöver 10–12 dagars stimulering innan ägguttagningen kan planeras in. I vilket fall kommer du att veta datum för ägguttagningen två dagar i förväg.

Injektion med ägglossningshormon

När äggen är mogna planeras ägguttagningen. Som äggdonator får du besked om när du ska ta injektionen med ägglossningshormonet. Den ska alltid tas på kvällen, normalt 34–37 timmar före den planerade ägguttagningen.

Det är mycket viktigt att du tar injektionen med ägglossningshormonet på exakt rätt tid.

Du slutar med Orgalutran samma dag som du tar ägglossningssprutan. Om du har många äggblåsor kan det hända att du får lite ont i magen av ägglossningsinjektionen. Du ska dricka rikligt med vatten den dag du tar injektionen. Gärna tre liter.


Behandlingen kan behöva avbrytas om:

Ultraljudsundersökningen visar att det finns för få äggblåsor.

Ultraljudsundersökningen visar att det finns för många äggblåsor.

Du blir sjuk med hög feber eller liknande.

De svarta områdena är vätskefyllda hålrum = folliklar (äggblåsor) som var och en innehåller högst ett ägg. De kan också vara tomma. Exempel på ultraljudsbild av äggstocken efter/under stimuleringen

De svarta områdena är vätskefyllda hålrum = folliklar (äggblåsor) som var och en innehåller högst ett ägg. De kan också vara tomma.

Hur fungerar äggdonation?

1. Ägguttagningen:

Det är en bra idé att äta en lätt frukost utan mjölkprodukter före ägguttagningen.

Äggdonatorn kommer till den bokade tiden (normalt mellan 8 och 10 på morgonen) och ska förbereda sig på att få vänta på kliniken i 1–2 timmar.

Om du kommer hit på egen hand bör du se till att någon kan hämta dig efter ägguttagningen. Du får inte köra bil på grund av de läkemedel du får vid ägguttagningen och de som listas nedan.

2. Förberedelse:

Direkt före ägguttagningen lägger sjuksköterskan en liten plastkanyl (venflon) i ett blodkärl. Läkaren och bioanalytikern kontrollerar att namn och personnummer stämmer. Sjuksköterskan ger smärtstillande samtidigt som läkaren lägger lokalbedövning i slidväggen.

Du kommer att känna dig dåsig men är vaken hela tiden. Puls och blodtryck följs under hela ingreppet.

3. Själva ägguttagningen:

Ägguttagningen görs genom att en tunn nål med vägledning av ultraljud förs genom slidväggen in i äggstockarna. De enskilda äggblåsorna töms på vätska, och ägget sugs med ut.

Vi försöker tömma alla äggblåsor, och du får snabbt veta om vi har hittat ägg. Det finns inte alltid ägg i varje äggblåsa. Bioanalytikern använder mikroskop för att hitta äggen i vätskan som sugs ut. Du kan följa ägguttagningen på ultraljudsskärmen.

Om du har en följeslagare med dig kan hen sitta med under ingreppet.

Själva ägguttagningen tar vanligen ca 10–20 minuter. Efter ingreppet får du vila ungefär en timme på kliniken. Vi rekommenderar att du vilar dig hemma resten av dagen. Du kan få en liten blödning från slidan under de kommande dagarna (som en liten menstruation). Blodet kommer från nålsticken i slidan – inte från livmodern. Du kan också ha smärtor, som du kan lindra med Pinex. Du behöver ha någon som följer dig hem. Du får inte köra bil på 24 timmar efter ingreppet och du ska helst ha någon hos dig resten av dagen. Du kan ha lätta besvär i upp till en vecka efteråt.

Mer information

Komplikationer vid ägguttagning

Om du mot förmodan skulle få en kraftig blödning, stark smärta eller feber efter ägguttagningen ska du ringa och be att få tala med en sjuksköterska eller en läkare.

Du blir kontaktad av någon från vårt äggdonationsteam efter donationen så att du får tillfälle att berätta hur du upplevde ingreppet och ifall du kanske vill donera igen.

Hur många gånger får jag donera ägg?

Om du har varit äggdonator och vill donera igen är det absolut möjligt. Du behöver bara göra en paus på en månad mellan donationerna. Alla äggdonatorer får donera sex gånger och du får bara donera ägg på en klinik i taget. Men om du tidigare har donerat ägg på en klinik får du gärna donera på en annan nästa gång. 

Det är frivilligt att vara äggdonator

Det är också viktigt att betona att du som väljer att bli äggdonator när som helst under processen kan återta ditt erbjudande om att donera ägg. Du kan även göra det samma dag som äggen ska tas ut. Om du ångrar dig efter ägguttagningen förstörs äggen. Men vi behöver veta detta senast på dagen för ägguttagningen.

Den symboliska summa som du får för äggdonationen sätts in på ditt konto på ägguttagningsdagen.

Andra intressanta ämnen för dig

Vi står klar til å hjelpe deg!

Du er velkommen til å kontakte oss!

Öppettider:

Mån, tor: 08:00–18:00
Tis, ons, fre 08:00–16:00
Lör, söndag, helgdagar: 08:30–15:00 

Kontakta oss:

✉ info[at]storkklinik.dk

+45 32 57 33 16

Vi ser fram emot att höra från dig!