+45 32 57 33 16

Vi finns här för dig!

Öppettider:

Mån, tor: 08:00–18:00
Tis, ons, fre 08:00–16:00
Tör, söndag, helgdagar: 08:30–15:00 

Inga väntetider för rådgivning/behandling

Kontakta oss:

✉ info@storkklinik.dk

+45 32 57 33 16

Den elektroniska journalen

Vi ser fram emot att höra från dig!

Äggdonation

Äggdonation

”När jag var liten berättade mina föräldrar att min mamma hade varit tvungen att ”låna ägg” hos en annan kvinna för att få mig. Det var en väldig gullig historia, men jag minns inte mer. Det var inte så viktigt, tror jag. För mig har min mamma alltid varit min mamma – även om jag har själv har gener som inte kommer från henne.”

– 16-årigt donatorbarn

Under de senaste åren har allt fler unga kvinnor valt att ge denna stora och vackra gåva till ofrivilligt barnlösa par. För bara några år sedan var det många par som väntade förgäves eller var tvungna att söka hjälp utomlands, men i dag kan vi erbjuda behandling i Danmark för alla som önskar. 

Varför behövs äggdonation?

Det kan finnas många orsaker till att ett par behöver äggdonation. Några av de vanligaste:

  • kvinnor som kommer in i klimakteriet väldigt tidigt
  • kvinnor som har haft cancer och därför har fått sina ägganlag förstörda eller bortopererade
  • kvinnor som har ett kromosomfel som gör att de inte kan få friska barn.

Vilken åldersgräns är det för äggdonation?

Åldersgränsen för att ta emot ägg är 46 år.

Från vem kommer äggen vid en äggdonation?

Det kan vara en känd, anonym eller öppen donator. En känd donator brukar vara någon du känner, som vill donera ägg just till dig. Det kan vara en familjemedlem, en syster, eller någon du har träffat på annat sätt.

Äggdonationen kan också komma från en okänd kvinna. Här hittar vi en lämplig donator. Vid valet av en anonym donator tas det hänsyn till egenskaper som exempelvis hud-, ögon- och hårfärg, längd och vikt.

Vid äggdonation är donatorn givetvis barnets biologiska mor, men det juridiska moderskapet övergår vid äggdonationen till mottagaren av donatoräggen.

Vilka krav ställs vid äggdonation?

En donator ska uppfylla ett antal krav i de länder där äggdonation är tillåten. I Danmark gäller till exempel att en äggdonator ska vara mellan 18 och 35 år. Donatorn ska givetvis vara testad för ärftliga sjukdomar och infektionssjukdomar (hepatit, hiv med flera). 

Hur många gånger får en äggdonator donera ägg?

En äggdonator får donera sex gånger, vilket motsvarar högst 12 barn.

Får en äggdonator pengar för äggen?

En äggdonator får en ersättning på 7 000 kronor som bland annat ska täcka kostnaderna för transport och andra utgifter i samband med donationen. 

1. Hormonell stimulering av äggdonatorn

Äggdonatorn får hormonbehandling för att fler ägg ska mogna än vid den naturliga cykeln. Själva ägguttagningen sker genom att läkaren tar ut äggen från äggstockarna med en kanyl. Det görs under lokalbedövning. Några dagar efter ingreppet får äggdonatorn sin vanliga menstruation, och hennes naturliga cykel är igång igen.

2. Äggen befruktas i laboratoriet (IVF eller ICSI)

De uttagna äggen befruktas med sperma från mottagarens partner genom provrörsbefruktning (IVF) eller intracytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI) i laboratoriet. Efter några dagar implanteras äggen i mottagarens livmoder. Både icke-befruktade och befruktade ägg kan frysas för en senare implantering (kryoförvaring).

3. Hormonell förberedelse av mottagaren samt implantering av embryon

Äggmottagaren behandlas med hormoner, östrogen eller progesteron (även kallat gulkroppshormon). Det görs för att livmoderslemhinnan ska byggas upp och förberedas på bästa sätt på att äggen ska sätta sig fast.

Vilka risker finns det med äggdonation?

Risken för mottagaren

Om mer än ett befruktat ägg implanteras kan det finnas risk för flerbördsgraviditet. Det kan innebära risker.

En graviditet är en större risk för en äggmottagare över 40 än för en yngre kvinna.

Läkaren berättar om alla risker innan behandlingen inleds.

Risken för donatorn

Det är sällsynt med komplikationer, men donatorn ska förstås alltid få noggrann information om riskerna innan hon säger ja till att donera. Praxis är att försöka undvika komplikationer genom att använda så skonsamma rutiner som möjligt för hormonstimuleringen.

Den kan ha vissa biverkningar, bland annat utveckling av överstimuleringssyndrom. Kvinnan kan få kraftiga magsmärtor, illamående och andnöd. Symtomen kan bli så svåra att kvinnan måste läggas in på sjukhus.

Vid ägguttagningen kan det förekomma blödning, svullnad, att såret efter kanylen inte läker som det ska, infektioner och efterblödning. Det kan också hända att de omkringliggande organen ska skadas vid ägguttagningen.

Visste du att …

… risken för kromosomrubbningar kan minskas betydligt med äggdonation. För en kvinna på 40 är risken att föda ett barn med Downs syndrom 1:1000. Vid äggdonation från en 25-årig kvinna minskar risken till den som en 25-åring har (1:1350). 

Hur kommer jag igång?

Boka ett förutsättningslöst samtal med vårt äggdonationsteam. Ibland anordnar vi äggdonationskvällar, dit vi inbjuder äggdonatorer, mottagare och donatorbarn. 

Informationmöte om äggdonation d. 5. september 2018 kl. 17 i Köpenhamn - anmälan här

Kontakta oss på  +45 32 57 33 16 eller skriv till oss på info[at]storkklinik.dk

Andra intressanta ämnen för dig

Vi står klar til å hjelpe deg!

Du er velkommen til å kontakte oss!

Öppettider:

Mån, tor: 08:00–18:00
Tis, ons, fre 08:00–16:00
Lör, söndag, helgdagar: 08:30–15:00 

Kontakta oss:

✉ info[at]storkklinik.dk

+45 32 57 33 16

Vi ser fram emot att höra från dig!