+45 32 57 33 16

Vi står klar til å hjelpe deg!

Du er velkommen til å kontakte oss!

Åpningstider:
Man, tor: 08:00–18:00 
tir, ons, fre 08:00–16:00 
lør, søndag, heligdager: 08:30–15:00 

Ingen ventetid for konsultasjoner og/eller behandling

Kontakt oss:

+45 32 57 33 16

info[at]storkklinik.dk

Her kan du fylle ut den elektroniske journalen.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Oversikt over priser og betaling av fertilitetsbehandling på StorkKlinik

Alle basisblodprøver (HIV, samt hepatitt B og hepatitt C), tatt her på klinikken og evt. sædanalyse er inkludert i prisen på alle IVF-behandlinger. Det samme er eventuelle supplerende hormonprøver anbefalt av våre leger og tatt her på klinikken, inkludert i prisen.

IVF-behandling 

Enkel IVF-behandling

ServicePriser (DKK)
Priser (NOK)
Enkelt IVF-behandling med partners sæd / eget depot donorsæd23.00029.400

Hvis behandling avbrytes før egguthenting, betales DKK 3000,- for avbrutt behandling. Hvis behandling avbrytes før innsetting av egg, får du én ny behandling med 50 % rabatt. Denne rabatten kan bare brukes én gang.

Pakke med 3 IVF-behandlinger

ServicePriser (DKK)
Priser (NOK)
Pakke med 3 IVF-behandlinger med egen donor 
eller partners sæd
Kvinner til og med 35 år43.00054.970
Kvinner 36-39 år years46.00058.800
Kvinner 40-45 år years51.00065.190
Pakke med 3 IVF-behandlinger med ikke-anonym donor  
Kvinner til og med 35 år48.000 61.355
Women aged 36-3951.00065.190
Kvinner 40-45 år56.000 71.580
Pakke med 3 IVF-behandlinger med åpen donor  
Kvinner til og med 35 år50.000 63.910
Women aged 36-3953.00067.745
Kvinner 40-45 år58.000 74.140
Pakke med 3 IVF-behandlinger med ICSI   
Kvinner til og med 35 år50.000 63.910
Kvinner 36-39 år53.00067.745
Kvinner 40-45 år58.00074.140
Pakke med 3 IVF-behandlinger med ICSI og åpen donorsæd  
Kvinner til og med 35 år57.00072.860
Kvinner 36-39 år60.00076.700
Kvinner 40-45 år65.000 83.090
Pakke med 3 IVF-behandlinger med ICSI og ikke-anonym donorsæd 
Kvinner til og med 35 år55.000 70.300
Kvinner 36-39 år58.00074.140
Kvinner 40-45 år63.000 80.530

Definisjon av pakken: Det gjennomføres tre behandlinger. I tillegg er to tilbakeføringer av befruktede egg (FER) inkludert, hvis det har vært mulig å fryse ned befruktede egg i dine behandlinger. Der vil være extra udgift for frys af egg. Deretter er pakken oppbrukt. Hvis behandlingen avlyses før uthenting av egg, blir pakken ikke påvirket. Hvis behandlingen avlyses etter egguthentingen, regnes det som ett forsøk. Pakken er oppbrukt hvis du føder et barn, hvis alle forsøk er brukt og hvis det er gått to år siden oppstart. Ekstra ytelser er ikke inkludert i prisen. Disse må betales ved siden av. Det kan derfor tilkomme ekstrautgifter når du kommer til behandling på klinikken. Utgifter til medisin er ikke inkludert i prisene. Alle IVF-behandlinger er inkludert lovpålagte virus-blodprøver, ultralydundersøkelser (inkl. den første graviditetsskanning), tolking av ultralydundersøkelser fra egen gynekolog og at dine befruktede egg dyrkes i Embryoscope. Vitrifikation (blastocystdyrking samt nedfrysning) er ikke inkludert i pakken.

Etter fødsel tilbyr vi også å sende en film av befruktningen og eggets utvikling. Filmen kan sendes på e-post og kan lastes ned og lagres som et evig minne via en lenke. Filmen sendes først når vi har mottatt informasjon om fødselen.

Les mer

Money back deal

KriterierPriser (DKK)Priser (NOK)
≤37 år gammel / hormonverdier i normalområdet / du må også ut fra en samlet legefaglig vurdering være fertil.75.00095.870

  Hvis graviditet ikke er oppnådd etter at pakken er oppbrukt, tilbys 50 % av prisen for pakken i retur eller ett forsøk med eggdonasjon. 

  Inkludert i prisen:

  • Innledende samtale
  • Alle blodprøver
  • Alle ultralydundersøkelse / vurdering av ultralyd
  • 4 aspirasjoner / 4 transfer
  • Ubegrenset FER
  • ICSI
  • AHA
  • Blastocyst og frys
  • Sæd er IKKE inkludert

   

  Avlysning etter aspirasjon: 1 aspirasjon + transfer oppbrukt

  Avlysning før aspirasjon: ikke forbrukt noe i pakken

  Pakken er oppbrukt hvis du føder et barn, alle forsøkene er brukt eller det er gått 2 år.

  Pakken kan bare kjøpes 1 gang

   

Les mer

Social freezing

ServicePriser (DKK)Priser (NOK)
Social freezing (frys av ubefruktede egg til senere bruk)50.00063.910

For å oppnå graviditet ved senere bruk av frosne ubefruktede egg anbefales min. 20 egg nedfrosset.

Typisk via 2-3 stimuleringer samt egguthenting.

Du må være under 38 år og ha eggreserver i normalområdet.

Prisen er inkl. lovpålagte virusprøver, ultralydundersøkelser, egguthenting samt frys av oocyter og oppbevaring i 2 år, men eksklusiv medisinutgifter.

Les mer

Eggdonasjon

Alle våre eggdonorer er (pr. 1/9-2017) testet for cystisk fibrose, Spinal Muscular Atrophy, Fragile X Syndrome og karyotype.

ServicePriser (DKK)Priser (NOK)
Innledende samtale til eggdonasjon - mottar1.0001280
Eggdonasjon *55.00070.300
IVF-behandling med donoregg - kjent donor **30.00038.350

* Eggdonasjon inkl. ICSI, blastocystdyrking, frys, medisin til donor, alle blodprøver inkl. gentesting av donor samt sædanalyse og nedfrysning av sæd. Prisen er med garanti for tilbakesetting av en blastocyst (egg) og inklusiv nedfrysning av blastocyst(er) (egg). Vi garanterer 1 befruktet egg tilbake. Hvis det ikke tilbakeføres egg, gis en ny eggdonasjon tilbake. Hvis det ikke fryses egg koster en ny eggdonasjon 30 000 DKK.

** Ved kjent donasjon dekker mottakerparet alle utgifter til donor (samtale, medisin, transport, m.m.). 

Les mer

Dubbeldonation

använding av donatorägg och donatorsäd

ServicePriser (DKK)Priser (NOK)
Dubbeldonation55.000 72.000

Priset inkluderar transferrering av 1 blastocyst (ägg).

Medicin och donatorsäd ingår inte i priset.

Les mer

IVF - ekstraytelser

ServicePriser (DKK)Priser (NOK)

Innledende samtale til IVF

1.000
Fertilitetsrådgivning 
(legesamtale, ultralydundersøkelse og blodprøver) 
3.0003.840

Fertilitetsrådgivning inkl. HSU 

5.000

6.400
Avlysning av behandling før egguthenting -
gjelder kun ved kjøp av enkelt behandling 

3.000

3.840
Ultralydundersøkelse, med rådgivning 
(uten behandling her) 
1.0001.280

FER - Innsetting av opptinede befruktede egg 

5.000

6.400

ICSI-befruktning 

3.500

4.480

Donorsæd ved behandling, åpen * 

3.000

3.840
Donorsæd ved behandling, ikke-anonym **2.0003.200
Blastocystdyrking av befruktede embryoner 
inkl. nedfrysning av blastocyster og oppbevaring i 2 år 
6.0007.670
Oppbevaring av blastocyster per år, utover 2 år 2.0003.200
Assisted Hatching (AHA)3.0003.840
Sædanalyse (gratis ved fertilitetsbehandling her) 1.000 1.280
TESA - uthenting av sæd fra mannens testikler 4.0005.115
HSU – undersøkelse av om egglederne er åpne2.5003.200
Nedfrysning av oocyter i forb. m. IVF-behandling     6.0007.670
Nedfrysning av partners sæd og oppbevaring 2 år           2.0003.200
Oppbevaring av befruktede egg per år utover 2 år           2.000 2.555
Oppbevaring av donorsæd i opptil 2 år ved kjøp av sæd gjennom klinikken2.500 3.200
Oppbevaring av donorsæd (selv kjøpt på sædbanken), opptil 10 porsjoner, 2 leveringer, 1 år1.275 1630
Ekstra mottak av sæd per gang400 510
Frakt av donorsæd ved særbestilling og reservasjon 8501090
Blodprøve (hepatitt, HIV) - lovpålagt ved IVF-behandling - kan tas på klinikken500640
Blodprøve (alle hormonprøver, inkl. AMH + rubella)1.5001.920
Blodprøve per undersøkelse, utover de nevnte200255
Blodprøve (AMH)500 640
Blodprøve (Rubella)200 255
Blodprøve (Prolaktin) 200255
Klamydia 200 255
Smear 200 255

* med utlevering av identitet når barnet fyller 18 år

** ikke med utlevering av identitet

Les mer

Inseminasjon

ServicePriser (DKK)Priser (NOK)
Journalsamtale til inseminasjon1.0001.280
Inseminasjon (med henvisning) med donorsæd (sæd ikke inkl.)

1.500

1.920
Inseminasjon (uten henvisning) med donorsæd (sæd ikke inkl.)3.500 4.480
Inseminasjon med partners sæd 4.0005.115
Hormonstimulering (inkl. rådgivning samt alle ultralydundersøkelser /
ekskl. utgifter til medisiner)

1.800

2.300
Helge- og helligdagstillegg - se helligdager her450575
Ikke-kontaktbar donorsæd, per porsjon til inseminasjon 2.000 2.560
Ikke-kontaktbar donorsæd, per porsjon til depot 2.1002.690
Kontaktbar donorsæd, per porsjon til inseminasjon 3.000 3.840
Kontaktbar donorsæd, per porsjon til depot 3.500 4.473
Ultralydundersøkelse ved inseminasjon (ikke hormonstimulert) 1.0001.280

Les mer

Inseminasjon - ekstra ytelser

ServicesPrices (DKK)Prices (NOK)
Fertilitetsrådgivning 
(legesamtale, ultralydundersøkelse og blodprøver) 
3.0003.840
Fertilitetsrådgivning inkl. HSU 5.0006.400
Nedfrysning av partners sæd og 2 års oppbevaring2.5003.200
Depotgebyr per år opptil 10 porsjoner sæd, inkl. 2 mottak fra samme donor 1.2751.630
Ekstra mottak av sæd per gang 400510
Ekstra donor, per levering 400510
Frakt av donorsæd ved særbestilling og reservasjon 8501.090
Blodprøve (hepatitt, HIV) - lovpålagt ved IVF-behandling - kan tas på klinikken500640
Blodprøve (alle hormonprøver, inkl. AMH)1.5001.920
Blodprøve per undersøkelse 200255
Blodprøve (AMH)500640
Blodprøve (Rubella)200255
Blodprøve (Prolaktin) 200255
Klamydia 200255
Smear200255

Les mer

Betaling

Du kan betale via bankoverføring: 

(HUSK å betale gebyrer selv, det er ofte billigere enn kredittkortgebyrer):
Bankkonto: 5472-0944572
IBAN: DK5054720000944572
BIC/SWIFT: NYKBDKKK

Nykredit, Herlev Hovedgade 119A, 2730 Herlev, Danmark

To Payment Page

Kredittkortselskapene legger på et gebyr på betalinger med kredittkort på 0,70 % av kjøpsbeløpet hvis kortet er utstedt i Danmark, og 1,50 % hvis kortet er utstedt utenfor Danmark. Debetkort som f.eks. Dankort blir ikke pålagt gebyr. Du kan se hvilket beløp som er pålagt i gebyr på kvitteringen fra oss. Kontakt banken din eller kortutstederen, hvis du er i tvil om du har et kreditt- eller debetkort.

Det tas forbehold om eventuelle prisendringer samt trykkfeil.

Les mer

Andre interessante emner for dig

Vi står klar til å hjelpe deg!

Du er velkommen til å kontakte oss!

Åpningstider:

Man, tor: 08:00–18:00
tir, ons, fre 08:00–16:00
lør, søndag, heligdager: 08:30–15:00 

Schedule an appointment:

✉ info[at]storkklinik.dk
+45 32 57 33 16

Vi ser frem til å høre fra deg!