IVF / TESA

TESA

TESA er uthenting av sædcelle direkte fra testiklene

TESA = Testikulær Sperm Aspiration

Selv om noen menn ikke har levende sædceller i sædprøven, kan de godt ha levende sædceller i testiklene.

TESA er en metode for uthenting av sædceller fra testiklene.

Metoden kan også benyttes for menn som tidligere har valgt å la seg sterilisere.

Ved TESA hentes en liten vevsprøve (ved hjelp av en tynn kanyle). Vevsprøven undersøkes med det samme i laboratoriet. Noen ganger er en enkelt prøve ikke nok, og man vil forsøke med enda et innstikk eller hente ut sædceller fra den andre testikkelen.

Forutsetningen for å utføre TESA er at mannen er blitt utredet, og at det er blitt vurdert at det foreligger en reell mulighet for å hente ut sædceller.

Det er likevel en risiko for at det ikke finnes levende sædceller som kan benyttes. I slike tilfeller kan man overveie muligheten for å benytte donorsæd.

TESA medfører alltid bruk av ICSI.

Å få utført TESA koster et tilleggsbeløp utover prisen for IVF-behandling.

adresse

Stork IVF Klinik | St. Kongensgade 40 H, 1. sal | DK-1264 København K
Tlf. +45 3257 3316 | Faks +45 3257 3346 | info@storkklinik.dk | org.nr. 33 03 49 11

sertifikat

Social Media

Checkbox kommt...