Inseminasjon / Undersøkelser før inseminasjon / SMEAR TEST

SMEAR

Screening for livmorhalskreft

Når vi her på StorkKlinik ønsker at du skal ha fått tatt en celleprøve av livmorhalsen før du starter behandlingen på klinikken, er det fordi vi ønsker at du ikke underveis i prosessen skal stå overfor utfordringer som du kunne ha unngått. Formålet med en celleprøve av livmorhalsen er nemlig å diagnostisere forstadier (celleforandringer) til livmorhalskreft, slik at man kan behandle disse eventuelle celleforandringene og dermed forebygge at det utvikles til livmorhalskreft. Man mener at livmorhalskreft utvikler seg gjennom en rekke forstadier av stigende alvorlighetsgrad over flere år. I motsetning til lette celleforandringer som ofte forsvinner spontant, utvikler alvorlige celleforandringer seg hyppigere til enda mer alvorlige celleforandringer og til slutt til livmorhalskreft.

Siden forstadier til livmorhalskreft som regel ikke gir noen symptomer, oppdages de først når det tas celleprøve fra livmorhalsen. Det finnes flere grader av unormale celler, og det å ha celleforandringer er ikke det samme som å ha livmorhalskreft.

Prøven tas ved en vanlig gynekologisk undersøkelse, hvor celleprøven fra livmorhalsen vanligvis tas med en liten myk børste. Det gjør ikke vondt å ta en celleprøve, men det kan være litt ubehagelig. Prøven sendes deretter inn for videre undersøkelse for unormale celler. som man normalt får man svar på i løpet av et par uker. Hvis celleprøven viser at du har unormale celler eller lette celleforandringer, er det langt fra sikkert at du har behov for behandling. I disse tilfellene vil du vanligvis bli anbefalt en ny kontroll, og det vil etter denne bli tatt stilling til det videre forløpet.

Vi understreker at celleforandringer på ingen måte er ensbetydende med livmorhalskreft, men de bør alltid utredes nærmere.

adresse

Stork IVF Klinik | St. Kongensgade 40 H, 1. sal | DK-1264 København K
Tlf. +45 3257 3316 | Faks +45 3257 3346 | info@storkklinik.dk | org.nr. 33 03 49 11

sertifikat

Social Media

Checkbox kommt...