Inseminasjon / Undersøkelser før inseminasjon

Undersøkelser

Untersuchungen vor der Insemination

Ifølge loven må det foreligge originale prøvesvar i klinikken før vi kan inseminere deg. Du må sikre deg at prøvesvarene er mottatt og godkjent av oss ved å kontakte oss på telefon eller e-post før du kommer til inseminasjonen. Hepatitt B (HBsAG og antiHBc) Hepatitis C samt HIV-prøven kan være opptil 2 år gamle, og de må være analysert av et ISO-sertifisert laboratorium.

Hvis du skal til behandling hvor din manns sæd skal brukes, må han ha tatt de samme blodprøvene og sende dem til oss. Disse må også være analysert av et ISO-sertifisert laboratorium.

HIV 1 og 2: Anti-HIV-1/2
Hepatitt B: HBsAg (Hepatitt B-virus-surface-antigen) OG Anti-HBc (Hepatitt B-core-antistoff) 
Hepatitt C: Anti-HCV-Ab
Klamydia: dyking fra livmorhalsen (kan ikke være en hjemmetest)

Disse prøvene må ifølge den danske lovgivningen analyseres på et laboratorium som er sertifisert i henhold til vevsloven (i København er det blodbanken på Rigshospitalet).

Dessverre har vi ikke godkjenning til å behandle deg hvis du er smittet med HIV, hepatitt B eller C.

De to nedenstående prøvene tas ved en gynekologisk undersøkelse enten hos din egen lege/gynekolog eller hos oss på StorkKlinik.

Klamydia: prøve fra livmorhalsen (kan maks. være 6 måneder gammel)
Smear: screening for celleforandringer på livmorhalsen (kan maks. være 3 år gammel)

  • at du via en blodprøve får undersøkt om du har dannet rubella-antistoffer fra en tidligere infeksjon med røde hunder eller etter vaksinasjon. Hvis du ikke er immun, vil vi råde deg til å bli vaksinert før fertilitetsbehandlingen, da en eventuell infeksjon under graviditeten kan medføre alvorlige misdannelser hos fosteret. Etter vaksinasjon med MFR-vaksiner må det gå 1 måned før du blir gravid.
  • At du får målt dine hormonverdier ved en blodprøve på din 2–3 syklusdag (FSH, LH, Østradiol, AMH samt Prolaktin og TSH).

Hvis du tidligere har hatt en infeksjon i livmoren, i egglederne, hatt klamydia eller gonore, kan det være dannet arrvev i egglederne, som hindrer at egg og sædceller kan passere. Noen ganger kan man dessverre ha hatt en såkalt "stum infeksjon", dvs. uten symptomer. Vi anbefaler derfor at du før inseminasjonen blir undersøkt av en gynekolog med sikte på å få vurdert dine muligheter for graviditet ved hjelp av inseminasjon.

For å kunne behandle deg hvis du tidligere har testet positiv for MRSA, må du kunne fremvise minst tre negative MRSA-tester etter avsluttet behandling mot MRSA. Den siste testen må være tatt minst 6 måneder etter avsluttet behandling.

Hvis du i løpet av de siste 6 månedene har vært i kontakt med en MRSA-positiv person eller har mottatt behandling på et sykehus eller en klinikk utenfor Norden, vil smitterisikoen og muligheten for behandling bli vurdert av klinikkens leger.

adresse

Stork IVF Klinik | St. Kongensgade 40 H, 1. sal | DK-1264 København K
Tlf. +45 3257 3316 | Faks +45 3257 3346 | info@storkklinik.dk | org.nr. 33 03 49 11

sertifikat

Social Media

Checkbox kommt...