Inseminasjon / Hormonstimulering / Relevante hormoner

Relevante hormoner

Hvis du har et hormonnivå som avviker fra det normale, er det ikke utenkelig at du har uregelmessig, kort eller lang menstruasjonssyklus. Det kan også være at det er vanskelig å finne ut når du har eggløsning når du bruker eggløsningstest.

Dine hormonelle forhold kan vurderes på grunnlag av blodprøver: AMH (Anti-Müllerian hormon), prolaktin, FSH (follikkelstimulerende hormon), LH (luteiniserende hormon), østradiol samt TSH. Din FSH- og LH-verdi kan kanskje fortelle oss om eventuelle årsaker til at du ikke har lyktes med å bli gravid, hvis det er tilfelle. Verdiene er også nyttige når vi skal legge en plan for hvilken type hormonbehandling du skal ha, samt hvilken dose du skal ta av de enkelte hormonpreparatene. Blodprøvene skal tas på 2. eller 3. syklusdag.

På StorkKlinik ønsker vi også svar på blodprøvene TSH (thyreoideastimulerende hormon) og Prolaktin. I utvalgte tilfeller vil vi anbefale at man får tatt en androgen-status med bl.a testosteron (det mannlige kjønnshormonet) og i sjeldne tilfeller insulin og C-peptid. Prøveresultatene vil ofte avvike fra de normale referanseverdiene ved f.eks. uregelmessig menstruasjon og manglende eggløsning. Blodprøvene kan tas hos egen lege eller gynekolog, eller her på klinikken. Når vi benytter hormonbehandling, er det med sikte på å øke sjansen din for å oppnå og fullføre en graviditet. Hormonbehandlingen går i store trekk ut på å forsterke, hemme eller erstatte de naturlige hormonene. Størstedelen av de overordnede kjønnshormonene dannes i hypofysen, som er en kjertel i hjernen, hvor kjønnshormonene transporteres ut fra via blodet til bestemmelsesstedet i kroppen. Hormonene er innbyrdes avhengige av hverandre, og for noen hormoner gjelder det at en stigning i ett hormon, medfører en reduksjon av et annet.

Ved manglende eggløsning kan behandling med Clomifen®-tabletter (som får hypofysen til å danne mer av naturlig FSH) eller Tamoxifen®-tabletter (som får eggstokkene til å stimulere folliklene til å vokse) hos noen kvinner være nok til å stimulere til en god eggutvikling, som også fører til eggløsning. Andre kan ha bruk for FSH-injeksjoner (Menopur®, Gonal-F®, Puregon®, Bemfola).

Dette suppleres alltid med en eggløsningssprøyte (Ovitrelle®) med hCG, for å justere tidspunktet for eggløsningen i forhold til inseminasjonen.

Ved lett nedsatt sædkvalitet eller endometriose eller uforklart infertilitet vil man ofte behandle med hormonstimulert inseminasjon. Ber benyttes også Clomifen®-tabletter, Tamoxifen®-tabletter og/eller FSH-injeksjoner til å stimulere en god egg(blære)utvikling, som alltid følges opp med en eggløsningssprøyte.

AMH, Anti-Müllerian Hormone  gir en indikasjon på hvor stor eggreserven er

TSH, thyroideastimulerende hormon – et hormon som styrer  skjoldbruskkjertelens produksjon og frigjøring av hormonene thyroxin (T4) og trijodthyronin (T3), som har betydning for bl.a. muligheten for å bli gravid, reduserer risikoen for abort, reduserer komplikasjonen i svangerskapet og reduserer sannsynligvis risikoen for at ditt kommende barn skal få en lavere IQ.

GnRH, gonadotropinreleasing hormon – fører til frigjøring av FSH og LH i hypofysen.

FSH, Follikelstimulerende hormon – dannes i hypofysen og stimulerer veksten av folliklene, som eggene modnes i. Stimulerer også sædproduksjonen hos mannen.

LH, luteiniserende hormon – dannes i hypofysen og medfører eggløsning. LH finnes også hos mannen, hvor det aktiverer produksjonen av det mannlige kjønnshormonet testosteron, som må være til stede for at det skal dannes sædceller.

Prolaktin – dannes i hypofysen og er i samspill med brystene og eggstokkene. Hormonet medfører vekst av brystkjertlene under graviditeten og stimulering av melkeproduksjonen etter fødselen. Et for høyt nivå av prolaktin kan hemme eggløsningen.

Østradiol – dannes i eggstokkene. Under en menstruasjonssyklus skaper østradiol vekst av livmorslimhinnen. Et høyt østradiolnivå i midten av syklusen medfører stigning i LH, som gir eggløsning.

Progesteron – er sammen med østradiol med på å gjøre livmorslimhinnen klar til å motta det befruktede egget. Under en graviditet støtter progesteron livmorslimhinnen, slik at den ikke avstøtes.

Androgener – dannes i eggstokkene og stimulerer hårvekst og kjønnsdrift. Overproduksjon av androgener hemmer eggløsningen.

HCG, humant choriongonadotropin  dannes i morkaken og bidrar til å oppretthold det gule legemet i eggstokkene, for fortsatt produksjon av progesteron. Det er dette hormonet som måles når en graviditet bekreftes ved hjelp av en urinprøve eller blodprøve.

adresse

Stork IVF Klinik | St. Kongensgade 40 H, 1. sal | DK-1264 København K
Tlf. +45 3257 3316 | Faks +45 3257 3346 | info@storkklinik.dk | org.nr. 33 03 49 11

sertifikat

Social Media

Checkbox kommt...