Inseminasjon / Hormonstimulering / Oppstart av hormonstimulert syklus

Oppstart av hormonstimulert syklus

Før du kan starte en inseminasjon støttet av hormonstimulering, må vi blant annet kjenne hormonstatusen din. Du må derfor ha tatt ulike prøver før behandlingen kan starte.

Undersøkelser og utredning i forbindelse med hormonstimulering
Mange undersøkelser kan foretas hos egen lege, noe som kan fremskynde behandlingsforløpet, hvis vi har resultatene den første gangen du kommer til samtale hos oss vedrørende hormonstimulering.

Hvis du tidligere har vært til behandling på StorkKlinik, kan noen av prøvene allerede er tatt og fortsatt gjeldende. Kontakt oss gjerne for mer informasjon om dette. Før StorkKlinik kan tilby hormonbehandling, må det foreligge svar på følgende prøver:

Undersøkelser av kvinnen:

Blodprøver: Spesielle forutsetninger:
FSH/LH og oestradiol Tas på syklusdag 2–3
TSH Syklusuavhengig
Prolaktin Ha vært våken i minst 2–3 timer uten stressende aktivitet, syklusuavhengig
AMH, Anti-Müllerian hormon Syklusuavhengig
Antistoffer mot rubella (røde hunder)
HIV 1/2 Inkl. i prisen for hormonstimulert inseminasjon og IVF-/ICSI-behandling
Hepatitt B virus antigen Inkl. i prisen for hormonstimulert inseminasjon og IVF-/ICSI-behandling
Hepatitt B core total Inkl. i prisen for hormonstimulert inseminasjon og IVF-/ICSI-behandling
Hepatitt C virus antistoff Inkl. i prisen for hormonstimulert inseminasjon og IVF-/ICSI-behandling
Androgener Tas evt. ved PCOS
Andre undersøkelser:
HSG (hysterosalpingografi) eller HSU (hysterosalpingoultrasonografi)
Smear
Klamydia

Undersøkelser av mannen:

Blodprøver: Spesielle forutsetninger:
HIV 1/2 Inkl. i prisen for hormonstimulert inseminasjon og IVF-/ICSI-behandling.
Hepatitt B virus antigen Inkl. i prisen for hormonstimulert inseminasjon og IVF-/ICSI-behandling
Hepatitt B core total Inkl. i prisen for hormonstimulert inseminasjon og IVF-/ICSI-behandling
Hepatitt C virus antistoff Inkl. i prisen for hormonstimulert inseminasjon og IVF-/ICSI-behandling
Sædprøve Kan foretas på StorkKlinik og bør foretas tidlig i prosessen mht. planlegging av type behandling

Det er en forutsetning at det fremvises dokumentasjon på resultatene av de ovenfor angitte prøvene. MERK: Sundhedsstyrelsen krever ifølge dansk lovgivning at blodprøver for HIV 1/2, hepatitt B og C må analyseres i laboratorier som er godkjent som EU vevssenter. Alternativt er vi forpliktet til å gjenta blodprøven.

Alle blodprøver, celleprøver og undersøkelser omtalt ovenfor kan foretas på StorkKlinik.

Med utgangspunkt i prøvesvarene kan vi tilrettelegge den hormonstimuleringen som passer best til deg. Når du har fått svar på prøvene kan du ringe oss og bestille tid til samtale, som skal foregå på klinikken.

Under samtalen gjennomgår vi prøvesvarene og foretar en ultralydundersøkelse av livmoren og eggstokkene. Hvis prøvesvarene samt resultatene fra ultralydundersøkelsen tillater det, kan du starte på hormonstimuleringen fra syklusdag 2–3. Du vil få en grundig veiledning og instruksjon til når og hvordan selve behandlingen foregår. Du får også kontaktopplysninger til StorkKliniks hormonstimuleringsteam, slik at du ved behov kan stille spørsmål til ditt behandlingsforløp. Resepten på  de hormonpreparatene du skal bruke ordineres av en av legene på StorkKlinik, og utleveres samme dag som du er på klinikken Det ligger et apotek like ved StorkKlinik, hvor du vanligvis vil kunne kjøpe de hormonene du skal bruke.

Etter 8–10 dager med hormonbehandling skal du undersøkes med ultralyd på nytt. Denne undersøkelsen kan vi foreta på klinikken, eller du kan få det gjort hos din egen gynekolog. Hvis det er din egen gynekolog som foretar undersøkelsen, er det viktig at vi mottar resultatet av undersøkelsen samme dag som den er foretatt, slik at vi kan planlegge den videre behandlingen. Ofte kan vi etter denne undersøkelsen planlegge når du skal ta skal ta eggløsningssprøyten og når du skal insemineres. Det kan likevel hende at du må fortsette med hormonstimuleringen enda et par dager, før inseminasjonen kan planlegges etter en tredje ultralydundersøkelse.

Noen kvinner kan oppleve bivirkninger i forbindelse med hormonstimuleringen, dette er vanligvis lette bivirkninger.

adresse

Stork IVF Klinik | St. Kongensgade 40 H, 1. sal | DK-1264 København K
Tlf. +45 3257 3316 | Faks +45 3257 3346 | info@storkklinik.dk | org.nr. 33 03 49 11

sertifikat

Social Media

Checkbox kommt...