Inseminasjon / Hormonstimulering / Eggløsningssprøyte

Eggløsningssprøyte

Ved hormonstimulering kan vi optimalisere tidspunktet, dvs. timingen av eggløsningen og inseminasjonen ved å følge folliklens utvikling med ultralydscanning, samt ved å benytte en eggløsningssprøyte.

Når vi på Ultralydsscanning kan se en follikkel av en viss størrelse, kan vi beregne når eggløsningssprøyten skal tas i forhold til når inseminasjonen skal foretas. Hvis du stimuleres hos din egen lege/gynekolog er det denne personen som skal ta stilling til om og når eggløsningssprøyten skal settes. Vanligvis skal du insemineres 36–40 timer etter at du har tatt eggløsningssprøyten.

adresse

Stork IVF Klinik | St. Kongensgade 40 H, 1. sal | DK-1264 København K
Tlf. +45 3257 3316 | Faks +45 3257 3346 | info@storkklinik.dk | org.nr. 33 03 49 11

sertifikat

Social Media

Checkbox kommt...