Informasjon / Priser og betaling

IVF

Pakke med 3 IVF behandlinger med egen donor eller partner sæd
Kvinner til og med 35 år 43000DKK
Kvinner 36-39 år 46000DKK
Kvinner 40-45 år 51000DKK
Pakke med 3 IVF-behandlinger med ikke-kontaktbar donor
Kvinner til og med 35 år 49000DKK
Kvinner 36-39 år 51000DKK
Kvinner 40-45 år 56000DKK
Pakke med 3 IVF-behandlinger med åpen donor
Kvinner til og med 35 år 50000DKK
Kvinner 36-39 år 53000DKK
Kvinner 40-45 år 58000DKK
Kjøp av pakke
Det gjennomføres tre behandlinger.
I tillegg er to tilbakeføringer av befruktede egg (FER) inkludert, hvis det har vært mulig å fryse ned befruktede egg i dine behandlinger. Deretter er pakken oppbrukt.
Hvis behandlingen avlyses før uthenting av egg, blir pakken ikke påvirket. Hvis behandlingen avlyses etter uthenting av egg, regnes dette som ett forsøk. Pakken er forbrukt hvis du føder et barn, hvis alle forsøk er brukt og hvis det er gått to år siden oppstart.
Ekstratjenester er ikke inkludert i prisen. Disse må betales i tillegg. Det kan derfor tilkomme ekstrautgifter når du kommer til behandling på klinikken. Utgifter til medisiner er ikke inkludert i prisene.
Alle IVF-behandlinger er inklusiv lovpålagte virus-blodprøver, skanninger (inkl. den første graviditetsskanning), tolkning av skanninger fra egen gynekolog og at alle dine befruktede egg dyrkes i EmbryoScope.
Enkel IVF-behandling med partners sæd / eget depot donorsæd 23 000 kr
Enkelt IVF-behandling med ikke-kontaktbar donor 25.000 kr
Enkelt IVF-behandling med åpen donor 26.000 kr
Behandling må avbrytes før uthenting av egg: det betales i stedet DKK 3000 for avbrutt behandling. Behandlingen må avbrytes før innsetting av egg: Du får 1 ny behandling med 50 % rabatt. Rabatten kan kun brukes 1 gang.
Pakkepris 75.000 DKK
Kriterie: <=37 år gammel / hormonverdier i normalområdet / Du må også, ut ifra en legefaglig vurdering, være fertil.
Oppnås graviditet ikke etter fobrurk av pakke, tilbys 50% av prisen for pakken retur eller ett eggdonæsjonsforsøk*.
Inkludert i prisen: Alle blodprøver, alle ultralyd / vurdering av ultralyd, 4 aspirasjoner / 4 transfer, ubegrenset FER, ICSI, AHA, Blastocyst og frys. Sæd er IKKE inkluderet.
Avlysing etter aspirasjon: 1 aspirasjon + transfer forbrukt
Avlysing før aspirasjon: ikke forbrukt noe i pakke
Pakken er forbrukt, hvis du føder ett barn, alle forsøk er brukt eller der er gått 2 år.
Innledende samtale til eggdonasjon - mottaker DKK 1000
Eggdonsjon inkl. ICSI blastocystdyrkning, frys, medisin til donor, blodprøver * DKK 55.000,-
IVF-behandling med donoræg - kendt donor 30.000,-**
* Prisen er med garanti for innsett av en blastocyst (egg) og inklusiv nedfrysing av blastocyst(er) (egg). Vi garanterer ett befruktet egg tilbake og minnst ett befruktet egg i fryseren. Hvis ikke det settes inn egg, gis ny eggdonasjon gratis. Hvis ikke det fryses egg, koster en ny eggdonasjon dkr 30.000,-
** Ved kendt donation afholder modtagerpar alle udgifter til donor (samtale, medicin, transport, m.m.).
Social freezing 50.000 DKK
Inkl. lovpliktige virusprøver, ultralydsscanninger, egguthenting, frys av oocyter og oppbevaring I 2 år.
Innledende samtale til IVF DKK 1000
20 minutters individuell samtale DKK 250
Avlysning av behandling før uttak av egg – gjelder kun ved kjøp av enkeltbehandling DKK 3000
Ultralydskanning, med rådgivning DKK 1000
FER – Innsetting av opptinede befruktede egg DKK 5000
ICSI-befruktning DKK 3500
Blastocystdyrkning av befruktede embryoer DKK 4500
Blastocystdyrkning av befruktede embryoer + nedfrysing inkl. 2 års oppbevaring DKK 6000
Assisted Hatching (AHA) DKK 3000
Sædanalyse DKK 1000
TESA - uthenting av sæd fra mannens testikler DKK 4000
HSU – undersøkelse av om egglederne er åpne DKK 2500
Nedfrysing av befruktede egg per gang, inkl. 2 års oppbevaring DKK 4000
Fertilitetsrådgivning (legesamtale, ultralydskanning og blodprøver) DKK 3000
Fertilitetsrådgivning inkl. HSU DKK 5000
Nedfrysing og oppbevaring av sæd i opptil 2 år ved kjøp av sæd gjennom StorkKlinik DKK 2500 Depotgebyr per år opptil 10 porsjoner sæd, inkl. 2 mottak fra samme donor
Ekstra mottak av sæd per gang DKK 400
Ekstra donor, per levering DKK 400
Frakt av donorsæd ved bestilling og reservasjon DKK 850
Formidling av kontakt til nettverk og grupper DKK 200
Blodprøve (hepatitt, HIV), lovpålagt ved IVF-behandling, kan tas på klinikken DKK 500
Blodprøve (alle hormonprøver, inkl. AMH og Rubella) DKK 1500
Blodprøve per undersøkelse DKK 200
Blodprøve (AMH) DKK 500
Blodprøve (Rubella) DKK 200
Blodprøve (Prolaktin) DKK 200
Klamydia DKK 200
Smear DKK 200
Apostille (norske kunder) DKK 800
Oppbevaring av befruktede egg per år utover 2 år DKK 2000

Inseminasjon

Journalsamtale til inseminasjon DKK 0
Inseminasjon (sæd ikke inkludert) DKK 3500
Inseminasjon med partners sæd eller urenset sæd (ICI) fra depot DKK 4000
Hormonstimulering (inkl. rådgivning og alle skanninger / ekskl. medisin, sæd og insemination) DKK 1.800
Helge- og helligdagstillegg– se helligdager her DKK 450
Ikke-kontaktbar donorsæd, per porsjon til inseminasjon DKK 2.000
Ikke-kontaktbar donorsæd, per porsjon til depot DKK 2.100
Kontaktbar donorsæd, per porsjon til inseminasjon DKK 3.000
Kontaktbar donorsæd, per porsjon til depot DKK 3.500
Ultralydsskanning ved inseminasjon DKK 1000
Fertilitetsrådgivning (legesamtale, ultralydskanning og blodprøver) DKK 3000
Fertilitetsrådgivning inkl. HSU
Nedfrysing og oppbevaring av sæd i opptil 2 år ved kjøp av sæd gjennom StorkKlinik DKK 2500
Depotgebyr per år opptil 10 porsjoner sæd, inkl. 2 mottak fra samme donor DKK 1275
Ekstra mottak av sæd per gang DKK 400
Ekstra donor, per levering DKK 400
Frakt av donorsæd ved bestilling og reservasjon DKK 850
Formidling av kontakt til nettverk og grupper DKK 200
Blodprøve (hepatitt, HIV), lovpålagt ved IVF-behandling, kan tas på klinikken DKK 500
Blodprøve (alle hormonprøver, inkl. AMH) DKK 1500
Blodprøve per undersøkelse DKK 200
Blodprøve (AMH) DKK 500
Blodprøve (Rubella) DKK 200
Blodprøve (Prolaktin) DKK 200
Klamydia DKK 200
Smear DKK 200
Apostille (norske kunder) DKK 800

Priser og betaling

Du kan betale via bankoverføring:

(HUSK å betale gebyrer selv, det er ofte billigere enn kredittkortgebyrer):

Bankkonto: 5472 – 0944572
IBAN: DK5054720000944572
BIC/SWIFT: NYKBDKKK

Nykredit, Herlev Hovedgade 119A, 2730 Herlev, Danmark

Du kan betale via kredittkort her:
Åpne betalingsvindu

Vi tilbyr dessuten våre danske kunder å betale inn til StorkKlinik med SWIPP på mobilen. Du kan betale til nummeret 50 60 78 01. 

Kredittkortselskabene pålegger desverre et gebyr på betaling med kredittkort på 0,70 % av kjøpsbeløpet hvis kortet er utstedt i Danmark og 1,50 % hvis kortet er utstedt utenfor Danmark. Debetkort som f.eks. Dankort blir ikke pålagt gebyr. Du kan se hvilket beløp som er pålagt i gebyr på kvitteringen fra oss.

 

Det tas forbehold om eventuelle prisendringer og trykkfeil.

adresse

Stork IVF Klinik | St. Kongensgade 40 H, 1. sal | DK-1264 København K
Tlf. +45 3257 3316 | Faks +45 3257 3346 | info@storkklinik.dk | org.nr. 33 03 49 11

sertifikat

Social Media

Checkbox kommt...