Velkommen til StorkKlinik - din fertilitetsklinikk i hjertet av København

Vi ønsker velkommen i hyggelige rammer i sentrum av København.

Vi tilbyr alle former for fertilitetsbehandling: naturlig og hormonstimulert inseminasjon, IVF/ICSI og TESA, blastocystdyrking samt frysebehandling. Og - vi har ingen ventetid på ægdonasjon. Vårt laboratorium benytter det nyeste utstyret innenfor fertilitet, vi har bl.a. tre embryoscoper, som vi overvåker eggene i.

På StorkKlinik vet vi, hvor mye det betyr å bli mødt med personale, som er kjennt med ens bakgrunn og behandlingsforløp. Derfor gjør vi alt for, at det er kontinuitet i personalet, som følger deg i behandlingen din her på klinikken.

Efter flere forespørgsler, gentager Vivaneo Copenhagen og StorkKlinik successen med endnu en informationsaften om ægdonation.

Read more

adresse

Stork IVF Klinik | St. Kongensgade 40 H, 1. sal | DK-1264 København K
Tlf. +45 3257 3316 | Faks +45 3257 3346 | info@storkklinik.dk | org.nr. 33 03 49 11

sertifikat

Social Media