Fertilitet / Mannen / Det mannlige reproduktive systemet

Det mannlige reproduksjonssystemet

Stamcellene til mannens sædceller blir anlagt tidlig i fosterstadiet, og antallet vil være noenlunde konstant gjennom livet.

Selve sædproduksjonen starter omkring 12-års alderen - og fortsetter gjennom hele livet. Sædproduksjonen reguleres av forskjellige hormoner som skilles ut av hypofysen, som er en hormonproduserende kjertel i hjernen. Hormonene som regulerer sædproduksjonen heter henholdsvis FSH (follikkelstimulerende hormon) og LH (luteiniserende hormon). FSH er det hormonet som stimulerer til produksjon av sædceller, mens LH aktiverer produksjonen av det mannlige kjønnshormonet testosteron.

Selve sædcellen består anatomisk av et hode, et mellomstykke og en hale. Sædcellene beveger seg gjennom kvinnens livmorkanal, livmor og ut gjennom egglederne med sikte på at en enkelt sædcelle når frem til eggcellen for å befrukte egget. Sædcellen, som er den mannlige kjønnscellen, produseres i mannens testikler i tynne kanaler, som leder over til bitestiklene. Her lagres de mens de gjennomgår en modningsprosess. Bitestiklene går over i sædlederen, som ved ejakulasjon sender sædcellene utblandet i sekret fra sædblæren og prostata videre over i urinrøret, hvor sæden tømmes ut fra.

Ved en ejakulasjon tømmes det vanligvis ut mellom 2 og 6 ml sædvæske, som typisk inneholder 60 til 450 millioner sædceller. Mengden sædvæske sier ikke noe om kvaliteten på sædcellene og kan variere. Sædkvaliteten blir påvirket av mange faktorer inkludert abstinenstiden før utløsningen. I tillegg er det stor variasjon fra sædprøve til sædprøve fra samme mann. Det anbefales derfor at det foretas minst to sædanalyser over en periode på 3–4 uker før den endelige konklusjonen vedrørende sædkvaliteten tas, dersom resultatet fra den første sædprøven viser nedsatt sædkvalitet. Hvis man ønsker å vite noe mer om selve sædkvaliteten, ser man nærmere på sædcellenes bevegelighet og utseende. Sædkvantiteten er ikke tilstrekkelig til å kunne utlede konklusjoner.

Referanseverdier fra WHO laboratory manual, 5 edn. 2010 for normal sædkvalitet:

  • Volum: >1,5 ml
  • Konsentrasjon av sædceller: >15 mill/ml
  • Totalt antall sædceller: >39 mil/ml
  • Vitale (levende) sædceller: > 50 %
  • Andel av sædceller med normale former: >4 %
  • Bevegelige sædceller: > 40 %
  • Leukocytter (hvite blodlegemer): <1 mill/ml

Hvis mannens sæd skal benyttes til inseminasjon eller IVF-behandling på StorkKlinik, må det foreligge en sædprøve, slik at vi kan komme med råd og anbefale den mest optimale fertilitetsbehandlingen.

Friske sædceller kan sannsynligvis befrukte et egg i opptil 72 timer etter utløsning. Sædceller som har vært gjennom en renseprosess i forbindelse med inseminasjonen, antas å kunne befrukte et egg i 24–48 timer. Sædceller som har vært fryste, antas å kunne befrukte et egg i opptil 24 timer.

 

 

adresse

Stork IVF Klinik | St. Kongensgade 40 H, 1. sal | DK-1264 København K
Tlf. +45 3257 3316 | Faks +45 3257 3346 | info@storkklinik.dk | org.nr. 33 03 49 11

sertifikat

Social Media

Checkbox kommt...