Fertilitet / Kvinne / Hormoner som kan ha betydning for fertiliteten

Hormoner som kan være relevante for fertiliteten

Hvis du har et hormonnivå som avviker fra det normale, er det ikke utenkelig at du har uregelmessig, kort eller lang menstruasjonssyklus. Det kan også være vanskelig å finne eggløsningen når du benytter eggløsningstest.

Disse hormonelle forholdene kan vurderes på basis av blodprøver, hvor de mest grunnleggende hormonundersøkelsene er vurdering av de overordnede kjønnshormonene. FSH (follikkelstimulerende hormon), LH (luteiniserende hormon) og østradiol. Din FSH- og LH-verdi kan ofte fortelle oss om eventuelle årsaker til at du ikke har lyktes med å bli gravid, hvis det er tilfelle. Verdiene er også nyttige når vi skal legge en plan for hvilken type hormonbehandling du skal ha, samt hvilken dose du skal ta av de enkelte hormonpreparatene. Blodprøvene skal tas på 2. eller 3. syklusdag.

Vi ønsker også svar på supplerende blodprøver, som Prolaktin, TSH (Thyreoideastimulerende hormon), AMH (Anti-Müllerian hormon) og i noen tilfeller vil vi anbefale en androgenstatus. Prøveresultatene vil ofte avvike fra de normale referanseverdiene ved f.eks. uregelmessig menstruasjon og manglende eggløsning. Blodprøvene kan tas hos egen lege eller gynekolog, eller her på StorkKlinik.

Når vi benytter hormonbehandling, er det med sikte på å øke sjansen din for å oppnå graviditet. Hormonbehandlingen går ut på å forsterke, hemme eller erstatte de naturlige hormonene. Størstedelen av de overordnede kjønnshormonene dannes i hypofysen, som er en kjertel i hjernen, hvor kjønnshormonene transporteres ut fra via blodet til bestemmelsesstedet i kroppen. Hormonene er innbyrdes avhengige av hverandre, og for noen hormoner gjelder det at en stigning i ett hormon, medfører en reduksjon av et annet.

Ved manglende eggløsning og/eller PCOS kan behandling med Clomifen®-tabletter (som får hypofysen til å danne mer av naturlig FSH) hos noen kvinner være nok til å stimulere til en god eggutvikling. Andre kvinner kan ha bruk for FSH-injeksjoner (Menopur®, Gonal-F®, Puregon®).

Dette suppleres alltid med en eggløsningssprøyte (Ovitrelle®), for å sikre eggløsningen.

Ved lett nedsatt sædkvalitet, mild grad av endometriose eller uforklart infertilitet vil man ofte behandle med inseminasjon. Her benyttes også Clomifen®-tabletter eller FSH-injeksjoner til å stimulere en god eggutvikling.

GnRH, gonadotropinreleasing hormon – medfører frigjøring av FSH og LH i hypofysen.

FSH, Follikelstimulerende hormon – dannes i hypofysen og stimulerer veksten av folliklene (eggblærene). Stimulerer også sædproduksjonen hos mannen.

LH, luteiniserende hormon – dannes i hypofysen og medfører eggløsning. LH finnes også hos mannen, hvor det aktiverer produksjonen av det mannlige kjønnshormonet testosteron, som må være til stede for at det skal dannes sædceller.

Prolaktin – dannes i hypofysen. Medfører vekst av brystkjertlene under graviditeten og stimulering av melkeproduksjonen etter fødselen. Et for høyt nivå av prolaktin (hyperprolaktinemi) kan hemme eggløsningen.

Østradiol – dannes bl.a. i eggstokkene. Under en menstruasjonssyklus skaper østradiol vekst av livmorslimhinnen. Et høyt østradiolnivå i midten av syklusen medfører stigning i LH, som gir eggløsning.

Progesteron – er sammen med østradiol i lutealfasen med på å gjøre livmorslimhinnen klar til å motta det befruktede egget.

HCG, humant choriongonadotropin – dannes i morkaken. Det er dette hormonet som måles når en graviditet bekreftes ved hjelp av en urinprøve eller blodprøve.

adresse

Stork IVF Klinik | St. Kongensgade 40 H, 1. sal | DK-1264 København K
Tlf. +45 3257 3316 | Faks +45 3257 3346 | info@storkklinik.dk | org.nr. 33 03 49 11

sertifikat

Social Media

Checkbox kommt...