Fertilitet / Fertilitetsrådgivning

Fertilitetsrådgivning

På StorkKlinik har du muligheten for å få en utredning og rådgivning rundt din fertilitet uten at du nødvendigvis behøver å starte behandlingen.

Ved en fertilitetsrådgivning får du og en eventuell partner en vurdering av fertiliteten. Dette betyr at du/dere får en indikasjon på dine/deres muligheter for å få barn. Undersøkelsene består av blodprøver, ultralydscanning av kvinnen og en sædanalyse (dersom du har en mannlig partner). Dessuten anbefaler vi at du også får foretatt en HSU (passasjeundersøkelse av egglederne). Rådgivningen inkluderer en samtale med en av våre leger med spesialkompetanse innenfor fertilitet, gynekologi og obstetrikk.

Pris 
Fertilitetsrådgivning inkl. HSU 5000 DKK
Fertilitetsrådgivning ekskl. HSU 3.500 DKK
Ønsker du å starte fertilitetsbehandling nå,klikker du her

adresse

Stork IVF Klinik | St. Kongensgade 40 H, 1. sal | DK-1264 København K
Tlf. +45 3257 3316 | Faks +45 3257 3346 | info@storkklinik.dk | org.nr. 33 03 49 11

sertifikat

Social Media

Checkbox kommt...