Donorsæd / Kjent donor

Kjent donor

Har du en kjent sæddonor?

Hvis man ønsker å benytte egen eller dedikert donor (som ikke er partner), kalt kjent donor, til behandling på StorkKlinik, vil den kjente donoren være underlagt Sundhedsstyrelsens praksis og lovkrav for screening gjennom intervju, fysisk undersøkelse og blodprøver samt prøver for utvalgte smittsomme sykdommer.

1. Screening gjennom intervju ved sæddonasjon fra kjent donor.

Alle kjente donorer må gjennom en vurdering foretatt av helsepersonell på StorkKlinik. Vurderingen går på risikoen for smittsomme sykdommer og risikoen av videreføring av eventuelle arvelige sykdommer. Donoren må fylle ut og underskrive en erklæring, hvor på på tro og ære forteller om sin helse. Han må dessuten samtykke til at hans helseopplysninger viderebringes til kvinnen/paret som han ønsker å donere til. I tillegg vil det være en fysisk (objektiv) undersøkelse i forbindelse med samtalen.

2. Nedfrysning av sæd

Nedfrysning av sæd samt relevante og obligatoriske tester foregår hos sædbanken European Spermbank

 

 

3. Det utleveres en skriftlig vurdering samt muntlig informasjon om eventuelle risikofaktorer og resultater

Dere må signere et informert samtykke før fertilitetsbehandlingen kan starte.

Hvis dere tenker på å komme med en kjent donor, ber vi dere ringe eller skrive til oss først, slik at vi kan informere deres best mulig på telefon +45 3257 3316 eller e-post info@storkklinik.dk.

adresse

Stork IVF Klinik | St. Kongensgade 40 H, 1. sal | DK-1264 København K
Tlf. +45 3257 3316 | Faks +45 3257 3346 | info@storkklinik.dk | org.nr. 33 03 49 11

sertifikat

Social Media

Checkbox kommt...