Donorsæd / Valg av donor

Donorvalg

Hva skal jeg/vi velge?

Når det gjelder eventuelle donorønsker er det viktig å huske at uansett hvordan sæddonoren og moren selv ser ut, kan barnet få helt andre farger. Gener kan hoppe mellom generasjoner på uforutsigbar måte. Dette gjør seg også gjeldende for barnets høyde.

Det finnes ingen garanti for hvor høyt eller lavt et kommende barn blir. Det kan derfor være lurt å spørre seg selv hvor viktig det er med eventuelle donorønsker. Selv om man finner ut at det faktisk er viktig, må man likevel være klar over at barnet kan komme til å se svært annerledes ut.

Du/dere kan komme med ønsker om egenskaper ved den kommende sæddonoren som øyenfarge, hårfarge, høyde samt hudfarge (basisprofil), men det er ikke sikkert at alle ønsker kan oppfylles hos samme donor.

Hvis du/dere ønsker å være sikre på å få de ønskede egenskapene, eller dersom du/dere ønsker en spesiell donor, kan StorkKlinik opprette et depot med den valgte donorsæden.

Sædbankene tilbyr valg mellom forskjellige donortyper med tilhørende muligheter for opplysninger om donoren.

Ikke-anonym donor, ingen identitet (som vi tidligere kalte anonym donor) er en sæddonor, som for alltid vil være fullstendig anonym overfor den kvinnen eller det paret som benytter sæden.

Hvis man benytter ikke-anonym donorsæd (ingen identitet), kan man få opplysninger fra basisprofilen. Kvinnen/paret eller de barna som måtte komme ut av behandlingen kan aldri få opplyst donorens identitet og donoren kan aldri få opplysninger om hvem som er blitt behandlet med hans sæd, eller om de barna som er kommet ut av behandlingen.

Det er sædbanken som mottar, kontrollerer og distribuerer sædporsjonene videre til behandlende klinikker.

Hvis du/dere har ønsker til egenskaper hos den ikke-anonyme (ikke kontaktbar) donoren, må dette meddeles oss ved journalsamtalen eller i en e-post. 

har inngått en avtale med sædbanken om at donorbarn via sædbanken etter eget ønske kan få opplyst donorens identitet etter at barnet er fylt 18 år. Den kontaktbare donoren har ingen juridiske forpliktelser etter rettigheter overfor barnet. For eksempel har den kontaktbare donoren ingen forsørgerplikt, og barnet har ikke arverett fra donoren. Brukere av kontaktbar donorsæd må derfor selv innhente detaljert informasjon fra sædbanken om hvilken avtale det er inngått med den valgte donorer vedrørende hvordan barn (som er blitt til ved behandling med hans sæd) senere kan komme i kontakt med ham. Hvis du/dere har ønsker til egenskaper hos den kontaktbare donoren, må dette meddeles oss ved journalsamtalen eller i en e-post.

 

Hos en sæddonor med "utvidet donorprofil" foreligger det opplysninger utover grunnopplysningene (jf. basisprofilen). Disse opplysningene kan for eksempel være opplysninger om barndom, familieforhold, yrke, fritidsinteresser, babybilder osv. Kvinnen/paret eller de barna som måtte komme ut av behandlingen, får ikke vite donors identitet. På samme måte får donoren heller ikke opplysninger om hvem som blir behandlet med hans sæd eller om de barna, som kommer ut av behandlingen.

 

 

En kjent sæddonor er en donor som kvinnen/paret selv kjenner og som har akseptert å donere sæd til assistert befruktning av kvinnen, selv om kvinnen og donoren ikke er gift eller er et par. En kjent sæddonor må testes for smittsomme sykdommer (celleprøver og blodprøver), gjennomgå en undersøkelse av helsepersonell med kompetanse innenfor feltet samt gjennomføre en samtale ut fra et utfylt spørreskjema på samme måte som andre sæddonorer.

En kjent donor er i juridisk forstand far til det barnet/ de barna som måtte komme ut av behandlingen. For eksempel har den kjente sæddonoren forsørgerplikt overfor barnet, og barnet har arverett fra den kjente donoren.

Dersom den kjente sæddonoren og kvinnen/paret ønsker en annen foreldre (f.eks. medmor), må det ifølge dansk lovgivning utarbeides et dokument (skjema) før selve behandlingen med assistert befruktning starter.Du kan lese mer om bruk av kjent donor her.

adresse

Stork IVF Klinik | St. Kongensgade 40 H, 1. sal | DK-1264 København K
Tlf. +45 3257 3316 | Faks +45 3257 3346 | info@storkklinik.dk | org.nr. 33 03 49 11

sertifikat

Social Media

Checkbox kommt...