Donorsæd / Donorinformasjon

Donorinformasjon

Donorene er menn med kaukasisk/europeisk utseende med en gjennomsnittsalder på ca. 25 år. I spesielle tilfeller kan vi rekvirere donorsæd med annen etnisk opprinnelse.

De fleste sæddonorene er studenter ved høyskoler og universiteter i Danmark, og deres motivasjon er typisk både idealistiske og økonomiske.

For å bli godkjent som sæddonor må donorene gjennom flere medisinske undersøkelser, være friske og ikke ha sykdommer i familien.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan man lese utførlig om hvilke legeundersøkelser donorene må gjennom, før et fåtall (8–10 %) blir godkjent og kan benyttes som sæddonorer.

Før donorsæden frigis for salg må den ha vært i karantene, hvor donoren må avlevere negativ HIV-test tre og seks måneder etter selve donasjonen.

Ifølge dansk lovgivning må følgende informasjon gis forut for behandling med donorsæd, og som du/dere må gi skriftlig samtykke til før behandlingen:

"Ved utvelgelse av donorer er risikoen for videreføring av arvelige sykdommer, misdannelser osv. søkt redusert ved kun å benytte donorer som har opplyst at de ikke har kjennskap til slike faktorer i egen familie, og hvor det er en erfaren lege eller sykepleier som har spurt ut og undersøkt vedkommende for å belyse dette. Til tross for disse forholdsreglene kan alle arverisikoer ikke utelukkes. Hvis barnet mot formodning feiler noe ved fødselen eller i de første leveårene, som du får vite at kan være arvelig, er det derfor viktig at du melder tilbake til klinikken eller til legen som har behandlet deg, slik at man kan ta stilling til om donoren fortsatt kan brukes. Det samme gjelder hvis du får vite at det kan dreie seg om smitteoverføring fra donorsæd eller -egg. Selv om donorer er testet og funnet fri for overførbare sykdommer som for eksempel HIV og hepatitt, er risikoen aldri null."– Sundhedsministeriets Bekendtgørelse om assisteret reproduktion, kap.5

Fra 1. desember 2013 har helsepersonell som behandler et barn som er blitt til ved hjelp av sæd- eller eggdonasjon, eller som behandler en person som har donert sæd eller egg, plikt til å innberette genetisk sykdom hos barnet eller personen til relevante vevssentre og Sundhedsstyrelsen etter vevslovens § 13, stk. 3 og 4.

Hvis StorkKlinik mottar informasjon fra en sædbank om at en donor er midlertidig blokkert/er omfattet av en karantene, kan vi som helsepersonell ikke benytte denne donoren til fertilitetsbehandling, før sædbanken informerer StorkKlinik om at karantenen er opphørt og at donoren fritt kan benyttes igjen. Dette gjelder også hvis den aktuelle donoren ligger i eget depot.

Hvis den gjeldende donoren ikke frigis for bruk, dvs. blir permanent blokkert, kan vi ikke lenger benytte denne donoren. Ved spesielle tilfeller kan donor benyttes med skriftlig samtykke etter informasjon om risikoen for en eventuell kjent genetisk sykdom og de eventuelle konsekvensene av denne. En donor blokkeres permanent hvis det er konstatert økt risiko for overføring av arvelig sykdom til et barn.

StorkKlinik kan ikke gjøres ansvarlig for resultatet eller følger av behandlingen (utover hva dom måtte følge av dansk retts alminnelige regler om helsepersonells ansvar for feil og forsømmelser) eller for det kommende barns karakteristika, fysiske og/eller psykiske status.

Vi kjøper sæd fra den anerkjente danske sædbanken:

European Sperm Bank

Hvis du velger å kjøpe sæd selv og får den sendt til StorkKlinik, må du være oppmerksom på at hvis du kjøper sæd med en såkalt "condition", kan vi som fertilitetsklinikk ikke bruke denne sæden i behandlingen.

Dette er grunnet kapitell 5,§ 24 i" Bekendtgørelse om assisteret reproduktion" utsendt av Sundhedsministeriet den 8. mai 2015.

adresse

Stork IVF Klinik | St. Kongensgade 40 H, 1. sal | DK-1264 København K
Tlf. +45 3257 3316 | Faks +45 3257 3346 | info@storkklinik.dk | org.nr. 33 03 49 11

sertifikat

Social Media

Checkbox kommt...