Donorsæd / Reservasjoner

Reservasjoner

Hvis du/dere ønsker å bestille spesifikk donorsæd, kan du/dere selv sørge for dette eller overlate det til StorkKlinik.

Dette må du gjøre etter samtalen og før behandlingsstart. Donorsæden vil så bli reservert i ditt/deres navn. Du må betale for det antall porsjoner donorsæd som skal sendes til StorkKlinik, et fraktgebyr og et årlig administrasjonsgebyr for å oppbevare 1–10 porsjoner i depotet.

På StorkKlinik er det også muligheten til å reservere donorsæd fra samme donor som du er blitt gravid med. Dette sikrer at samme donor kan brukes til søsken.

For noen kvinner/par er dette likevel ikke viktig, ut fra en betraktning om at barn som vokser opp sammen alltid vil være søsken, uansett genetikk.

Hvis du/dere har fått barn via behandling med donorsæd ved en annen klinikk, kan StorkKlinik undersøke om det lar seg gjøre å rekvirere donorsæd fra den samme donoren.

Dette krever at du/dere får opplyst donornummeret fra den tidligere klinikken.

adresse

Stork IVF Klinik | St. Kongensgade 40 H, 1. sal | DK-1264 København K
Tlf. +45 3257 3316 | Faks +45 3257 3346 | info@storkklinik.dk | org.nr. 33 03 49 11

sertifikat

Social Media

Checkbox kommt...