+45 32 57 33 16

Vi står klar til å hjelpe deg!

Du er velkommen til å kontakte oss!

Åpningstider:
Man, tor: 08:00–18:00 
tir, ons, fre 08:00–16:00 
lør, søndag, heligdager: 08:30–15:00 

Ingen ventetid for konsultasjoner og/eller behandling

Kontakt oss:

+45 32 57 33 16

info[at]storkklinik.dk

Her kan du fylle ut den elektroniske journalen.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Nedfrysning av egg

Mens nedfrysning av sæd og også av embryoer i forkjerne-, 8-celle- eller blastocyst-stadiet har vært en benyttet standardmetode i mange år, visste man ikke før i 2010 at det kunne finnes en lignende effektiv metode til nedfrysning av ubefruktede egg. I 2010 kunne de første europeiske arbeidsgruppene påvise at man med spesielle nedfrysningsmetoder kunne oppnå lignende gode graviditetsrater som en friske egg. I forbindelse var nedfrysning av egg (cryopreservering) beregnet for kvinne som måtte påregne å bli infertile som virkning av en forestående behandling, som f.eks. cellegift.  I mellomtiden ble teknikken også benyttet til å gi kvinner mulighet til mer fleksibel livsplanlegging. Slik kan kvinner som av private eller arbeidsmessige grunner ikke kan eller vil forsøke å bli gravide på gjeldende tidspunkt, fryse ned eggene sine med sikte på bruk på et senere tidspunkt. Denne nedfrysning av ubefruktede egg kalles også "social freezing".

Nedfrysning av ubefruktede egg: Biologisk bakgrunn

Allerede fra fødselen har kvinner et bestemt antall egg, og det dannes ikke flere nye egg i løpet av livet. Kvinners eggbeholdning reduseres altså med alderen. 

Derfor oppstår det med alderen to problemer for ufrivillig barnløse: 

  1. Jo eldre kvinnen er, desto færre egg er det tilbake for å sikre en vellykket eggløsning. Dette reduserer muligheten for befruktning. 
  2. Kvinnens alder har også betydning for kvaliteten på eggene. Som tommelfingerregel gjelder at sannsynligheten for misdannelser, komplikasjoner i graviditeten og spontanaborter økes fra 35-års alderen, samtidig med at sannsynligheten for å bli gravid reduseres. Denne utviklingen starter egentlig allerede før 35-årsalderen, men følgene er her vesentlig mindre

Nedfrysning av egg kan øke sannsynligheten for graviditet på et senere tidspunkt, siden det er sunne egg som hentes ut og oppbevares på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Hvordan foregår nedfrysning av egg?

Nedfrysning av egg foregår i tre trinn:

1. Uthenting av egg

Hvis en kvinne beslutter å få fryst ned eggene sine, er det første trinnet å hente ut så mange egg som mulig. I den forbindelse må kvinnen som regel gjennomgå en hormonbehandling, som stimulerer modning av eggene. Ved hjelp av regelmessig ultralydundersøkelse kan legen holde nøye lege med modningen av folliklene. På egnet tidspunkt hentes eggene ut under lokalbedøvelse ved hjelp av en tynn nål, som føres opp gjennom vagina. Kvinnen trenger ikke å være redd for at hennes naturlige beholdning av egg skal bli redusert ved uthenting av flere egg. Hver måned er det et bestemt antall egg som er mottakelig for stimuleringen. I naturlig syklus er det en enkelt follikkel som klarer seg, mens de andre eggene i denne syklusen går tapt. Ved stimulering er det disse månedlige eggene som ellers går tapt, som benyttes.

2. Oppbevaring

Eggene som er hentet ut fryses ned til minus 196 °C og kan i denne tilstanden lagres i flere tiår. Jo flere egg som lagres, desto større er sannsynligheten for å bli gravid. I de mest pålitelige undersøkelsene i dag, går man ut fra at sannsynligheten for en etterfølgende vellykket fødsel er 40 % ved 10 lagrede egg, 60 % ved 12 egg og 90 % ved 20 egg, når disse hentes ut i den optimale livsfasen (dvs. når kvinnen er under 30 år).

3. Befruktning

Hvis det senere viser seg at kvinnen ikke kan bli gravid på naturlig måte, kan paret benytte de cryopreserverte eggene. Eggene befruktes med sæd fra partneren (eller fra en sæddonor) utenfor livmoren (in-vitro-fertilisering), og deretter settes det befruktede egget inn i livmoren.

Når er det optimale tidspunktet for nedfrysning av egg?

Siden sannsynligheten for å bli gravid på naturlig måte reduseres allerede etter fylte 30 år, er det hensiktsmessig å foreta nedfrysning av egg så tidlig som mulig. I de mest pålitelige undersøkelsene i dag, går man ut fra at sannsynligheten for en etterfølgende vellykket fødsel er 40 % ved 10 lagrede egg, 60 % ved 12 egg og 90 % ved 20 egg, når disse hentes ut i den optimale livsfasen (dvs. når kvinnen er under 30 år).

Hvis eggene fryses etter at de er befruktet, er det betydelig høyere sannsynlighet for at de skal overleve og at man senere oppnår graviditet.

Hvor mange egg kan hentes ut?

Nedfrysning av egg øker sannsynligheten for en senere graviditet, men dette kan ikke garanteres. For å øke sannsynligheten for graviditet, velger man som regel å fryse ned og oppbevare flere egg. Jo eldre kvinnen er på tidspunktet for nedfrysning av eggene, desto lavere er sannsynligheten for en senere graviditet, da eggkvaliteten allerede er redusert. Det bør derfor hentes ut så mange egg som mulig, noe som i denne situasjonen kan være vanskelig siden eggbeholdningen allerede er redusert. Det kan derfor være nødvendig med flere hormonstimuleringer og egguthentinger.

Risiko og bivirkninger for mor og barn

Ifølge flere undersøkelser er det omtrent den samme risikoen for barn født etter graviditet med opptinede egg, som for barn som er født etter graviditet med normale IVF-/ICSI-sykluser. Hormonbehandlingen som er nødvendig i forbindelse med nedfrysning av egg, er som regel kun forbundet med en lett belastning på kroppen. Takket være egnede stimuleringsprotokoller forekommer overstimuleringssyndromet i dag nesten ikke. Individuell rådgivning er en del av behandlingen

Andre interessante emner for dig

hInteresante emner

Eggdonasjon

Sæddonasjon

Dobbel donasjon

Barn med donorsæd

Være eggdonor

Vi står klar til å hjelpe deg!

Du er velkommen til å kontakte oss!

Åpningstider:

Man, tor: 08:00–18:00
tir, ons, fre 08:00–16:00
lør, søndag, heligdager: 08:30–15:00 

Schedule an appointment:

✉ info[at]storkklinik.dk
+45 32 57 33 16

Vi ser frem til å høre fra deg!