+45 32 57 33 16

Vi står klar til å hjelpe deg!

Du er velkommen til å kontakte oss!

Åpningstider:
Man, tor: 08:00–18:00 
tir, ons, fre 08:00–16:00 
lør, søndag, heligdager: 08:30–15:00 

Ingen ventetid for konsultasjoner og/eller behandling

Kontakt oss:

+45 32 57 33 16

info[at]storkklinik.dk

Her kan du fylle ut den elektroniske journalen.

Vi ser frem til å høre fra deg!

På StorkKlinik har vi mange års erfaring med å gi råd om bruken av donorsæd

Donor forklaring – slik har vi her på klinikken valgt å kategorisere mulighetene:

Anonym donorsæd: grunnleggende opplysninger (øyefarge, hårfarge, høyde, vekt)

Anonym pluss donorsæd: grunnleggende opplysninger + blodtype og yrke/utdannelse

Åpen donorsæd: som anonym pluss og med mulighet for identitet (man må selv undersøke med sædbankene)

Sædbankene er forskjellige og det kan være forskjell på hva de definerer som identitet, og om det vil være mulighet for kontakt med donor senere i barnets liv.

Hvilken donor skal jeg/vi velge?

Kjenn mulighetene, og ta de rette valgene for dere selv og ikke minst for det kommende barnet. Se disse fem sentrale spørsmålene fra jordmor på StorkKlinik Julia Buus Nicholson i forbindelse med valg av donor og det å få et donorbarn.

Fem viktige spørsmål om valg av donor og det å få et donorbarn

1. Ønsker du åpen, anonym pluss eller anonym donor?

Det er helt opp til deg. Ingenting er mer riktig enn noe annet, heller ikke selv om det er tegn som tyder på at stadig flere, spesielt i Danmark, ønsker åpen donor. Vårt råd er å gjøre det som føles riktig for deg og for din partner, i de aller fleste tilfeller vil dette også være det beste for barnet. Det er derfor viktig å sette seg inn i valgmulighetene og ta stilling til dette spørsmålet.

Når vi spør enslige kvinner og lesbiske par om deres valg, kan vi se at de fleste velger åpen donor. Dette gjelder særlig her i Norden, hvor det er stor åpenhet rundt forskjellige familieformer. Det handler ofte om at kvinnene ikke vil begrense barnet. Noen enslige kvinner vil kanskje komme med argumentet: "Når jeg ikke kan gi barnet en far, så kan jeg gi det en åpen donor." Vi ser også at flere heterofile par velger åpen donor enn tidligere, sannsynligvis på en grunn av generelt større åpenhet i samfunnet. 

Andre velger anonym pluss eller anonym donor fordi de ønsker å ta ansvaret for barnet (på barnets vegne), og dermed ikke bare overlate et eventuelt valg til barnet om å få vite mer senere i livet. 

Det er også et annet sentralt spørsmål som har betydning for valg av donor. For hva betyr det å velge en åpen donor? En åpen donor er et vidt begrep. I loven står det ikke noe om at barnet har rett til å møte sin donor når det fyller 18 år, men det har rett til å kjenne identiteten. Dette reiser et nytt spørsmål. Hva dekkes av begrepet identitet? Er det et navn, en adresse eller bare opplysninger om ham? Vi vet det ikke, da sædbankene tilbyr forskjellige definisjoner.

I Danmark har vi hatt åpen donor siden 2007, det vil si at de eldste donorbarna ikke er fylt 18 år ennå. Derfor vet vi ikke hvordan sædbankene vil håndtere spørsmålet. For noen er det derfor mer attraktivt å velge en anonym pluss eller anonym donor, utelukkende av den årsaken at historien er betydelig enklere å fortelle til barnet. Svaret lyder ikke: "Vi får se hva du kan få vite når du fyller 18 år." Ved anonym pluss eller anonym donor vet vi i dag nøyaktig hvilke opplysninger barnet kan få. 

I mange kulturer (spesielt i utlandet) er det ikke velansett å få et donorbarn. Derfor opplever vi kvinner og par som velger anonym donor fordi deres utgangspunkt er at de verken vil fortelle barnet eller omverdenen, hvordan barnet er blitt til.

2. Hva vil du selv ta stilling til og hva vil du overlate til klinikken?

Et viktig forhold du eller dere må vurderer er: Hva vil du/dere selv ta stilling til? For noen er det svært viktig å ta kontroll over alle valg. Noen ønsker at donor har lyst hår og blå øyne. Andre er mer opptatt av at donor har samme verdier, livssyn og interesser. Mens det for andre ikke er viktig å styre dette selv. 

De fleste har likevel ett eller flere ønsker, og det er det ingenting galt med. Det er likevel viktig å understreke at vi ikke kan gi garantier. Selv om donor f.eks. har blå øyne, vil klinikken aldri kunne garantere at barnet også får blå øyne. 

Hvis du/dere bare har et ønske om lyst hår og blå øyne, kan klinikken velge en donor som har dette. I tilfeller hvor vi velger donor, har vi ikke flere opplysninger enn det du/dere har fått oppgitt. Vi kjenner ikke til donor, det er utelukkende sædbankene som håndterer dette.

3. Hvordan skal du/dere forholde dere til eventuelle arvelige sykdommer hos en donor?

Vi har alle sammen genfeil. Det gjelder også en donor. Selv om han er screenet og testet for mange sykdommer, kan vi selvfølgelig ikke garantere noe. Men generelt er barnet bedre stilt enn de fleste barn som blir til på naturlig måte, nettopp fordi donor er screenet og testet. I mange tilfeller har donor levert donorsæd til andre barn tidligere, og her vil vi bli orientert hvis donor f.eks. er i karantene mens man undersøker om en innberettet misdannelse eller sykdom hos et barn, kan føres tilbake til donor. 

4. Drømmer du om mer enn ett barn?

Vi får ofte spørsmål om hvor mye donorsæd man bør kjøpe. Dette er vanskelig å gi råd om, for det kan vi ikke vite. Et viktig spørsmål som er viktig å vurdere tidlig i prosessen er likevel spørsmålet om helsøsken. Ønsker dere mer enn ett barn? Er det i så fall viktig at det er samme donor? Dette vil være avgjørende for hvor vi donorsæd du /dere bør kjøpe eller reservere. Dette gjelder både ved åpen, anonym pluss og anonym donor. 

5. Hvordan vil du/dere fortelle barnet at det er et donorbarn? 

Hva har du/dere egentlig tenkt å si til barnet? Når vil du/dere fortelle det? Hvordan vil du/dere si det? Vi anbefaler at du eller dere allerede når dere velge å få et donorbarn gjør dere opp tanker om barnets historie.

Vi ser at noen tar det som det kommer, noen planlegger noe de vil si, mens andre velger å skrive dagbok fra den første tanken til de står med et barn i armene. Denne dagboken blir senere en gave til barnet. 

Fordelen for lesbiske og enslige kvinner er at barnet selv vil fortelle når det er klar for å få svar. En to-åring vil kanskje spørre "Hvor er faren min?" Her handler det bare om å være klar. Når barnet er 5 år, spør det kanskje igjen. Vi møter på enkelte som forteller det helt fra barna er spedbarn.

Og glem ikke … et donorbarn er virkelig et ønskebarn. Det har vært ønsket lenge før det ble til. Det er et aktivt valg. Det er ønsket av moren, det er ønsket av en medmor eller far. Og det er ønsket av donor. Det er en stor gave, også å få fortalt senere i livet!

Tre gode råd til deg som ønsker å bruke donorsæd.

Jordmor Julia Buus Nicholson gir sine tre beste råd til deg som ønsker å benytte donorsæd.

1. Lytt til magefølelsen

Valg om donor må føles riktig. Det finnes ikke noe som er rett og feil. Hvis det føles riktig for deg/dere, er det nok også riktig. 

2. Åpenhet og ærlighet er det viktigste

Det er viktig at du er ærlig overfor barnet og at du forteller sannheten. Fortell sannheten helt fra barnet er lite og ikke først når det er 15 år. All forskning viser at det er betydelig enklere for barnet å håndtere sannheten, enn å få opplevelsen av at det er et tabu å være donorbarn. For enslige og lesbiske kvinner gir det seg selv, men for heterofile par er det noe man aktivt må forholde seg til. 

En ting er å være ærlig overfor barnet, noe annet er hva man sier til omgivelsene. Hva sier en enslig kvinne når hun f.eks. bor i en liten bygd i Nord-Norge med sin lille sønn på 2 år? Endrer hun historien sin avhengig av hvordan hun tror at hun blir møtt: "Det var en mann jeg møtte, men det ble ikke noe?" Eller sier hun: "Jeg har vært i Danmark for å få donorsæd?" 

Hvis hun forteller sannheten til barnet og omverdenen og viser at hun er komfortabel med beslutningen, vil barnet også få en opplevelse av at det er greit, og vil ha visshet om at det ikke er noe feil ved å være donorbarn.

3. Tenk på barnet 

Sett alltid barnet foran dine/deres egne behov. Tenk på hvordan du tror barnet vil reagere i takt med at det vokser opp.  

Sædbankene

Sædbankene tilbyr valg av forskjellige donortyper / donorsæd og tilhørende forskjellige muligheter for opplysninger om donor. 

Det er sædbanken som mottar, kontrollerer og distribuerer sædporsjonene videre til behandlende klinikker. 

Donorene er kaukasisk/europeisk utseende menn med en gjennomsnittsalder på ca. 25 år. I spesielle tilfeller kan vi rekvirere donorsæd med annen etnisk opprinnelse

De fleste sæddonorene er studenter ved høyskoler og universiteter i Danmark, og deres motivasjon er typisk både idealistiske og økonomiske. 

For å bli godkjent som sæddonor må donorene gjennom flere medisinske undersøkelser, være friske og ikke ha sykdommer i familien. 

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan man lese utførlig om hvilke legeundersøkelser donorene må gjennom, før et fåtall (8–10 %) blir godkjent og kan benyttes som sæddonorer. 

Før donorsæden frigis for salg, må den ha vært i karantene, hvor donoren må avlevere negative tester for smittsomme sykdommer tre og seks måneder etter selve donasjonen.

Dette er den danske Sundhedsstyrelses krav til sædbankene for å redusere risikoen for overføring av smittsomme sykdommer, inkludert HIV.

De sædbankene vi samarbeider med er:

Når du skal til fertilitetsbehandling med donorsæd har du flere muligheter: 

  • Du kan la StorkKlinik velge en donor ut fra ønsker om øyefarge, hårfarge og høyde, og vi vil gjøre vårt beste for å imøtekomme dine ønsker. Vi kan likevel ikke garantere at alle ønskene dine kan oppfylles.
  • Du kan kjøpe et depot av donorsæd gjennom StorkKlinik ut fra egne ønsker rundt øyenfarge, hårfarge og høyde. Du er garantert dine ønsker, og sæden er klar når du kommer til inseminasjon – ring oss på +45 3257 3316, så hjelper vi med det praktiske.
  • Du kan selv kjøpe donorsæden og velge ut fra flere egenskaper: Her er en lenke til sædbanker vi samarbeider med: 
  1. www.europeanspermbank.com 
  2. www.cryosinternational.com 
  3. www.sellmerdiers.com 

Hvis du er registrert her på klinikken kan du få brukernavn og passord til European Sperm Banks kartotek over donorer, samt en rabattkode til Cryos International. Så kan du selv finne donor og bestille donorsæd.

Hvis du ringer eller sender oss en e-post, så sender vi deg den nødvendige informasjonen.

Reservasjoner

Hvis du/dere ønsker å bestille spesifikk donorsæd, kan du/dere selv sørge for det via en av sædbankene eller overlate det til StorkKlinik.

Dette må gjøres etter samtalen og før behandlingsstart. Donorsæden vil så bli reservert i ditt/deres navn. Du må betale for det antallet doser donorsæd som er ønsket sendt til StorkKlinik, et fraktgebyr og en årlig administrasjons-/depotavgift, for å oppbevare 1–10 doser i depot. 

På StorkKlinik er det også mulighet for å reservere donorsæd fra samme donor som du er blitt gravid med. Dermed kan samme donor brukes til søsken. Dette avhenger likevel av om det er fortsatt er sæd igjen fra gjeldende donor på sædbanken. 

Hvis du/dere har fått barn via behandling med donorsæd ved en annen klinikk, kan StorkKlinik undersøke om det lar seg gjøre å rekvirere donorsæd fra den samme donoren. 

Dette krever at du/dere får opplyst donornummeret fra den tidligere klinikken.

Kjent donor

Har du en kjent sæddonor?

Hvis man ønsker å benytte egen eller dedikert donor (som ikke er partner), kalt kjent donor, til behandling på StorkKlinik, vil den kjente donoren være underlagt Sundhedsstyrelsens praksis og lovkrav for screening gjennom intervju, fysisk undersøkelse og blodprøver, samt prøver for utvalgte smittsomme sykdommer.

1. Screening gjennom intervju ved sæddonasjon fra kjent donor.  

Alle kjente donorer må gjennom en vurdering foretatt av helsepersonell på StorkKlinik. Vurderingen går på risikoen for smittsomme sykdommer og risikoen av videreføring av eventuelle arvelige sykdommer. Donoren må fylle ut og underskrive en erklæring, hvor han på tro og ære forteller om sin helse. Han må videre gi sitt samtykke til at hans helseopplysninger viderebringes til kvinnen/paret, som han ønsker å donere til. I tillegg vil det være en fysisk (objektiv) undersøkelse i forbindelse med samtalen.

2. Nedfrysning av sæd

Nedfrysning av sæd samt relevante og obligatoriske tester foretas hos sædbanken, European Sperm Bank 

3. Det utleveres en skriftlig vurdering, samt muntlig informasjon om eventuelle risikofaktorer og resultater

Dere må signere et informert samtykke før fertilitetsbehandlingen kan starte. 

Hvis dere tenker på å komme med en kjent donor, ber vi dere ringe eller skrive til oss først, slik at vi kan informere deres best mulig på telefon +45 3257 3316 eller e-post » info[at]storkklinik.dk.

Andre interessante emner for dig

hInteresante emner

Eggdonasjon

Sæddonasjon

Dobbel donasjon

Nedfrysning av egg

Være eggdonor

Vi står klar til å hjelpe deg!

Du er velkommen til å kontakte oss!

Åpningstider:

Man, tor: 08:00–18:00
tir, ons, fre 08:00–16:00
lør, søndag, heligdager: 08:30–15:00 

Schedule an appointment:

✉ info[at]storkklinik.dk
+45 32 57 33 16

Vi ser frem til å høre fra deg!